Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Česká rozvojová agentura financuje likvidaci divokých skládek pesticidů v Moldavsku

 

V říjnu letošního roku byl zahájen projekt realizovaný Českou republikou prostřednictvím České rozvojové agentury v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR s názvem „NÁPRAVA EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ ZPŮSOBENÝCH PESTICIDY V MOLDAVSKU ATU GAGAUZIE“

 Předkladatelem projektové žádosti je správa Gagauzské autonomní oblasti (ATU), která na základě provedené pasportizace objektů a míst (skladiště, zařízení k přípravě roztoků apod.), kde bylo v minulosti nakládáno s pesticidy pro zemědělské využití (herbicidy, fungicidy ad.) identifikovala tři lokality s významným negativním vlivem na životní prostředí a požádala o prozkoumání těchto lokalit a vymístění pesticidů do zabezpečeného skladu, který dočasně poskytne pro jejich uložení. Aktivity projektu zahrnují přípravné práce, průzkumy horninového prostředí a podzemních vod, zhodnocení environmentálních a zdravotních rizik lokalit, zařízení pracovišť pro nakládání s nebezpečnými odpady, identifikaci a inventarizaci nebezpečných odpadů, jejich vymístění do dočasného zabezpečeného skladu a ověření reziduálních environmentálních a zdravotních rizik lokalit.

více:

.