по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ministerstvo zahraničních věcí ČR financuje program posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku

Ministerstvo zahraničních věcí ČR dlouhodobě financuje program posilování kapacit veřejných vysokých škol v Moldavsku s cílem zvyšovat kvalitu a odbornost vysokoškolského vzdělávání, vědy a výzkumu v těchto zemích. Moldavské univerzity a výzkumná pracoviště se do programu dlouhodobě zapojují a vstupují do partnerství s českými univerzitami, těm program zase  umožňuje aktivněji působit v zahraničí.
 

Nedávno byl ukončen projekt Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který realizovalo Centrum polymerních systémů. Cílem projektu byl rozvoj výzkumné spolupráce v oblasti vývoje funkčních nanokompozitních systémů a parterem na moldavské straně bylo Národní centrum pro studium a testování materiálů Technické univerzity Moldavska. Na konci roku 2023 tak probíhala pracovní návštěva dvou moldavských odborníků v Centru polymerních systémů. Během dvou měsíců pobytu rozvíjeli výzkum a šetření za podpory českých výzkumníků a s využitím zařízení a pomocných materiálů Centra polymerních systémů. Na jaře tohoto roku budou dokončeny a publikovány výsledky provedeného výzkumu. Vzhledem k tomu, že moldavští výzkumní pracovníci nemají potřebnou infrastrukturu k provádění vědeckého výzkumu v této oblasti, se jednalo o unikátní možnost využít české vybavení a znalosti. Moldavští výzkumníci se zapojili se do výzkumu v oblasti přípravy nanokompozitního systému pro fotokatalytické aplikace. Výsledky výzkumu otevřely možnosti uplatnění materiálů na bázi oxidu zinečnatého a nitridu gallia při odchytu polutantů v odpadních vodách.

Další projekt realizoval Masarykův ústav vyšších studií ČVUT a zaměřil se na přenos českých zkušeností v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje měst pro Státní univerzitu Státní Alecu Russo v moldavském Bălți. Cílem bylo zlepšit plánování rozvoje a obnovy měst a obcí v podmínkách transformující se ekonomiky s omezenými zdroji. Díky spolupráci univerzit vznikl kurz plánování rozvoje měst. Kurz se zaměřil na propojení poznatků a procesů z oblasti strategického plánování a řízení ve veřejném sektoru, s procesy územního a prostorového plánování a dostupnými ekonomickými nástroji. Účastníci získali poznatky o soudobých trendech a inovativních nástrojích v oblasti ochrany kritické infrastruktury, udržitelného rozvoje, využití moderních technologií (např. konceptu SMART City) a omezení dopadů změny klimatu. Moldavská univerzita tak rozšíří nabídku svých vzdělávacích aktivit v oblasti efektivního plánování rozvoje a obnovy měst.

1. lékařská fakulta UK se zaměřila na posílení kapacit lékařské fakulty Státní univerzity Nicolae Testemitanu. Proběhly vzdělávací aktivity cílené na  výuku lékařských předmětů pomocí simulacie a na vývoj virálního výcviku v několika oblastech. Proběhly také stáže v experimentální laboratoři v Česku a společné výzkumné aktivity v oblasti rozvoje klinické lékařské simulace.

 

Několik výše uvedených projektů je dobrým příkladem vzájemně prospěšné spolupráce vysokých škol v různých oblastech vzdělávací, výzkumné a publikační činnosti. Dochází k přenosu českých zkušeností, tato spolupráce většinou přesáhne dobu trvání projektu a nadále probíhá na bázi dalších společných aktivit.

Studenti prezentují své projekty Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/

Studenti prezentují své projekty
Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/

Dr. Dobruška konzultuje studenty Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/

Dr. Dobruška konzultuje studenty
Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/

Předávání diplomů Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/

Předávání diplomů
Zdroj:https://www.muvs.cvut.cz/

Kateřina Šilhánková, diplomat, Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě