по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Ministerstvo zahraničních věcí ČR financuje program posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě financuje program posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku s cílem zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v těchto zemích. Moldavské univerzity a… více ►

Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky k trvající ruské agresi proti Ukrajině

thumb

Před dvěma lety Vladimir Putin rozpoutal rozsáhlou neokoloniální válku proti Ukrajině, ruská agrese ale trvá již 10 let – od roku 2014, kdy jeho armáda obsadila Krym a vyvolala ozbrojený konflikt na východě Ukrajiny. Cílem Ruska je… více ►

Moldavsko plánuje investice do obnovitelných zdrojů energie

thumb

V souvislosti s dopady války na Ukrajině silně vzrostl význam energetického sektoru v Moldavsku. Prioritou je zvýšení energetické bezpečnosti, dosažení energetické nezávislosti a dekarbonizace ekonomiky. Toho má být dosaženo zvýšením energetické… více ►

Česká republika zahájila nový rozvojový projekt ve fytosanitární oblasti v Moldavsku

thumb

Projekt s celkovým rozpočtem 35 mil. Kč, financuje Česká rozvojová agentura a implementuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Jedná se o zahájení dlouhodobé spolupráce ve fytosanitární oblasti. Příjemci projektu budou jak… více ►

INVENT ARENA 2024

thumb

Prestižní mezinárodní událost v ČR na podporu inovací již potřetí! více ►

Moldavsko má zájem o české technologie v oblasti inteligentní dopravy

thumb

Moldavsko získalo statut kandidátské země pro vstup do EU a rekonstrukce silniční sítě, včetně zavádění inteligentních dopravních technologií se staly jednou z priorit a podmínek pro přiblížení EU. To vytváří příležitosti nejen pro přenos… více ►

Příležitosti obchodní spolupráce s Moldavskem

thumb

Moldavsko získalo v červnu 2022 status kandidátské země EU a nachází se v přelomovém období, kdy usiluje o posílení ekonomické stability, zlepšování infrastruktury a provádění nezbytných reforem k zajištění podmínek pro úspěšné podnikání. více ►

Call for Proposals

The Embassy of the Czech Republic in Chisinau will support Small Scale TRANSITION Projects 2024. You are welcome to submit project proposals. Local non-governmental organizations are eligible for this Call for Proposals. více ►

Česká Republika přináší do Moldavska inovativní řešení v zemědělství i cestovním ruchu

thumb

V červenci byl ukončen projekt zaměřený na vytvoření pilotní sítě veřejných semenných knihoven v Moldavsku, a to podle vzoru, který funguje v České republice již několik let. Jedná se o jeden z příkladů přenosu inovativních řešení z ČR do… více ►

Vládní stipendia pro akademický rok 2024/2025

Zastupitelský úřad České republiky v Kišiněvě oznamuje, že bude zpřístupněn online registr pro uchazeče o vládní stipendium na akademický rok 2024/2025. více ►

Delegace českých zdravotnických firem v Moldavsku

thumb

Ve dnech 27 a 28. března proběhla cesta delegace českých zdravotnických firem do Moldavska. Cesty se zúčastnil také náměstek Ministerstva zdravotnictví ČR, R. Policar. Hlavním cílem návštěvy bylo prohloubit spolupráci ČR a Moldavska v sektoru… více ►

Česká republika přispěla do Fondu na snižování energetické zranitelnosti Moldavska

thumb

Projekty na zvýšení energetické bezpečnosti a efektivnosti a na snížení dopadu rostoucích cen za energie na moldavské obyvatele, považuje Česká republika za klíčové. První projekty zaměřené tímto směrem již Česká republika financuje a do… více ►

České firmy inspirují své moldavské partnery k používání inovací

thumb

Tři české firmy začaly společně se svými moldavskými partnery pracovat na zavádění inovativních řešení v rámci 6. výzvy Českého Challenge Fondu, kterou realizuje UNDP za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR. Každá iniciativa… více ►

Konference "Spolupráce České republiky s Moldavskem v oblasti zdravotnictví"

thumb

V rámci oficiální návštěvy náměstka ministra zdravotnictví ČR pana Radka Policara v Moldavsku uspořádá Velvyslanectví ČR v Moldavsku konferenci věnovanou možnostem spolupráce v oblasti zdravotnictví. V rámci konference proběhne prezentace… více ►

„Dívá se mi do očí, a začal říkat ahoj.“ Česko pomáhá Moldavsku mimo jiné s terapií autistů

Malý Darius z Moldavska působí jako běžné dítě. Přesto má lehčí formu autismu. Naštěstí byla jeho porucha diagnostikována včas a chodí na terapii. Právě podpora dětí s autismem patří k oblastem, ve kterých Česko pomáhá Moldavsku v rámci… více ►

České firmy zavádějí v Moldavsku nové technologie v oblasti inteligentní dopravy

thumb

Česká republika v Moldavsku podpořila několik projektů zaměřených na chytrá města a inteligentní dopravu. Projekty jsou částečně financovány z prostředků zahraniční rozvojové spolupráce ČR prostřednictvím Rozvojového program OSN (UNDP.) České… více ►

CzechAid Public Procurement – “Reconstruction of Main Wastewater Pumping Station in Hînceşti”

The Czech Development Agency (CzechAid) announces public procurement for a Small-Scale Public Contract for supplies. více ►

Inzerát

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR hledá experta nebo organizace pro zpracování studie v rámci projektu „Harmonizace a rozvoj systému sociální ochrany v Gagauzii“ v rámci ZRS ČR. více ►

Moldavská delegace se zúčastnila Business fóra Východního partnerství

thumb

Podnikatelské fórum Východního partnerství pořádalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Evropská komise ve spolupráci s dalšími partnery v rámci českého předsednictví v Radě EU. Česká republika tak pokračuje ve své dlouhodobé podpoře zemí… více ►

Česká republika předala městu Briceni nově postavenou čistírnu odpadních vod

thumb

V pondělí 10. října 2022 proběhlo v Briceni slavnostní předání nové moderní čistírny odpadních vod. Projekt financovala Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury a zásadním způsobem přispěl ke zlepšení situace v oblasti ochrany… více ►

Česká republika zahajuje nový projekt na podporů farmářů na severu Moldavska

thumb

Projekt financuje Česká rozvojová agentura v rámci oficiální české rozvojové spolupráce. Rozpočet projektu „Modernizace, inovace a využití znalostí pro moldavský mlékárenský sektor (M.I.L.K)“ je 370 tisíc EUR a bude realizován do… více ►

Slavnostní ukončení projektu podpory občanské společnosti v Moldavsku

thumb

Dne 19. září 2022 proběhla závěrečná koference projektu „Rozvoj komunitních organizací jako aktérů dobré správy věci veřejných v Moldavsku a Gruzii”, který realizovala česká nezisková organizace Člověk v tísni. Projekt byl financován… více ►

Česká republika financuje sanaci znečištění ropnými látkami v okolí bývalého vojenského letiště v Marculeşti v Moldavsku

thumb

Česká rozvojová agentura financuje již čtvrtou fázi projektu, celkovým cílem intervence je odstranění masivního znečištění podzemních vod ropnými látkami v oblasti obcí Lunga a Mărculeşti. Projekt realizuje česká firma Dekonta s využitím… více ►

Česká republika financuje dodávky zdravotnického vybavení pro moldavské nemocnice

thumb

Česká republika poskytla Moldavsku zdravotnické vybavení v celkové hodnotě 1,2 mil. EUR. Cílem pomoci je zvýšit kapacity moldavského zdravotnictví pro poskytování péče moldavským občanům a také uprchlíkům z Ukrajiny. Pomoc realizovaly české… více ►

Česká republika zahajuje druhou fázi projektu na podporu dětí s autismem a jejich rodin.

thumb

Projekt financuje Česká republika prostřednictvím České rozvojové agentury. První fáze projektu s rozpočtem přes 900 tisíc EUR probíhala od roku 2018 do roku 2021. Na dosažené výsledy navazuje druhá fáze s rozpočtem 600 tisíc EUR, která poběží… více ►

Česká republika podpoří projekt rozvoje kynologie pro moldavskou Pohraniční policii a Celní správu

thumb

Do Moldavska přijeli specialisté z Celní správy České republiky s cílem připravit projekt rozvoje kynologické služby pro Celní správu Moldavska a Pohraniční policii Moldavska. Projekt financuje Česká rozvojová agentury v rámci oficiální… více ►

Challenge Fund 2022: Přihlášky jsou otevřené

thumb

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN s radostí oznamuje, že byla otevřena výzva pro přihlášky do Challenge Fund 2022. více ►

Česká republika zahajuje realizaci projektu zaměřeného na podporu sociálního systému v Gagauzii

thumb

Česká rozvojová agentura ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR zahájila dne 27. 6. 2022 v Moldavsku nový projekt, který poskytne komplexní řešení pro zefektivnění systému sociální ochrany. Projekt bude realizován v autonomním… více ►

Česká republika podpořila rozšíření projektu „Digitální dovednosti spojují generace“ do Kišiněva

thumb

Digitální dovednosti spojují generace je projekt, který podporuje dialog mezi generacemi a aktivní stárnutí. Dne 24. června dostalo 130 seniorů z Kišiněva chytré telefony a naučí se je používat s pomocí 50 dobrovolníků z Městského centra mládeže… více ►

Česká firma Linet pomáhá v Moldavsku

thumb

Česká firma Linet podpořila hospic v Zubresti darem polohovacích postelí v celkové hodnotě více než 35 000 EUR. více ►

Pomoc z Prahy až do Oděsy

thumb

Pojízdnou ambulanci s humanitární pomocí v podobě léků a základních životních potřeb věnovala česká nevládní organizace více ►

Česká republika podporuje děti s autismem v Moldavsku

thumb

Česká republika finančně podpořila nákup, rekonstrukci a vybavení nového Centra pro děti s autismem v Moldavsku. více ►

Česká republika podporuje koncept aktivního stárnutí v Moldavsku a přispívá částkou 150 000 eur na realizaci projektu „Digitální schopnosti spojují generace“

thumb

Projekt realizuje UNFPA a kromě české finanční kontribuce ve výši 150 000 EUR se do projektu zapojuje také Švýcarská rozvojová agentura, moldavský soukromý sektor a instituce státní správy. více ►

Česko podporuje Moldavsko a darovala zdravotnické ochranné prostředky v celkové hodnotě 632 000 EUR

thumb

Vláda ČR schválila návrh Ministerstva zahraničních věcí ČR na pomoc Moldavsku při řešení uprchlické krize a podpoře zdravotnického systému. Ze svých zásob Česko darovala zdravotnické ochranné pomůcky, ochranné obleky, rukavice, masky a další… více ►

Podepsána smlouva na realizaci nového projektu „Rozšíření lékařských a sociálních služeb pro uprchlíky“

thumb

Dne 1. dubna 2022 ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský více ►

Poptávka pro SINPRO/BusinessInfo - Dodávka mobilních ošetřoven a zdravotnického vybavení

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě informuje potenciální české dodavatele o projektu vázaného finančního daru v Moldavsku, který se realizuje v rámci implementace naléhavé pomoci Moldavsku. více ►

Poptávky pro SINPRO/BusinessInfo – Dodávka nemocničních lůžek

Velvyslanectví ČR v Kišiněvě informuje potenciální české dodavatele o projektu vázaného finančního daru v Moldavsku, který se realizuje v rámci implementace naléhavé pomoci Moldavsku. více ►

Ministr Lipavský navštíví Moldavsko

thumb

Kdy: 01.04.2022 , Kde: Kišiněv více ►

Česká republika pokračuje v pomoci Moldavsku a zahajuje nový projekt podpory farmářů

thumb

Tento týden byla podepsána smlouva mezi Českou Republikou a moldavskou organizací Public Association Katalyst. Smlouva se týká realizace projektu zaměřeného na podporu malých zemědělců v okrese Criuleni, hodnota projektu je 20 000 EUR. více ►

Česká republika pomáhá Moldavsku řešit situaci uprchlíků z Ukrajiny

thumb

Česká vláda vyčlenila mimořádné finanční prostředky na pomoc Ukrajině, část těchto financí ve výši 2,2 mil. EUR míří do Moldavska s cílem pomoci Moldavsku zvládnout příliv lidí prchajících z Ukrajiny. Další finanční prostředky věnovali občané… více ►

Česká republika financuje sázení stromů v Moldavsku

thumb

Za finanční podpory České republiky probíhá v Moldavsku realizace projektu „Adopce moldavských řek: Podpora komunit na obou březích Dněstru“. Součástí projektu je sázení stromů, jen v roce 2021 bylo díky české podpoře vysázeno 8 000… více ►

Česká republika podpořila projekt rekonstrukce vodárenské věže ve vesnici Zaicana

thumb

Projekt rekonstrukce vodárenské věže financovala Česká republika v rámci programu podpory malých lokálních projektů. Cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti a kvality pitné vody pro obyvatele vesnice Zaicana. více ►

Česká republika dodala sterilizační přístroj do Ústavu neurologie a neurochirurgie

thumb

V rámci dlouhodobé podpory Moldavska a v souvislosti s reakcí na pandemii Covid-19 Česká republika financovala malý lokální projekt zaměřený na pomoc Ústavu neurologie a neurochirurgie Diomid Gherman. více ►

Česká republika financuje projekt zaměřený na ochranu řek

Česká republika financuje zpracování Strategie města Kišiněv pro inteligentní dopravu a mobilitu

thumb

Příprava strategie je součástí projektu financovaného v rámci Partnerství České republiky a UNDP pro cíle udržitelného rozvoje. Návrh strategie a akčního plánu připravila společnost „Smart Plan“ z České republiky. více ►

Česká republika financuje projekt Adopce moldavských řek – proběhly návštěvy místních komunit i oslavy dne biodiverzity

thumb

Arnika v Moldavsku za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky, realizuje projekt „Adopce moldavských řek: Podpora komunit na obou březích Dněstru“. V květnu se tým Arniky vydal do Moldavska, aby pokračoval v… více ►

Česká republika podporuje rozvoj domácí péče v Moldavsku

thumb

V rámci české rozvojové spolupráce bylo v Moldavsku založeno deset Center domácí péče. Projekty za finanční podpory České rozvojové agentury realizovala Charita ČR ve spolupráci s místním partnerem Asociací Home Care. Všechna Centra byla předána… více ►

Probíhá školení 160 sociálních profesionálů z levého břehu řeky Dněstr v oblasti dlouhodobé péče

thumb

Charita Česká republika v Moldavsku bude, ve spolupráci s AO „Homecare“ a AO „Health and Sport“, školit 160 sociálních asistentů a sociálních pracovníků z levého břehu řeky Dněstru. Školení bude probíhat od dubna do… více ►

Česká republika financuje projekt zaměřený na ochranu životního prostředí na obou březích Dněstru.

thumb

Koncem roku 2020 se česká nezisková organizace Arnika vydala do Moldavska, aby se podělila o zkušenosti České republiky s řízením vodních zdrojů. Předávání zkušeností bylo zaměřeno na nezbytnou transformaci zemědělství, prevenci postupné eroze a… více ►

Česká republika financuje projekt podpory rozvoje podnikání v Comratu

thumb

V září letošního roku byl zahájen projekt financovaný Českou republikou "Pomoc při identifikaci brownfieldů" v okrese Comrat a návrhy opatření na jejich oživení a rozvoj businessu. Moldavská republika je pro Českou republiku prioritní zemí… více ►

České firmy dodaly do Moldavska zdravotnickou techniku a materiál

thumb

Česká republika zareagovala na šíření pandemie COVID-19 v Moldavsku a v rámci své humanitární pomoci financovala dodávku zdravotnické techniky českých firem MZ Liberec a Linet do moldavských nemocnic. více ►

Česká republika v rámci rozvojové pomoci Moldavsku předala nové Centrum služeb domácí péče v Kišiněvě

thumb

Díky české podpoře již bylo založeno deset Center domácí péče v Kišiněvě a v regionech Moldavska. Projekty zaměřené na zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb financuje Česká rozvojová agentura. více ►

Česká republika reaguje na pandemii a financuje další projekt humanitární pomoci Moldavsku - předání ochranných prostředků proti šíření COVID -19

thumb

V rámci humanitární reakce na pandemii COVID – 19 schválila vláda České republiky mimořádné prostředky pro pomoc Moldavsku. 390 000 EUR bylo vyčleněno na navýšení lůžkové kapacity pro příjem pacientů s COVID - 19 a 124 000 EUR na zmírnění… více ►

Česká republika pomáhá navýšit lůžkovou kapacitu pro příjem pacientů s COVID-19 v moldavských regionech

thumb

V rámci humanitární reakce na pandemii COVID – 19 schválila vláda České republiky mimořádné prostředky pro pomoc Moldavsku. více ►

CzechAid Public Contract – „Project Manager for Delegated Cooperation Project in Moldova “Improvement of medico-social care services for people with long-term care needs on both sides of the Nistru River”

The Czech Development Agency (CzechAid) announces a Small-Scale Public Contract for supplies „Project Manager for Delegated Cooperation Project in Moldova “Improvement of medico-social care services for people with long-term care… více ►

Proběhlo ekonomické fórum „Doing Business in North Moldova“, financované Českou rozvojovou agenturou.

thumb

Dne 20. října 2020 se v Balti konalo Ekonomické fórum „Doing Business in North Moldova“. Akce byla podpořena v rámci projektu „Nový impuls pro rozvoj podnikání v severním regionu Moldavské republiky“, který financuje… více ►

Česká republika a UNDP financují v Moldavsku projekt “Přenos osvědčených postupů pro pilotování energetických kooperativů v Moldavsku”

thumb

Čeští experti předávají v Moldavsku praktické zkušenosti a školení, tito experti spolupracují s kanceláří UNDP v Moldavsku a s dalšími místními partery. V rámci programu „Expertise on Demand“ probíhá realizace projektu “Přenos… více ►

Zahájení nového projektu financovaného Českou republikou: „Omezení rizik transformátorové stanice 400/110/35 kV ve Vulcăneşti“

thumb

Dne 15. října 2020, velvyslanec České republiky v Moldavské republice, Zdenek KREJČÍ, spolu s baškankou autonomní oblasti GAGAUZIA, Irinou VLAH, slavnostně zahájili nový projekt financovaný Českou republikou: „Omezení rizik… více ►

Vyhlášení výběrového řízení do programu Mladých dobrovolníků OSN pro rok 2021

Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s United Nations Volunteers otevírají nový ročník Mladých dobrovolníků OSN. více ►

Evropská unie, ve spolupráci s GIZ a Českou rozvojovou agenturou, darovala dva plicní ventilátory pro nemocnici v podněsterské oblasti.

thumb

Dodávka ventilátorů je součástí podpory reakce na COVID-19 v Moldavsku. V souvislosti s pandemií COVID-19 zahájila v březnu 2020 Delegace Evropské unie v Moldavské republice a Světová zdravotnická organizace rozsáhlou osvětovou kampaň zaměřenou… více ►

Instalace ochranné přehrady Vdul lui Voda, zakoupené v rámci rozvojové pomoci České republiky

thumb

25. června byla nainstalována kovová ochranná přehrada v délce 1km, která byla zakoupena v rámci projektu financovaného Českou rozvojovou agenturou. Přehrada byla instalována k ochraně turistické oblasti Vadul lui Voda před nebezpečím povodní,… více ►

Předání zemědělské techniky v rámci české zahraniční rozvojové spolupráce

thumb

V okrese Soroca proběhlo předání zemědělské techniky družstvu „ECOFERM“ Technika byla pořízena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj ekologického zemědělství v Moldavsku“, který financuje Česká rozvojová agentura. více ►

Ocenění ČR za dlouhodobou rozvojovou pomoc Institutu pro mimořádné situace

thumb

V Kišiněvě proběhlo slavnostní předání medailí spolupracovníkům Generálního inspektorátu pro mimořádné situace a diplomů pro význačné partnery, oceněna byla i rozvojová pomoc ČR. více ►

Dne 24. února 2020 byla podepsána dohoda o grantu E5P ve výši 1,2 milionu EUR.

thumb

Česká republika je cenným přispěvatelem do Východoevropského partnerství v oblasti energetické účinnosti a životního prostředí (E5P). více ►

Česká republika předala Centrum domácí péče

thumb

Desáté centrum domácí péče bylo předáno moldavským partnerům. Centra domácí péče jsou financována v rámci oficiální rozvojové pomoci České republiky v Moldavsku více ►

Rozvojový projekt České republiky v Briceni

thumb

Česká republika financuje výstavbu čistírny odpadních vod v Briceni v rámci své rozvojové spolupráce s Moldavskem více ►

Předání dvou projektů financovaných Českou republikou v Moldavsku/Gagauzii

thumb

Slavností předání výstupů projektů české rozvojové spolupráce v regionu Vulcanesti více ►

Velvyslanectví ČR v Moldavsku podpořilo rozvojový projekt v Institutu neurologie a neurochirurgie v Kišiněvě

thumb

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Moldavskem podpořilo velvyslanectví ČR v Kišiněvě projekt „Vybudování výtahu v bloku 1“ s celkovým rozpočtem 500 000 Kč. více ►

Projekty zahraniční rozvojové spolupráce pohledem českých studentů

thumb

V červnu letošního roku skupina 15 studentů Univerzity Palackého z katedry Mezinárodních rozvojových a environmentálních studií navštívila Moldavsko. Jejich hlavním cílem byly projekty zahraniční rozvojové spolupráce v gesci České rozvojové… více ►

Česká republika pomohla modernizovat zdravotnické zařízení v obci Blizhni Hutor

thumb

Dne 18. července 2019 se velvyslanec České republiky v Moldavské republice zúčastnil slavnostního předání malého lokálního projektu „Vytvoření vodovodu a kanalizace, včetně zlepšení technického vybavení zdravotnického zařízení v obci… více ►

V Moldavsku byl s podporou ČR vytvořen vinařský registr

thumb

Dne 7.5.2019 proběhla závěrečná konference k projektu české zahraniční rozvojové spolupráce „Vybudování a implementace vinařského registru v Moldavské republice“. více ►

ČR poskytla Dubasarskému okresu nové lékařské vybavení

thumb

Dne 22. listopadu 2018 proběhlo slavnostní předání nového lékařského vybavení pro zdravotnické centrum Dubasarského okresu se sídlem v obci Cosnita. více ►

ČR přispěla k renovaci mateřské školky v obci Beshalma

thumb

Dne 22.10.2018 proběhlo slavnostní předání malého lokálního projektu „Instalace čističky odpadních vod v mateřské školce“ v obci Beshalma. V rámci projektu bylo dodáno zařízení na čištění odpadních vod, díky kterému bude školka… více ►

Pohybově handicapovaní v Moldavsku obdrželi invalidní vozíky

thumb

Dne 19.10.2018 proběhlo slavnostní předání invalidních vozíků a dalšího vybavení pro pohybově handicapované osoby v Moldavské republice. Invalidní vozíky a další vybavení byly předány v rámci realizace malého lokálního projektu… více ►

ČR pomáhá zlepšovat životní podmínky osob s mentálním postižením

thumb

Dne 21.08.2018 proběhlo v obci Badiceni, okres Soroca, slavnostní předání nového chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením. více ►

Česká republika pomůže zlepšit kvalitu a dostupnost péče o děti s poruchami v oblasti autismu

thumb

Dne 14.8.2018 se uskutečnila konference, kterou byl formálně zahájen projekt české zahraniční rozvojové spolupráce „Pomoc dětem s PAS a jinými genetickými poruchami v Moldavsku“. více ►

Podpora ekologického zemědělství v Moldavsku

thumb

Ve dnech 5.-9. června 2018 proběhla v MD v rámci projektu české rozvojové spolupráce „Institucionální podpora ekologického zemědělství v Moldavské republice“ návštěva tzv. experimentálních zón. více ►

Zahájení činnosti Informačního centra na podporu malých a středních podniků a orgánů místní samosprávy

thumb

Dne 24.5.2018 proběhlo v Balti v rámci projektu české rozvojové pomoci „Nový impulz pro rozvoj podnikání v moldavském regionu Sever“ zahájení činnosti Informačního centra pro malé a střední podniky a orgány místní samosprávy. více ►

Výzva k předkládání projektových návrhů v sociální oblasti

Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě vyzývá k předložení projektových návrhů v oblasti inkluzivního sociálního rozvoje. Návrhy prosíme zasílat na předepsaném formuláři (v anglickém jazyce) na adresu velvyslanectví písemně či elektronicky do… více ►

16. ročník European Summer School Prague

V Praze se v termínu 14. – 24. července 2018 koná 16. ročník letního programu European Summer School Prague. Letošní program nese název „Europe in Transition: Exploring EU´s Futures“. více ►

Oznámení

thumb

Dne 17. března zemřel po dlouhé nemoci pan Jaromír Kvapil, bývalý velvyslanec České republiky v Moldavské republice v letech 2010 - 2016. Čest jeho památce. více ►

Slavnostní předání certifikátů rezidentům inkubátoru v Singerei

thumb

Dne 27.2.2018 proběhlo ve městě Singerei slavnostní předávání certifikátů 14 rezidentům inkubátoru, kteří absolvovali školení v rámci projektu české zahraniční rozvojové spolupráce „Podnikání, inovace a zaměstnanost pro rozvoj regionu… více ►

ČR podpořila modernizaci lékařské pohotovosti

thumb

Dne 27.12.2017 proběhlo slavnostní otevření modernizované lékařské pohotovosti v Institutu neurologie a neurochirurgie v Kišiněvě, jejíž vybudování v rámci malého lokálního projektu podpořila také České republika. více ►

ČR pomáhá zlepšovat životní podmínky osobám s mentálním postižením

thumb

Dne 19.12.2017 proběhlo v obci Badiceni, okres Soroca, slavnostní předání obytného domku k ubytování 6 osob s mentálním postižením. více ►

Česká republika podpořila inkluzi a zvýšení kvality výuky na SAUM

thumb

Ve dnech 29.11. a 1.12.2017 proběhly v Kišiněvě závěrečné konference k projektu „Partnerstvím k inkluzi“ a k projektu „Modernizace a zvýšení kvality výuky a výzkumu na Státní agrární univerzitě Moldavska (SAUM)“. více ►

Česká republika pomohla s opravou zdravotnického zařízení v obci Blizhny Hutor

thumb

Dne 15. listopadu 2017 uskutečnil velvyslanec České republiky Zdeněk Krejčí návštěvu v Podněstří, kde provedl řadu setkání. více ►

ČR pomohla vybudovat dvě centra domácí péče

thumb

Dne 3. 11. 2017 proběhla v Kišiněvě konference na téma „Komunitní péče – sociální angažovanost a odpovědnost“, která navazovala na realizaci českého rozvojového projektu „Podpora rozvoje služeb sociální péče v Moldavsku… více ►

Česká republika pomáhá reformovat péči o duševně nemocné a mentálně handicapované

thumb

Dne 31.10.2017 proběhla v Kišiněvě konference na téma „Deinstitucionalizační proces v Moldavské republice: úspěchy a perspektivy“, která byla organizována v návaznosti na realizaci českého rozvojového projektu „Reforma péče o… více ►

Kulatý stůl a tisková konference k projektu „Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cismichioi“

thumb

Dne 25.9.2017 proběhl ve Vulcanesti na jihu Moldavska v Autonomní oblasti Gagauzie kulatý stůl a tisková konference k ukončení projektu „Omezení rizik souvisejících se skládkou nebezpečných odpadů v Cismichioi“. více ►

Moldavská strana oceňuje podporu ČR v oblasti prevence diabetu

Dne 24.8.2017 proběhla závěrečná konference k projektu „Prevence a léčba diabetu v Moldavské republice. Projekt byl financován Českou rozvojovou agenturou, realizátorem byla Charita Česká republika a Sdružení Homecare. více ►

Vládní stipendia pro akademický rok 2018/2019

Zastupitelský úřad České republiky v Kišiněvě oznamuje, že pro uchazeče o vládní stipendium na akademický rok 2018/2019 byl zpřístupněn online registr na adrese: http://registr.dzs.cz/registr.nsf. Registr bude pro přihlášení otevřen do 30.9.2017… více ►

Zlepšení kapacit policie v oblastí snížení zneužívání a diskriminačního týrání osob v péči policie

Dne 28. června 2017 velvyslanec Zdeněk Krejčí a ředitel Institutu pro lidská práva v Moldavsku (IDOM) Vanu Jereghi podepsali smlouvu o realizaci projektu „Zlepšení kapacit policie v oblastí snížení zneužívání a diskriminačního týrání osob… více ►

Velvyslanec Zdeněk Krejčí navštívil dne 15.6.2017 okres Drochia. Otevřel prodejní středisko místních biopotravin vybudované za české finanční prostředky a setkal se s představiteli regionální správy.

Dne 15 června 2017 proběhlo předání projektu ´´Obchodní centrum a skladování organických zemědělských produktů´´. Projekt realizovala česká firma KOMA MODULAR s.r.o. ve spolupráci s Diakonie ČCE – Střediska… více ►

Pozvání

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM organizuje Evropskou letní školu v Praze "Challenged Union: Making Sense of the Troublemakers" více ►

Konference o česko-moldavské spolupráci v oblasti obranného průmyslu

Dne 11. dubna 2017 proběhla v Kišiněvě konference o česko-moldavské spolupráci v oblasti obranného průmyslu. Konference se zúčastnili představitelé Ministerstva obrany ČR a zástupci českých firem, z moldavské strany pak zástupci Ministerstva… více ►

Česká rozvojová agentura hledá národního experta v sektoru voda a sanitace

Dni diabetu

Dne 11. 11. 2016 se velvyslanec ČR v Moldavsku Zdeněk Krejčí zúčastnil slavnostního zahájení konference věnované Dni diabetu. více ►

České expertky školí o inkluzivním vzdělávání v Moldavsku

Inkluzivní vzdělávání není velkým tématem pouze v Česku ale i v Moldavsku, kde dle nové vládní strategie mají být všechny školy inkluzivní. To znamená, že budou přístupné i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. více ►

Evaluace projektů ZRS ČR v roce 2017 - informace pro potencionální zájemce

Zahraniční rozvojová spolupráce České republiky v roce 201 5

Návštěva velvyslance České republiky Zdeňka Krejčího v Gagauzii

Velvyslanec České republiky v Moldavsku Zděněk Krejčí navštívil ve čtvrtek 4. 8. 2016 Autonomní oblast (AT) Gagauzie a v Comratu se sešel s Irinou Vlach, předsedkyní AT Gagauzie. V průběhu setkání byla diskutována regionální spolupráce,… více ►

Rozhodnutí o vyběru dodavatele v zadávacím řízení

Podání nabídky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zveřejňuje výzvu k podání nabídky na externí spolupráci s moldavským subjektem/subjekty v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální… více ►

Navštěva střední školy v Taulu, region Dondušeni

20. dubna 2016 proběhla návštěva projektu „Rozvoj vinařských oborů na středních zemědělských školách v Moldavsku“, který financuje Česká rozvojová agentura a realizuje nezisková organizace Člověk v tísni, Ústřední kontrolní a… více ►

Příprava společného programování EU

ZÚ Kišiněv se ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou podílí na přípravě společného programování EU. V současné době probíhá příprava společné analýzy, kde má ZÚ Kišiněv vedoucí roli při přípravě kapitoly sociálního rozvoje, která v sobě… více ►

Zvyšování kapacit ministerstva práce rodiny a sociální ochrany v Moldavsku

Na ministerstvu práce, rodiny a sociální ochrany Moldavska (MLFSP) proběhlo 19. dubna 2016 oficiální zahájení projektu „Zvyšování kapacit ministerstva práce rodiny a sociální ochrany v Moldavsku”, který bude realizovat ministerstvo… více ►

Vývoj a implementace registru pro vinohrady a víno v Moldavsku

Ve středu, 13. 04. 2016 proběhlo na ministerstvu zemědělství a potravinářského průmyslu Moldavska šesté zasedání řídící komise projektu "Vývoj a implementace registru pro vinohrady a víno v Moldavsku". více ►

Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení v MŠ na jihu MD

V pondělí, 11. 4. 2016 proběhla monitorovací cesta ZÚ Kišiněv v rámci projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání, přístupu k pitné vodě a sanitárnímu zařízení v MŠ na jihu MD“. více ►

Sanace znečištění ropnými látkami v obcích Lunga a Mărculeşti v Moldavsku

Dne 6. dubna 2016 navštívil ministr životního prostředí Moldavska Valerij Munteanu a představitelka ZÚ Kišiněv Kateřina Šilhánková vesnici Lunga v regionu Falesti. V této lokaliatě probíhá projekt projekt „Sanace znečištění ropnými látkami… více ►

Podání nabídky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky zveřejňuje výzvu k podání nabídky na externí spolupráci s moldavským subjektem/subjekty v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce „Zvyšování kapacit Ministerstva práce, sociální… více ►

Evropský Habitat

Od 16. do 18. března 2016 bude v Praze probíhat významná mezinárodní konference „Evropský Habitat“. více ►

Fórum „Česko-moldavská spolupráce v zemědělském sektoru“

ZÚ Kišiněv zorganizoval Fórum „Možnosti česko-moldavské spolupráce v zemědělském sektoru“ více ►

POZVÁNKA

ZÚ Kišiněv zve na konferenci „Možnosti česko-moldavské obchodní spolupráce v zemědělském sektoru". Akce proběhne v pavilónu Moldexpo, 21. 10. 2015. více ►

Vyhlášení nového kola na podávání projektových návrhů na malé lokální projekty

Česká Republika Rozvojová Spolupráce v roce 2014

Setkání velvyslance České republiky v Kišiněvě Jaromíra Kvapila se studenty Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci

Dne 14.9.2015 přijal velvyslanec ČR v Kišiněvě skupinu 15ti studentů Katedry rozvojových studií Univerzity Palackého v Olomouci, kteří jsou v Moldavsku na týdenní návštěvě. Proběhla hodinová diskuse, v rámci které pan velvyslanec zodpověděl… více ►

Dne 14.9.2015 byla slavnostně zahájeno magisterské studium oboru demografie na univerzitě ASEM.

Otevření magisterského programu je součástí širšího projektu zaměřeného na podporu demografie a statistiky v Moldavsku. Projekt je realizován od roku 2013 a je financován Česka Rozvojovci Agentura . Projekt implementuje Přírodovědecká fakulta… více ►

Bulletin MZV k zahraniční rozvojové spolupráci v rámci Evropského roku pro rozvoj 2015

vládní stipendium ČR ke studiu na Technické univerzitě v Liberci

Exkurze a s předáním sanační stanice SAN-3, obec Lunga, okres Floresti

Dne 28. 4. 2015 proběhla v obci Lunga, okres Floresti exkurze a s předáním sanační stanice SAN-3. více ►

Nové testovací zařízení pro hasiče v Moldavsku

Bulletin MZV ČR k zahraniční rozvojové spolupráci

Měsíčník MZV ČR vydává odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci u příležitosti Evropského roku pro rozvoj 2015 více ►

Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku

Dne 21. 1. 2015 proběhlo slavnostní předání výstupů prví fáze projektu „Komplexní podpora rozvoje statistiky obyvatelstva a demografie v Moldavsku“. více ►