Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Česká republika a Společná bezpečnostní a obranná politika EU

 

Společná bezpečnostní a obranná politika EU (CSDP) je specifickou součástí Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (Common Foreign and Security Policy – CFSP). Je založena na komplexním rozvoji jak civilních, tak vojenských schopností, a umožňuje EU čelit současným a budoucím bezpečnostním hrozbám a výzvám. Nejviditelnějším nástrojem CSDP jsou civilní mise a vojenské operace.

Prozatím poslední zásadní událostí pro oblast bezpečnosti a obrany bylo přijetí Lisabonské smlouvy, která přinesla několik zásadních změn, třebaže základní mezivládní charakter CSDP zůstal zachován. Lisabonská smlouva přejmenovala Evropskou bezpečnostní a obrannou politiku (European Security and Defence Policy – ESDP) na Společnou bezpečnostní a obrannou politiku (Common Security and Defence Policy – CSDP). Byla zřízena funkce Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, který odpovídá za tuto oblast jednak z pozice komisaře pro vnější vztahy, a dále působí jako předseda Rady pro zahraniční věci (Foreign Policy Council – FAC). Při plnění své funkce se Vysoký představitel opírá o nově zřízenou Evropskou službu pro vnější činnost (European External Action Service – EEAS). Strategickým rámcem pro použití nástrojů CSDP se stala Evropská bezpečnostní strategie (European Security Strategy – ESS) přijatá Evropskou radou v prosinci 2003 a aktualizovaná v roce 2008. V roce 2016 byla představena Globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU (European Global Strategy – EGS), která mimo jiné klade důraz na budování nových a upevňování stávajících partnerství s cílem efektivněji čelit výzvám ve světě.

Pozice a zájmy, které ČR zastává a hájí v rámci CSDP, jsou definovány v Bezpečnostní strategii ČR, Koncepci zahraniční politiky ČR a Obranné strategii ČR. Zájmem ČR je, aby EU byla v případě potřeby schopna samostatné reakce a konání. ČR proto podporuje rozvoj komplexní, efektivní a akceschopné CSDP, která bude komplementární k NATO. Zároveň systematická podpora partnerských zemí a regionálních organizací při výstavbě jejich schopností patří mezi priority ČR. Tento druh spolupráce může napomoci těmto zemím (či regionálním organizacím) svépomocně řešit krize a vzniklé konflikty. ČR se například zapojila do iniciativy skupiny členských států v oblasti budování kapacit na podporu bezpečnosti a rozvoje (Capacity building in support of security and development – CBSD). Od 1. července 2020 je ČR rovněž členem Evropského centra excelence pro civilní řešení krizí (European Centre of Excellence for Civilian Crisis Management) v Berlíně, které má za cíl mezivládní spolupráci v přípravě, výcviku i vysílání expertů do civilních misí a souvisejících otázek v civilní oblasti společné bezpečnostní a obranné politiky EU. ČR se v rámci plnění svých závazků a svého dílu zodpovědnosti v rámci celkového úsilí zemí EU účastní civilních misí a vojenských operací EU s cílem posilování obranných a bezpečnostních kapacit ve třetích zemích a se svým zapojením počítá i v budoucnu. V současné době působí čeští experti v 8 z celkových 17 misí a operací.

Zájemci o působení v misích a strukturách mezinárodních organizací mohou využít registrace do databáze Národního kontaktního místa, která umožňuje získat informace o aktuálně vypsaných pozicích.

 

Užitečné odkazy:

 

.