español  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza a konzulární informace

Co je Schengenský informační systém - SIS

Informace o povaze a účelu SIS více ►

Vzdání se dočasné ochrany na území ČR - jak postupovat v zahraničí

thumb

Ukrajinští občané, kteří přesídlují do Argentiny, Uruguaye či Paraguaye a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na zastupitelský úřad v Buenos Aires za těchto podmínek: více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR – září 2022

thumb

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 44) pod číslem 81/2022 Sb., volby do jedné třetiny Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022. více ►

Důležité změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

thumb

Od 2. 8. 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců na území ČR k zásadním změnám při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Důležité upozornění pro žadatele o víza a pobyty v souvislosti s pandemií

thumb

K 9. dubnu 2022 došlo na Velvyslanectví ČR v Buenos Aires k plnému obnovení vízových služeb veřejnosti. více ►

Volby do Senátu Parlamentu ČR – říjen 2020

thumb

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 61), pod číslem 169/2020 Sb., volby do jedné třetiny Senátu, a stanovil dny jejich konání na pátek 2. října a sobotu 3. října 2020. více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 32 - sídlo: Teplice

thumb

V souvislosti se zánikem mandátu senátora pana Jaroslava Kubery ve volebním obvodu č. 32 se sídlem v Teplicích, vyhlásil prezident ČR svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 23/2020 Sb., s datem rozeslání dne 27. ledna 2020,… více ►

Žadatelé o dlouhodobá víza a pobyty: požadavek předložení výpisu z Rejstříku trestů

thumb

Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires v souladu s § 31 odst. 3 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, žádá všechny žadatele o dlouhodobá víza a dlouhodobé pobyty, kteří budou podávat žádosti na tomto… více ►

Volby do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

Prezident republiky svým rozhodnutím ze dne 8. ledna 2019, uveřejněným ve Sbírce zákonů pod č. 9/2019 Sb., vyhlásil volby do Evropského parlamentu a stanovil dny jejich konání na 24. a 25. května 2019, a to pouze na území ČR. Dne 24. května… více ►

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.-6. dubna 2019

thumb

V souvislosti se zánikem mandátu senátorky paní Zuzany Baudyšové ve volebním obvodu č. 24, sídlo: Praha 9, která se vzdala dne 29. ledna 2019 mandátu, vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 25/2019 Sb… více ►

Informace k ochraně osobních údajů pro žadatele o krátkodobá (schengenská) víza

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti. více ►

Objednávání žadatelů o dlouhodobé pobytové tituly

thumb

Počínaje 1. únorem 2019 bude Velvyslanectví České republiky v Buenos Aires používat nový systém objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a povolení k pobytu. více ►