Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

VS_svoboda
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Valné shromáždění OSN (General Assembly of the UN)

 

Valné shromáždění OSN je hlavním jednacím orgánem OSN. Skládá se ze zástupců všech členských států, z nichž každý má jeden hlas. Pro přijetí rozhodnutí o důležitých otázkách, jako jsou otázky míru a bezpečnosti, přijetí nových členů a rozpočtové otázky, je třeba dvoutřetinové většiny hlasů. Pro rozhodnutí o jiných otázkách stačí prostá většina hlasů.

Nové řádné zasedání Valného shromáždění začíná vždy druhé úterý v září a trvá jeden rok; jeho hlavní (podzimní) část bývá obvykle ukončena kolem 20. prosince. Počátkem řádného zasedání ve Valném shromáždění probíhá všeobecná rozprava, v níž vystupují nejvyšší představitelé států a vlád a ministři zahraničních věcí, kteří vyjadřují své názory na aktuální otázky mezinárodního zájmu a činnosti OSN. Kromě řádných zasedání může Valné shromáždění konat zvláštní zasedání, a to na žádost Rady bezpečnosti, většiny členských států OSN nebo jednoho člena, pokud s tím většina členských států souhlasí. Pro každé řádné zasedání volí Valné shromáždění nového předsedu, 21 místopředsedů a předsedy šesti hlavních výborů. Ve funkcích se pravidelně střídají zástupci pěti regionálních skupin.

Vzhledem k velkému počtu témat, jejichž projednání se po Valném shromáždění požaduje, přiděluje Valné shromáždění většinu otázek k projednání svým šesti hlavním výborům:

  • První výbor: výbor pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost
  • Druhý výbor: hospodářský a finanční výbor
  • Třetí výbor: sociální, humanitární a kulturní výbor
  • Čtvrtý výbor: zvláštní výbor pro politické otázky a otázky dekolonizace
  • Pátý výbor: administrativní a rozpočtový výbor
  • Šestý výbor: právní výbor

Rezoluce Valného shromáždění OSN jsou významné tím, že vyjadřují názor mezinárodního společenství na nejdůležitější mezinárodní otázky.

V letech 2002-2003 vykonávala Česká republika významnou roli předsednické země 57. Valného shromáždění OSN. Předsedou byl dne 8. července 2002 zvolen Jan Kavan, který tuto funkci vykonával v období od 10. září 2002 do 15. září 2003. Ve výkonu funkce jej podporoval tým složený především z českých diplomatů a doplněný o několik specialistů ze sekretariátu OSN.

.