español  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Návštěva podnikatelské delegace v Uruguayi se zaměřením na sektor IT a digitalizace

thumb

Ve dnech 13. až 15. března 2024 navštívil Uruguay ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela. Spolu s návštěvou Chile šlo o jeho první pracovní cestu do Latinské Ameriky a současně též o první návštěvu ministra z ČR v Uruguayi po 25 letech. V… více ►

Možné uvolnění režimu importů v souvislosti s nástupem nové argentinské vlády

thumb

Argentina se nadále potýká s nedostatkem deviz, dluh argentinských firem za nesplacené importy podle odhadů dosahuje stěží uvěřitelných 50 mld. USD. Nástup nové argentinské administrativy v čele s prezidentem J. Mileiem však přece jen vzbuzuje… více ►

Výzkum a vývoj v Argentině a možná témata spolupráce

thumb

Podíl investic do výzkumu a vývoje (VaV) činí v Argentině okolo půl procenta HDP, přičemž tři čtvrtiny těchto prostředků pochází z veřejného sektoru. Tento ukazatel je hluboko pod 2,34 %, které v průměru investují země OECD. V Latinské Americe… více ►

Vývoj umělých družic v Argentině a mezinárodní spolupráce

thumb

Argentina je jedním z významných světových hráčů v dobývání vesmíru. Jde o jednu z mála zemí na světě, které se podařilo vyvinout technologicky náročné geostacionární satelity. Státní firma INVAP dodává své produkty do celé řady zemí světa,… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2024

thumb

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy… více ►

Česká republika láká k návštěvě argentinské a uruguayské publikum

thumb

Agentura CzechTourism spolu s Velvyslanectvím ČR v Buenos Aires se aktivně účastní vzdělávacích seminářů, workshopů a dalších akcí ve velkých městech Argentiny a Uruguaye s cílem přilákat do Česka především movitější turisty. Zásadní je… více ►

Upozornění na platební neschopnost argentinských firem

thumb

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires upozorňuje na množící se případy zahraničních dodavatelů, kteří od argentinských firem nedostávají za své zboží a služby zaplaceno. V naprosté většině případů se nejedná o podvodný úmysl, ale o administrativní… více ►

Zástupci ambasády představili šest českých firem na Expo Sostenible v Montevideu

thumb

Ve dnech 7 - 11. června 2023 se v Montevideu uskutečnil veletrh EXPO Sostenible se zaměřením na udržitelnost. Akce měla za cíl podpořit výměnu zkušeností a osvědčených postupů v oblasti udržitelného rozvoje a péči o životní prostředí.… více ►

Obchodování s nemovitostmi v Uruguayi je příležitostí pro zkušenější investory

thumb

Saturace trhu nemovitostí v Evropě spolu se současnou celosvětovou mírou inflace vede investory k otázce, zda se nepoohlédnout po příležitostech v zámoří. Řešení může nabídnout Uruguay. Země se vyznačuje stabilním a transparentním prostředím… více ►

Potenciál výroby zeleného vodíku v Argentině

thumb

Zelený vodík a jeho deriváty jako palivo budoucnosti nabývají v Latinské Americe na důležitosti a Argentina není výjimkou. Už v roce 2006 vláda prohlásila jeho výrobu, energetické využití a podporu výzkumu a vývoje za aktivity národního zájmu.… více ►

Export do Argentiny se nadále dramaticky komplikuje

thumb

Obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Buenos Aires upozorňuje, že Argentinská republika od listopadu 2022 vyžívá nový systém pro povolování či placení dovozu zboží a služeb – SIRASE (el Sistema de Importaciones de la República Argentina para… více ►

Potenciál poskytovatelů turistických služeb pro argentinské cestovatele

thumb

Evropa je pro argentinské občany jednoznačně první volbou, pokud jde o přeshraniční turistiku. I z tohoto důvodu se sedm argentinských firem ve dnech 9. – 15. listopadu zúčastnilo podnikatelské incomingové mise v rámci nástroje Projektů na… více ►

Český národní stánek nechyběl na největším veletrhu cestovního ruchu na kontinentě

thumb

Česká republika se minulý týden zúčastnila Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Buenos Aires. Jedná se o největší setkání tohoto odvětví v Latinské Americe a jedno ze tří nejvýznamnějších na světě. Každoročně se ho účastní cestovní… více ►

Uruguaysko-evropské investiční fórum: obnovitelné zdroje energie

thumb

Dne 24. a 25. října proběhne virtuální setkání mezi evropskými a uruguayskými firmami. Téma: obnovitelné zdroje energie. Více informací lze nalézt zde: IV FORO INVERSIÓN EUROPEA EN URUGUAY (caun.org.uy) V případě zájmu se přihlaste na emailu… více ►

Rozvoj těžby mědi a lithia v Argentině

thumb

Těžba kovů se v Argentině zaměřuje především na zlato, stříbro, měď, olovo či zinek. V souvislosti s globálním trendem přechodu na zelenou energetiku má Argentina unikátní pozici k tomu, aby využila uzpůsobenou poptávku po nerostných surovinách.… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2023

thumb

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy… více ►

V Argentině se schyluje k dalšímu ekonomickému kolapsu, import se drasticky omezuje

thumb

Předluženost, vysoká inflace a nedostatek devizových rezerv způsobují v Argentině obrovské problémy, mimo jiné omezování dovozu do země. Fixy, dobytčí semeno, whisky, hrací automaty, vafle či letadla a lodě v tomto týdnu zamířily do zvětšující… více ►

Zvláštní ekonomické zóny v Argentině umožňují posílení přeshraničního obchodu

thumb

V Argentině existuje celkem 16 zvláštních ekonomických zón. Jsou to prostory, ve kterých zboží nepodléhá obvyklé kontrole celní správy a dovoz i vývoz bývá celně i daňově zvýhodněn. Hlavním cílem je podpoření přeshraničního obchodu a zvýšení… více ►

Zemědělský sektor stále hraje v Uruguayi zásadní roli

thumb

Zemědělství hraje v Uruguayi stále zásadní roli na tvorbě HDP. Více než 90 % uruguayské půdy je vhodné pro zemědělskou produkci. K dispozici je 16,4 milionu hektarů, které lze využít. Země patří mezi hlavní vývozce hovězího masa, rýže a sójových… více ►

Uruguayské vzdušné síly na návštěvě České republiky

thumb

V polovině dubna 2022 navštívili Českou republiku zástupci vzdušných sil Uruguaye v čele s velitelem H. de Leónem. Účastníci se setkali s náměstkem Ministerstva obrany T. Kopečným, Agenturou pro mezivládní obrannou spolupráci (AMOS), seznámili… více ►

Multioborová podnikatelská cesta českých firem do Argentiny, Uruguaye a Paraguaye

thumb

Od 28. 3. do 1. 4. 2022 se desítka českých firem zúčastnila podnikatelské cesty do tří zemí tzv. Cono Sur v rámci nástroje Projektů na podporu ekonomické diplomacie PROPED. Mise vedená Státním tajemníkem MZV Miloslavem Staškem předčila očekávání… více ►

Pozvánka na podnikatelskou misi do Argentiny a Uruguaye v termínu 29.-31.března 2022

thumb

Argentina a zdravotnický průmysl

thumb

Podíl rozpočtu alokovaného do zdravotnického sektoru je i přes ekonomické problémy Argentiny nadále nejvyšší v regionu. Co se týče zdravotnického vybavení (zejména diagnostických přístrojů), většina z nich se dováží. Podle statistických údajů… více ►

Česká republika se představila na turistickém veletrhu FIT v Buenos Aires

thumb

Turistický veletrh FIT Buenos Aires je největším svého druhu v Latinské Americe. Po roční výluce se opět mohl konat v prezenční formě a Česká republika zde byla hodně vidět. Národní stánek, který za čtyři dny navštívilo desetitisíce lidí, byl… více ►

Historické sucho v povodí řeky Paraná má dopad i na obchod s EU

thumb

Paraná je po Amazonce druhou nejdelší řekou Jižní Ameriky a má zásadní význam pro obyvatelstvo, hospodářství a životní prostředí tří zemí, kterými protéká: Argentiny, Paraguaye a Brazílie. Dva roky trvající sucho však přináší dalekosáhlé… více ►

Zpracování a distribuce pitné vody v Argentině

thumb

Ačkoliv se může zdát, že argentinská města mají distribuci pitné vody dostatečně vyřešenou, opak je pravdou. Hlavně v oblasti Buenos Aires argentinská administrativa stále bojuje s palčivými problémy jako je únik vody z distribuční sítě či… více ►

Uruguay průkopníkem videoherního průmyslu na kontinentu

thumb

Jihoamerická Uruguay se dlouhodobě snaží stát se mezinárodním hubem na poli technologického rozvoje. Jedním z oborů, na který se země zaměřuje, je i průmysl vývoje videoher. Přestože je (i vzhledem k velikosti Uruguaye) zavedených společností… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2022

thumb

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy… více ►

Výzva k předkládání malých lokálních projektů na rok 2022 - Argentina, Paraguay

thumb

Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires vyhlašuje výzvu pro předkládání návrhů malých lokálních projektů v Argentině a Paraguayi, které by mohly být podpořeny finančním příspěvkem v rámci oficiální rozvojové spolupráce České republiky. více ►

Návštěva velvyslance Hladíka v sídle společnosti RVM-JAWA

thumb

V polovině června navštívili zástupci velvyslanectví Roberta Martineze, prezidenta společnosti vyrábějící argentinské motocykly RVM a zároveň po několik desetiletí zastupující českou značku JAWA v Argentině. Výsledkem spolupráce obou firem je v… více ►

Pozvánka na virtuální výstavu firem (nejen) těžebního průmyslu (26 - 27.5.2021)

thumb

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires zve české firmy na virtuální výstavu firem (nejen) těžebního průmyslu s názvem "Simposio y Expo Infraestructura & Minería 2021" pořádanou argentinskou organizací Panorama Minero. Akce se uskuteční ve dnech 26 a… více ►

Nerostné suroviny (budoucím) zdrojem argentinského bohatství

thumb

Nerostné suroviny, energetické zdroje, zemědělská půda, lesy či chráněná území - až třetinu HDP Argentiny tvoří přírodní zdroje. Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství… více ►

Budoucnost obnovitelných zdrojů v Argentině

thumb

Objem energie vyrobené z obnovitelných zdrojů zaznamenal v roce 2020 vzestup. Slunečné, větrné a vodní elektrárny se podílí na výrobě 31 % veškeré elektřiny v Argentině. První místo s přehledem obsazují tepelné elektrárny s výkonem cca 82 000… více ►

Schválení obranného fondu a potencionální investice v Argentině

thumb

V roce 2020 byl po mnoha letech vytvořen Fond národní obrany (FONDEF). Projekt byl připravován několik let a nakonec oběma komorami Kongresu na podzim loňského roku schválen. Jak budou finanční prostředky využity? Zákon stanovuje, že musí být… více ►

(Ne)rozvoj kybernetické bezpečnosti v Argentině

thumb

V Jižní Americe během prvních devíti měsíců roku 2020 proběhlo celkem 20,5 mil. kybernetických útoků. Argentina spolu s Brazílií a Mexikem patří k zemím Jižní Ameriky, které jsou před takovými útoky chráněny nejméně. V případě ochrany domácností… více ►

Precizní zemědělství a představení českých řešení

thumb

V úterý 24. 11. 2020 zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Buenos Aires další prezentaci českých firem, tentokrát z oblasti moderních technologií v zemědělství. Prezentace se zúčastnily firmy Cleverfarm, Agdata, Roboauto a Lesprojekt, které… více ►

Prezentace českých firem v oblasti E-commerce

thumb

Dne 19. 11. 2020 zorganizovalo Velvyslanectví ČR v Buenos Aires online prezentaci pěti českých firem z oblasti E-commerce. Firmy Webnode, Survio, Smartlook, Born Digital a CueBlocks během hodiny a půl představily argentinskému, uruguayskému a… více ►

Paraguayský výrobní systém „maquillas“ alternativou pro české firmy

thumb

Aby přitáhla zahraniční investory, využívá Paraguay k výrobě zboží systém „maquillas“. Ten je pro zahraniční firmy finančně výhodný hned z více důvodů, neboť kromě nízkých daní lze počítat i s nízkou cenou práce. Maquillas je vhodnou… více ►

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2021

thumb

Program PROPEA je založen na využití služeb zahraničních expertů, kteří českým firmám mohou v současné době pomoci např. zajistit kontinuitu obchodních styků a řešení logistických a jiných problémů, spojených s mimořádnými opatřeními přijatými… více ►

V Argentině začala plošná výroba vakcíny proti Covid-19

thumb

Argentinský prezident Alberto Fernández dne 12.8.2020 ozámil, že se v Argentině začíná vyrábět vakcína proti Covid-19, kterou vyvinul vědecký tým z Oxfordu ve spolupráci s britskou farmaceutickou společností AstraZaneca. Vakcína bude… více ►

Nejnižší míra korupce v Jižní Americe? Vede nenápadná Uruguay

thumb

Ačkoliv se o Uruguay příliš nehovoří, v mnoha parametrech převyšuje ostatní jihoamerické státy. Ne jinak je tomu ve srovnání zemí tohoto kontinentu v boji proti korupci. V nedávno vydaném žebříčku Capability to Combat Coruption 2020 (viz odkaz… více ►

Webinář o možnostech spolupráce v oblasti zemědělství

thumb

Dne 18. 6. 2020 proběhla videoprezentace, během které ekonomický diplomat Radek Hovorka prezentoval argentinskému publiku možnosti spolupráce mezi Českou republiku a Argentinou v oblasti zemědělství. Hodinový webinář měl za cíl přiblížit… více ►

Dopad koronaviru na Argentinu: příležitosti pro české firmy

thumb

Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, oblast Latinské Ameriky však byla postižena obzvlášť citelně. Podle Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (CEPAL) byl v tomto regionu zaznamenán nejnižší hospodářský růst již před pandemií.… více ►

Dopad koronaviru na Uruguay a Paraguay: příležitosti pro české firmy

thumb

Pandemie koronaviru zasáhla celý svět, oblast Latinské Ameriky však byla postižena obzvlášť citelně. Podle Hospodářské komise pro Latinskou Ameriku a Karibik (CEPAL) byl v tomto regionu zaznamenán nejnižší hospodářský růst již před pandemií.… více ►

Česko vyhlašuje Nouzový balíček naléhavé pomoci pro české vývozce

thumb

Ministerstvo zahraničních věcí ČR pomůže českým podnikatelům na zahraničních trzích v době stavu nouze v důsledku šíření epidemie koronaviru. České zastupitelské úřady sledují aktuální situaci na zahraničních trzích, která je ovlivněna… více ►

Uruguay regionálním lídrem v oblasti umělé inteligence

thumb

Uruguay bývá někdy označována jako „Silicon Valley“ Latinské Ameriky. S 3,5 mil. obyvateli je tato malá země dvojkou (po Mexiku) co do vynaloženého úsilí a objemu investic v oblasti umělé inteligence. To potvrzuje i nejnovější… více ►

Argentina: ekonomičtí diplomaté EU zhodnotili aktuální obchodní překážky

thumb

Na konci února se v budově delegace EU v Buenos Aires sešli ekonomičtí diplomaté členských zemí, aby diskutovali o aktuálních obchodních překážkách na argentinském trhu. Na základě této diskuse připravil zastupitelský úřad ČR přehled bariér, na… více ►

Setkání velvyslance s designovaným ministrem obrany Uruguaye Javierem Garcíou

thumb

Velvyslanec Karel Beran se dne 17. 2. 2020 v Montevideu setkal se senátorem a designovaným ministrem obrany Javierem Garcíou. Tématem jednání byla spolupráce českých firem a uruguayské administrativy v obranném průmyslu a taktéž smlouva s ČR o… více ►

Nový argentinský zákon upravuje ekonomické prostředí a má nastartovat hospodářství

thumb

Dne 23. prosince 2019 vstoupil v platnost zákon č. 27.541, o sociální solidaritě a znovuobnovení produktivity v rámci veřejné nouze. Norma má mimo jiné pomocí zvýšení spotřeby domácností rozhýbat ekonomiku. Zvyšuje také některé taxy. více ►

Schůzka s ministryní průmyslu a obchodu Paraguaye: prohloubení obchodně-ekonomické spolupráce

thumb

ČR by uvítala zintenzivnění hospodářské spolupráce s Paraguayí. Během mezinárodního potravinářského a nápojového veletrhu Anuga v Kolíně nad Rýnem se dne 5. října 2019 uskutečnilo jednání mezi českou a paraguayskou delegací, které vedli náměstek… více ►

České firmy jsou si vědomy potenciálu Argentiny v oblasti energetiky

thumb

Dne 14. října 2019 proběhla na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires videokonference mezi českou společností ŽĎAS a argentinskou firmou Cooperativa Eléctrica de Rio Grande. ŽĎAS vyvinula a patentovala hydroelektrickou vodní turbínu… více ►

České firmy sázejí na růst: zájem Dr. Müller Pharma o argentinský trh

thumb

Společnost Dr. Müller Pharma zahájila vyjednávání, aby přiblížila své výrobky světu. S úspěchem to již dokázala v Evropě, Africe a Asii. Bude Argentina jejím prvním cílem v Latinské Americe? více ►

ČR na Mezinárodním turistickém veletrhu v Buenos Aires

thumb

Od 21. září do 2. října 2019 se v Buenos Aires konal 24. Mezinárodní turistický veletrh s účastí 52 zemí a všech 24 argentinských provincií. ČR prezentovali velvyslanec Karel Beran a regionální ředitel pobočky CzechTourism v Mexiku Petr Lutter s… více ►

Velvyslanec prezentoval podmínky podnikání v Argentině, Uruguayi a Paraguayi

thumb

Dne 21. srpna 2019 prezentoval velvyslanec Karel Beran pro české subjekty podnikatelské podmínky v Argentině, Uruguayi a Paraguayi. více ►

Argentinská Córdoba a český export

thumb

Česká republika se zviditelnila ve druhém největším argentinském městě, v Córdobě. Velvyslanec a obchodní rada se sešli s podnikateli, představili Plzeňský Prazdroj argentinským klientům a obchodní rada jednal se třemi firmami o obchodní… více ►

Uruguay bude stavět další obří celulózku

thumb

Uruguayská vláda jedná s finskou firmou UPM o výstavbě další obří celulózky, která bude postavena na řece Río Negro, přítoku řeky Uruguay. Celková investice má dosáhnout 6 mld. USD, z toho 1 mld. USD jsou investice uruguayské vlády do… více ►

Zelená pro elektrické autobusy v Argentině

thumb

Ve městě José C. Paz bude otevřena první argentinská výrobna elektrických vozidel. Spuštění výroby je spojené se vstupem čínské společnosti Dongfend na argentinský trh a přinese zemi investice ve výši 300 milionů dolarů a vznikne více než 2000… více ►

Sektorová mise obranného a leteckého průmyslu v Argentině

Ve dnech 22.-23.3.2017 navštívila Argentinu delegace obranného a leteckého průmyslu, kterou svou přítomností podpořil náměstek ministra průmyslu a obchodu Vladimír Bärtl. Nejdůležitější akcí byla prezentace, která se uskutečnila dne 22.3. v… více ►

Sektorová mise obranného a leteckého průmyslu v Paraguayi

Ve dnech 20.-21.3.2017 navštívila Paraguay delegace obranného a leteckého průmyslu, doprovázená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem. Hlavním cílem mise bylo prezentovat kvalitu českého obranného a leteckého průmyslu, což se… více ►

Argentina sází na obnovitelné zdroje

thumb

Nová argentinská vláda se snaží urychleně řešit katastrofální energetickou situaci země, která potřebuje jak nové zdroje, tak i modernizaci přenosové soustavy. V souladu se světovými trendy se zaměřuje hlavně na obnovitelné zdroje, především… více ►

Argentina zveřejnila ambiciózní plán modernizace příměstských železnic

thumb

Ministr dopravy G. Dietrich zveřejnil velmi ambiciózní plán modernizace příměstských železnic ve velkém Buenos Aires. Ta by se měla uskutečnit v příštích 8 letech a celkové náklady mají dosáhnout 14 mld. USD. Modernizováno bude všech 7 linek… více ►

Argentina: plánované investice v hornictví ve výši 20 mld. dolarů

thumb

Na semináři ke Dni hornického průmyslu informoval ministr energetiky a hornictví Juan José Aranguren o plánu hornických společností investovat v příštích pěti letech v tomto odvětví více než 20 mld. dolarů. Investice by měly směřovat nejen do… více ►

Nové vodní elektrárny v argentinské provincii Santa Cruz

thumb

Čínská firma Gezhouba spolu s argentinskou firmou Electroingeniería postaví v provincii Santa Cruz dvě vodní elektrárny Presidente Néstor Kirchner a Gobernador Jorge Cepernic. Celkový instalovaný výkon bude 1.430 MW. Elektrárna Presidente Néstor… více ►

Argentina: ambiciózní plán modernizace nákladních železnic

thumb

Nová argentinská vláda vyhlásila na letošní rok ambiciózní plán veřejných prací v celkové hodnotě 200 mld. argentinských pesos (cca 14 mld. USD). Velké investice půjdou i do modernizace nákladních železničních tratí Belgrano Cargas a San Martín,… více ►