Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Humanitární pomoc ČR během roku 2013

 

(Archivní článek, platnost skončena 16.06.2014.)

Průběžná informace o humanitární pomoci financované z rozpočtu MZV poskytnuté od ledna 2013.

Humanitární pomoc ČR za I. čtvrtletí 2013

I. čtvrtletí

Během prvního čtvrtletí 2013 schválil ministr zahraničních věcí v rámci humanitárního rozpočtu MZV pomoc v souhrnné výši 28.685.000 Kč, tj. 39,3 % z celkového rozpočtu na rok 2013.

Pomoc ve výši 3 mil. Kč byla poskytnuta prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže na pomoc obyvatelstvu v Mali v souvislosti s konfliktem.

V souladu s Operační strategií humanitární pomoci ČR na rok 2013 proběhlo v prvním čtvrtletí dotační řízení na pomoc zemím s komplexními humanitárními problémy, v jehož rámci bylo vybráno 7 projektů v souhrnné hodnotě 13.935.000 Kč:

2 projekty pro Barmu (ADRA – post-konfliktní podpora, Člověk v tísni – zdravotní péče v konfliktních oblastech);

2 projekty pro Jižní Súdán (Člověk v tísni – reintegrace uprchlíku, Magna děti v tísni – zdravotní péče o matky a děti)

1 projekt do Afghánistánu (Charita ČR – potravinové zabezpečení)

1 projekt v Etiopii (ADRA – obnova vodních zdrojů)

1 projekt v Konžské demokratické republice (Lékaři bez hranic – komplexní péče o oběti sexuálního násilí).

Další dotační řízení se týkalo pomoci obyvatelstvu Sýrie a syrským uprchlíkům v okolních zemích. Vybrány byly tři projekty v hodnotě celkem 9 mil. Kč zaměřené na pomoc uvnitř Sýrie (Člověk v tísni) i v Jordánsku (Diakonie ČCE a Charita ČR). Následně byl rovněž schválen projekt na podporu syrských uprchlíků v Libanonu, a to formou podpory školy v Bednayel při rozšiřování prostor pro výuku, volnočasové aktivity i sanitárního zázemí v hodnotě 2,75 mil. Kč, jehož realizaci zajišťuje velvyslanectví ČR v Bejrútu.

II. čtvrtletí

V dubnu byly uvolněny 3 mil. Kč na pomoc barmským uprchlíkům v Malajsii prostřednictvím Mezinárodní organizace pro migraci. Jde zejména o základní zdravotní a psycho-sociální pomoc nově přicházejícím příslušníkům etnika Rohingya, kteří prchají z Arakanského státu Barmy před mezietnickými nepokoji.

V květnu 2013 byla navýšena dotace na projekt SOS Sýrie organizace Člověk v tísni o 2 mil. Kč vzhledem ke značným humanitárním potřebám obyvatelstva Sýrie.

III. čtvrtletí

Dne 12. července 2013 byla ministrem zahraničních věcí schválena okamžitá pomoc pro Honduras v souvislosti s epidemií horečky dengue a podpora dlouhodobého nutričního projektu v Jemenu.

V Hondurasu ČR podpořila částkou 2,5 mil. Kč projekt okamžité pomoci mezinárodní nevládní organizace Lékaři bez hranic (švýcarská sekce) „Emergency response to dengue outbreak in San Pedro Sula“.

V Jemenu ČR věnovala 4 mil. Kč na projekt Světového potravinového programu „Food Assistance to Promote Girls´ Education“, který se zaměřuje na výživu dívek a zároveň jejich zapojení do vzdělávacího procesu. ČR tento dlouhodobý projekt podpořila již v roce 2012.

Dne 29. července schválil ministr zahraničních věcí další pomoc pro oběti konfliktu v Sýrii. Částka 5 mil. Kč bude věnována na Regionální výzvu OSN na pomoc uprchlíkům ze Sýrie v okolních zemích, zejména v Jordánsku, Libanonu, Iráku a Turecku. Konkrétně půjde 1,5 mil. Kč prostřednictvím UNRWA cíleně na pomoc palestinským uprchlíkům, kteří se před násilím v Sýrii uchylují především do Libanonu. Zbývající 3,5 mil. Kč vynaloží UNHCR na základní životní potřeby pro syrské uprchlíky, kterých je v zemích sousedících se Sýrií registrováno již více než 1,75 milionu.

Dne 31. července rozhodl ministr zahraničních věcí o podpoře projektu občanského sdružení Omega plus na pomoc leprosáliím v Africe a Indii. Částkou 150.000 Kč bude podpořen nákup příze potřebné na zhotovení obvazů pro malomocné (tuto činnost bezplatně provádějí dobrovolnice) a dále zaslání hotových obvazů do leprosálií v Africe (Burundi, Etiopie, Ghana, Kamerun, Libérie, Nigérie, Sierra-Leone, Tanzánie, Uganda a Zambie) a v Indii. Obdobný projekt MZV podpořilo také v loňském roce.

Dne 9. září schválil ministr zahraničních věcí navýšení dotací na humanitární pomoc poskytovanou neziskovými organizacemi Diakonie ČCE a Charita ČR syrským uprchlíkům v Jordánsku. Projekt Diakonie ČCE, pomáhající v největším uprchlickém táboře Zátárí, byl navýšen o 2 mil. Kč, které budou využity na zajištění zimního oblečení a psychosociální asistence pro mládež. Projekt Charity ČR, zaměřený na uprchlíky žijící v místních komunitách, byl na žádost organizace navýšen o 1.999.950 Kč, jež budou využity na podporu zdrojů obživy pro zvlášť zranitelné uprchlíky (např. osamělé ženy s dětmi).

Dne 19. září rozhodl ministr zahraničních věcí o uvolnění 2 mil. Kč na humanitární pomoc Středoafrické republice. V důsledku vnitřního konfliktu a zejména pokračujících útoků ozbrojených skupin na civilní obyvatelstvo je v zemi na 200 tisíc vnitřně vysídlených lidí. V lokalitě Bozoumi bude dětem těchto uprchlíků zajištěna školní docházka spolu se základní zdravotní a nutriční péčí, a to prostřednictvím organizace Caritas, s níž spolupracuje také česká nezisková organizace Siriri.

IV. čtvrtletí

Vzhledem k rostoucímu přílivu uprchlíků ze Sýrie v Jordánsku a s tím spojenými požadavky na jordánské zdravotnictví schválil ministr zahraničních věcí dne 11. října uvolnění 3 mil. Kč na peněžní dar ve výši 150.000 USD pro jordánské Ministerstvo zdravotnictví na léčebné aktivity spojené s péčí o uprchlíky ze Sýrie. Tento dar bude dále doplněn krátkodobým vysláním lékařského týmu a realizací projektu MEDEVAC (medicínské evakuace) pro 2 - 3 děti s vrozenými vadami z řad syrských uprchlíků v Jordánsku.

Dne 22. října schválil ministr zahraničních věcí poskytnutí 3 mil. Kč na humanitární projekt Lékařů bez hranic, který zajišťuje zdravotní a nutriční péči i ochranu pro vysídlené obyvatelstvo v provinciích Epworth a Harare v Zimbabwe.

Dne 24. října rozhodl ministr zahraničních věcí o uvolnění 2 mil. Kč na program UNHCR určený pro pomoc afghánským uprchlíkům v Íránu. Ve světě je registrováno na 2,5 mil. afghánských uprchlíků, z nichž většina žije právě v Íránu. UNHCR pro ně zajišťuje zdravotní a vzdělávací služby a podporuje rovněž jejich dobrovolné návraty do původní vlasti.

Dne 1. listopadu schválil ministr zahraničních věcí příspěvek ve výši 2,5 mil. Kč na program potravinové pomoci UNRWA (Organizace pro pomoc palestinským uprchlíkům na Blízkém východě), který je určen pro nejzranitelnější rodiny palestinských uprchlíků v Gaze, na Západním břehu i v zemích postižených konfliktem v Sýrii.

Dne 12. listopadu rozhodl ministr zahraničních věcí o uvolnění 4 mil. Kč na okamžitou pomoc pro Filipíny v souvislosti s ničivými následky tajfunu Haiyan, a to prostřednictvím Filipínského červeného kříže. ČR počítá rovněž se svou účastí na obnově země během roku 2014.

Dále byla 12. listopadu schválena pomoc v hodnotě 2 mil. Kč pro Somálsko - konkrétně jde o podporu humanitárních programů UNICEF zaměřených na výživu, vzdělávání a ochranu dětí.

Schválena byla rovněž další pomoc pro uprchlíky ze Sýrie, tentokrát v Iráku. Částku 3 mil. Kč použije Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na nákup potřeb pro největší uprchlický tábor Domiz a na podporu udržitelných zdrojů obživy pro uprchlíky i navrátilce v místních komunitách.

Dne 9. prosince 2013 rozhodl ministr zahraničních věcí o využití zůstatku humanitárního rozpočtu ve výši 2,34 mil. Kč jako příspěvek ČR do Centrálního fondu OSN pro reakci na katastrofy (Central Emergency Response Fund - CERF). ČR do CERF přispívá každoročně, neboť tento fond - ustavený v roce 2005 - uvolňuje prostředky na okamžitou reakci při katastrofách a poskytuje granty a půjčky i na podfinancované krize opomíjené dárci. Schválený příspěvek ČR pro CERF bude využitelný i během roku 2014.

Celkové shrnutí humanitární pomoci ČR poskytnuté do zahraničí v roce 2013

 

přílohy

Shrnuti_HP2013 79 kB doc (Word dokument) 2.1.2014

.