español  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Buenos Aires
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Výzva k předkládání návrhů projektů na podporu ekonomických aktivit (PROPEA) na rok 2024

Projekty na podporu ekonomických aktivit v zahraničí (PROPEA) mají za cíl posílit kapacity České republiky pro podporu trvalejší přítomnosti českých firem na zahraničních trzích. Díky snížení rizik spojených se vstupem na náročné zahraniční trhy může PROPEA podpořit i české firmy, jejichž aktivity v zahraničí se neomezují pouze na export, ale mají i investiční charakter.

Zastupitelský úřad v Buenos Aires vyhlašuje výzvu k předložení návrhů projektů PROPEA pro Argentinu, Uruguay a Paraguay pro rok 2024, s termínem podání do 30. 9. 2023. Projekty budou realizovány od 1. 1. do 31. 10. 2024. 

Maximální finanční podpora pro projekty realizované v rámci jednoho velvyslanectví ČR v zahraničí v jednom kalendářním roce je stanovena na 500 tis. Kč. Současně maximální limit finančních prostředků v rámci jednoho projektu na položku „výdaje na podporu sdružování českých firem v teritoriu“ byl stanoven na 50 tis. Kč. Spolufinancování individuálních služeb českými firmami je stanoveno na minimálně 30% z ceny služeb. Přihlášky je nutno podávat  ve standardizovaném identifikačním formuláři. Součástí přihlášky je i kopie výpisu z obchodního rejstříku či jiný doklad potvrzující právní subjektivitu realizátora (v souladu s jeho právní formou) a doklad osvědčující oprávnění zástupce jednat jménem subjektu navenek v zemi realizace projektu.

Služby poskytované v rámci projektu PROPEA:

1)         zpracování obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici

2)         zpracování právní, daňové, finanční a legislativní analýzy

3)         uvedení produktů na trh (pomoc při jednání s finančními institucemi, podpora při zřizování účtu a zajištění financování, založení firmy apod.)

4)         zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek

5)         zajištění a ověření dokumentace pro import/export a logistiku

6)         vytváření a koordinace dodavatelských a partnerských sítí

7)         zajištění propagačních, marketingových a PR služeb

8)         podpora při spouštění výroby/zahájení činnosti v případě firem z oboru služeb

9)         využití technického zázemí

10)       zastupování firmy v místě

Návrhy PROPEA je nutné dodat do 30.9. 2023 v listinné podobě na adresu ZÚ Buenos Aires (Junín 1461, 1113 Buenos Aires, Capital Federal, Argentina) a současně v elektronické podobě (naskenované) na e-mailovou adresu vedoucího ekonomické sekce ZÚ Buenos Aires pana Radka Hovorky: radek_hovorka@mzv.cz a na adresu: commerce_buenosaires@mzv.cz.

přílohy

Formulář 77 KB DOC (Word dokument) 18.9.2023