Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Bezpečnostní strategie ČR 2023
Foto: © MZV ČR / MFA CZ

Bezpečnostní strategie České republiky 2023

 

Bezpečnostní strategie ČR představuje základní hodnoty, přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. Tak, jak se vyvíjí bezpečnostní prostředí, pracuje na svých přístupech k zajištění bezpečnosti Česka a jejích občanů i vláda.

Nová Bezpečnostní strategie vzniká kvůli potřebě reagovat na zhoršené bezpečnostní prostředí, i z nutnosti posílit zapojení a účast všech stupňů veřejné správy, občanské společnosti i jednotlivců v zajišťování vlastní a sdílené bezpečnosti. Připomíná, že do bezpečnosti je třeba investovat na všech úrovních: od dostatečných výdajů na obranu, přes obezřetnost v obchodních vztazích nebo ostražitost vůči dezinformacím až po zabezpečení osobního počítače.

Dokument klade důraz na celovládní a celospolečenský přístup a zabývá se významem odolnosti v širokém slova smyslu. Dokument potvrzuje, že bezpečností prostředí v Evropě a ve světě není dobré a zajištění bezpečnosti vyžaduje investice na všech úrovních. Strategie jasně poukazuje hlavně na hrozby a výzvy spojené s Ruskem a Čínou.

Úvodní klíčová sdělení jsou psána jednoduchým, čtenářsky přístupným jazykem. Zcela nová je kapitola „Oblasti strategické pozornosti“, která je zadáním pro další strategickou a koncepční práci pro jednotlivé rezorty. Specificky jsou rozpracovány zejména (1) Postavení ČR v mezinárodních vztazích, (2) Obrana a úkoly ozbrojených sil ČR, (3) Kybernetická bezpečnost, (4) Ekonomická bezpečnost, (5) Vnitřní bezpečnost a (6) Ochrana obyvatelstva a krizové řízení.

Klíčová sdělení Bezpečnostní strategie 2023

 • Česko není v bezpečí. Zdrojem ohrožení je zejména změněné mezinárodní prostředí.
 • Válka Ruska proti Ukrajině definitivně ukončila období míru, stability a spolupráce, jemuž se Evropa těšila po konci studené války.
 • Rusko záměrně působí proti politické, ekonomické a společenské stabilitě v Česku. Je zásadní hrozbou pro naši bezpečnost.
 • Čína zpochybňuje mezinárodní řád. To přináší negativní důsledky i pro euroatlantickou bezpečnost.
 • Rusko a Čínu spojuje zájem oslabit vliv a jednotu demokratických zemí.
 • Toto systémové soupeření je dlouhodobého charakteru.
 • Česko musí být schopné odolávat nepřátelskému působení v kybernetické, informační, ekonomické a zpravodajské oblasti.
 • Česko musí být dobře připraveno i na krajní možnost, že se stane součástí ozbrojeného konfliktu.
 • Česko musí být připraveno na řešení mimořádných událostí způsobených změnou klimatu nebo mimořádnými antropogenními událostmi.
 • Bezpečnost Evropy je spojena s bezpečností a stabilitou v sousedství Evropy.
 • Členství v NATO a EU má pro Česko zásadní význam. Ohrožení spojence je ohrožením i pro Česko.
 • Občan není jen konzumentem, ale také spolutvůrcem bezpečnosti. Je klíčovým úkolem vlády ho na tuto roli připravit.
 • Pouze celovládní a celospolečenský přístup k bezpečnosti může obstát vůči komplexní povaze současných hrozeb.
 • Česko ve spolupráci se spojenci svou bezpečnost zajistí. Musí však do své bezpečnosti všestranně investovat.

přílohy

Bezpečnostní strategie ČR 2023 12 MB pdf (Acrobat dokument) 1.9.2023

.