по-русски  česky  română 

rozšířené vyhledávání

Adresa, kontakty a úřední hodiny konzulárního úseku

 

Adresa pro osobní styk: Velvyslanectví ČR, Bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, et. 6, Budova-NBC, Chişinău

Adresa pro poštovní styk: Velvyslanectví ČR v Moldavsku, Bulevard Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, et. 6,  MD-2001, Chişinău

Mobilní telefon nepřetržité konzulární služby: +373 79 707 999

Linka je určena výhradně občanům ČR, kteří se ocitli v nouzi nebo ohrožení zdraví či života (např. ztráta nebo odcizení cestovních dokladů, nehoda, úraz, pokud se stanete obětí trestné činnosti nebo jste zadrženi policií apod.). Tato linka neslouží k zodpovídání dotazů týkajících se víz či jakýchkoli jiných dotazů.     

Telefon: +373 22 209 933

Telefon pouze pro dotazy ohledně dlouhodobých pobytových titulů od 13:00 do 16:00 hod: + 373 68 060 111.

Upozorňujeme, že komunikačními prostředky s veřejností pro vízovou agendu jsou pouze e-mail, telefon, fax a listinná zásilka. Na konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Kišiněvě se každý den obrací desítky žadatelů a je tedy velmi vytížen. Obvykle může být problém se dovolat. Z tohoto důvodu doporučujeme zformulovat Vaši žádost písemně a zaslat ji e-mailem nebo faxem. V písemné komunikaci se zastupitelským úřadem vždy uvádějte své jméno a příjmení latinkou (jak jsou uvedeny v cestovním pasu) a číslo jednací své žádosti.

E-mail: chisinau.consulate@mzv.gov.cz

E-mail: chisinau.visa@mzv.gov.cz pro registraci k podání žádosti o krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum (s výjimkou žádostí o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání), povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu  (upozorňujeme, že e-mail pro registraci k podání žádosti o dlouhodobá pobytová oprávnění slouží výhradně k tomuto účelu; na jakékoliv jiné žádosti, zaslané na e-mail sloužící k registraci, nebude brán zřetel a nebudou zodpovězeny). TENTO EMAIL NESLOUŽÍ PRO REGISTRACI K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU KARTU.

E-mail: seasonalwork_chisinau@mzv.cz pro registraci k podání žádosti o dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání (upozorňujeme, že tento e-mail slouží výhradně pro objednávání tomuto účelu; na jakékoliv jiné žádosti, zaslané na e-mail sloužící k registraci, nebude brán zřetel a nebudou zodpovězeny). TENTO EMAIL NESLOUŽÍ PRO REGISTRACI K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU KARTU.

E-mail: chisinau.zamkarta@mzv.gov.cz pro registraci k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu mimo Programy zaměstnanecké migrace.

Upozornění:

Konzulární úsek je pro veřejnost uzavřen z důvodů státních svátků České republiky a Moldavska v následujících termínech (pokud tyto dny připadnou na pracovní den):

1. 1.

7. - 8. 1.

8. 3.

Velikonoce dle aktuálního data v daném roce v ČR a Moldavsku

1. 5. 

8. - 9. 5.

5. - 6. 7.

27. 8. 

31. 8.

28. 9.

14. 10. 

28. 10.

17. 11.

24. - 26. 12.

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí              8:00 – 12:00 (Žádosti o víza a pobyty)

                             13:00 – 15:00 (Výdej víz)

Úterý                  8:00 – 12:00 (Žádosti o víza a pobyty, ověřování, CzechPoint)

Středa                 8:00 – 12:00 (Žádosti o víza a pobyty)

                             13:00 – 15:00 (Výdej víz)

Čtvrtek               8:00 – 12:00 (Žádosti o víza a pobyty)

                             13:00 – 15:00 (Výdej víz)

Pátek                 zavřeno

Žádosti jsou přijímány pouze na základě předchozí registrace, nebo v případě nouze (humanitární případy apod).

Příjem žádostí rodinných příslušníků občanů EU a humanitárních případů o udělení krátkodobých víz probíhá bez předchozí registrace, avšak za účelem podání žádosti je nutné obrátit se na email konzulárního úseku chisinau.consulate@mzv.gov.cz.

V ostatních konzulárních záležitostech (státoobčanská agenda, žádosti o matriční doklady, žádosti o výpis z Rejstříku trestů ČR, ověření dokumentů atd.) je nezbytné předem sjednat schůzku e-mailem na adrese chisinau.consulate@mzv.gov.cz  či telefonicky).

Konzulární oddělení vykonává vízovou a ověřovací agendu, zajišťuje vydávání náhradních cestovních dokladů, zprostředkovává vydávání cestovních dokladů, matričních dokladů, osvědčení/potvrzení o státním občanství ČR, výpisů z rejstříku trestů ČR atd. Ve spolupráci s místními úřady řeší případy nouze občanů ČR.

Konzulární oddělení rádo vyhoví všem žádostem spojeným s výše uvedenými činnostmi, zásadně však neposkytuje rady a doporučení ryze turistického charakteru jako např. informace o levném ubytování, dopravním spojení, turistických zajímavostech země apod.