Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace k Fondům vnější spolupráce EU

 

Evropská unie věnuje v období finanční perspektivy EU 2014–2020 zhruba 9,5 miliard EUR ročně na vnější spolupráci EU. Tyto prostředky jsou využívány jak na rozvojovou pomoc, tak i na spolupráci nerozvojového (zejména ekonomického) charakteru, humanitární pomoc, podporu investičních projektů ve spolupráci s mezinárodními finančními institucemi, makrofinanční pomoc, různé agentury a rezervní fondy pro nenadálé události atd. Mimo rozpočet EU existuje samostatně také Evropský rozvojový fond, který je financován z dobrovolných příspěvků členských států EU.

Hlavním cílem těchto fondů EU je přispívat k rozvoji partnerských zemí mimo EU, upevňovat vzájemné vztahy s nimi a prosazovat evropské hodnoty a politiky ve světě. Prostředky EU jsou využívány různými způsoby: přímou rozpočtovou podporou partnerských zemí, pro spolupráci s mezinárodními organizacemi, jako příspěvky do dalších fondů (zejména investičních facilit EU), formou delegované spolupráce na vybrané členské státy EU, ale také formou tendrů na projekty EU, kterých se mohou účastnit i české firmy, NGOs, orgány státní správy a místní samosprávy. 

Projekty vnější spolupráce EU se zaměřují na desítky různých oblastí – od energetiky (vč. jaderné), dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné správy atd.

Zájem o fondy vnější spolupráce EU v ČR stále narůstá. Českým subjektům se v rámci nich podařilo v letech 2007–2011 realizovat projekty ve výši cca. 305 milionů Kč ročně, přičemž mezi hlavními dodavateli služeb, dodávek, prací a hlavními žadateli grantů se umístilo více než 30 českých organizací. Ostatní se účastnili jako subdodavatelé či v rámci konsorcií.

Plánované projektyv rámci nástroje IPA, nástrojů ENI, EDF, DCI, EIDHR, IcSP, INSC a dalších. České firmy a NGOs, které mají zájem dostávat od MZV ČR včasné informace o konkrétních projektech EU v daných sektorech a zemích přímo do své emailové schránky, se mohou přihlásit do „mailing listu“ na eupo@mzv.cz.

Tendry na projekty vnější spolupráce EU jsou vypisovány na webových stránkách EuropeAid. Vyhledávat lze podle jednotlivých fondů EU (viz níže) nebo podle zemí.

Pravidla tendrů EU na projekty vnější spolupráce jsou stanoveny v manuálu Evropské komise – tzv. PRAG, ke kterému poskytuje MZV ČR bezplatné poradenství na eupo@mzv.cz, kde je možno si sjednat i osobní schůzku. 

MZV ČR pořádá pro české firmy a NGOs také pravidelné semináře (viz níže) k jednotlivým nástrojům vnější spolupráce EU, kde je možno si stáhnout i detailní příručky a prezentace (viz níže). 

 

Přehledný výčet nástrojů financování vnější činnosti EU poskytuje též příručka Zahraniční pomoc Evropské unie, ke stažení zde:

Příručka Zahraniční pomoc EU (PDF, 1008 KB)

 

Dalším zdrojem je prezentace ke stažení níže či přímo Evropská služba vnější akce případně Europeaid .

Příručka pro firmy, NGOs a veřejné instituce k fondům vnější spolupráce EU

 


Přehled fondů vnější spolupráce EU, ve kterých jsou vypisovány tendry

Nástroj předvstupní pomoci (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA II)

IPA II je nástrojem Politiky rozšiřování EU. Zaměřuje se tedy na pomoc kandidátským zemím Černé Hoře, Makedonii, Srbsku a Turecku a potenciálním kandidátům Albánii, Bosně a Hercegovině a Kosovu, které se snaží splnit kritéria členství v EU a harmonizovat své standardy a politiky. Dále podporuje jejich socio-ekonomický rozvoj a připravuje jejich hospodářství na konkurenční tlak otevřeného trhu. V neposlední řadě IPA připravuje budoucí členské země na čerpání ze strukturálních fondů EU.

Nástroj se skládá z pěti komponent, 1. Reformy při přípravě na členství v Unii a budování institucí a kapacit, 2. Socioekonomický a regionální rozvoj (doprava, ŽP, ekonomický rozvoj), 3. Zaměstnanost, sociální politiky, vzdělání, gender, rozvoj lidských zdrojů, 4. Zemědělství a rozvoj venkova, 5. Regionální a územní spolupráce

Rozpočet IPA II: 11,699 mld. EUR (2014–2020)

Nástroj evropského sousedství (European Neighbourhood Instrument – ENI)

ENI je nástrojem Evropské politiky sousedství. Teritoriálně tedy pokrývá region jižního Středomoří (Alžírsko Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libyi, Maroko, Palestinská autonomní území, Sýrii, Tunisko), region Východního partnerství (Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzii, Moldavsko, Ukrajinu), částečně také Rusko a další regionální programy (Černomořská synergie, Severní dimenze).

Hlavním cílem ENI je posílit ekonomiku, stabilitu a bezpečnost zemí v sousedství EU. Slouží proto k financování programů a projektů v řadě oblastí – od energetiky, dopravy, životního prostředí, obchodu, zemědělství, ICT či výzkumu až po podporu demokracie, lidských práv a právního státu, migraci, bezpečnost, zdravotnictví, školství, sociální rozvoj, kulturu, podporu občanské společnosti či reformy státní a veřejné správy.

Rozpočet ENI: 15, 4 miliardy EUR (2014–2020)

Evropský rozvojový fond (European Development Fund – EDF)

EDF je nástroj rozvojové spolupráce pro země skupiny AKT (země subsaharské Afriky kromě Jihoafrické republiky a země a zámořská území v Karibiku a Tichomoří). 

EDF stojí jako jediný mimo rozpočet EU, proto je základem spolupráce EU se zeměmi AKT tzv. Dohoda o partnerství z Cotonou (2000). Sektorově pokrývá různé oblasti spolupráce (energetiku, dopravu, zemědělství, životní prostředí, obchod, lidská práva, spravedlnost, migraci, bezpečnost, budování institucionálních kapacit, zdravotnictví, školství, Rozvojové cíle tisíciletí, boj s chudobou, ochranu kulturního dědictví, reformu státní správy a mnoho dalších).

Rozpočet 11. EDF:  30, 5 miliardy EUR (2014–2020)

Nástroj pro rozvojovou spolupráci (Development Cooperation Instrument – DCI)

DCI je specifický nástroj, neboť se skládá ze dvou částí:

 • geografických programů pro spolupráci se 47 rozvojovými zeměmi Latinské Ameriky, Asie, střední Asie a Íránem, Irákem a Jemenem z regionu Blízkého východu a Jihoafrickou republikou, přičemž hlavním cílem je plnění Rozvojových cílů tisíciletí, podpora demokracie, lidských práv, právního státu, udržitelného rozvoje přírodních zdrojů, venkova a budování infrastruktur.

 • tematických programů pro spolupráci se všemi rozvojovými zeměmi (kromě zemí pokrytých v rámci nástroje IPA), které jsou zaměřeny na rozvoj občanské společnosti a místních aktérů, rozvoj lidského kapitálu, životní prostředí a udržitelný rozvoj přírodních zdrojů vč. energií, migraci a azyl, potravinovou bezpečnost; zvláštním tematickým programem je cukerný protokol určený pro země AKT (subsaharské Afriky, Karibiku a Tichomoří)

  Rozpočet DCI: 19,7 miliardy EUR (2014–2020)

  Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva (European Instrument for Democracy and Human Rights – EIDHR)

  EIDHR je specifický tematický nástroj, neboť pouze jeho prostřednictvím mohou být v rozvojových zemích realizovány projekty EU i bez souhlasu tamní vlády.

  Z toho důvodu tedy geograficky pokrývá země, kde jsou nejvíce porušována lidská práva, základní svobody a principy právního státu či znemožňována činnost místní občanské společnosti. Dalším komponentem, který je financován z EIDHR, jsou volební pozorovatelské mise EU.

  Rozpočet EIDHR: 1,333 miliardy EUR (2014–2020)

  Nástroj přispívající ke stabilitě a míru (Instrument contributing to Stability and Peace – IcSP)

  IcSP je tematický bezpečnostní nástroj, který napomáhá zejména řešení nenadálých krizových situací v zemích mimo EU. Jeho další důležitou součástí jsou ale i opatření pro prevenci a řešení konfliktů, budování míru a mediace (vč. podpory právního státu, podpory civilních kapacit mírových operací, dodávek bezpečnostních zařízení či odminování) a globální bezpečnostní výzvy (terorismus, organizovaný zločin, nelegální nakládání s chemickými, biologickými, radiologickými a jadernými materiály atd.). 

  Rozpočet IcSP: 2, 339 mld. EUR (2014–2020)

  Nástroj pro spolupráci v jaderné bezpečnosti (Nuclear Safety Cooperation Instrument – INSC)

  Hlavní aktivity INSC – podpora regulačních rámců, bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem, sanace bývalých elektráren, příprava na krizové situace, podpora mezinárodní spolupráce.

  Rozpočet INSC: 0,225 mld. EUR (2014–2020)

přílohy

PRIRUCKA_pro_firmy__NGOs__verejne_instituce_Fondy_vnejsi... 2 MB pdf (Acrobat dokument) 31.7.2014

.