Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ratifikační proces v členských státech EU

 

Politická reprezentace dvaceti šesti členských států EU se rozhodla pro schvalování Lisabonské smlouvy (na rozdíl od ztroskotavší Smlouvy o Ústavě pro Evropu) parlamentní cestou.

Pouze v Irsku se dne 12. června 2008 konalo referendum, v němž irský lid ratifikaci Lisabonské smlouvy odmítl (účast 53.1%; 46.6% PRO : 53.4% PROTI). S cílem reagovat na obavy irského lidu ohledně dopadů Lisabonské smlouvy na oblast daňové politiky, práva na život, vzdělání a rodiny, jakož i na irskou tradiční politiku vojenské neutrality, přijaly hlavy států a předsedové vlád 27 členských států EU zasedajících v Evropské radě v červnu 2009 rozhodnutí, které potvrzuje, že Lisabonská smlouva neovlivní uvedené záležitosti znepokojující irský lid. Poskytnutí této záruky umožnilo konání druhého referenda v Irsku. Uskutečnilo se dne 2. října 2009 a většina irských občanů se vyslovila pro ratifikaci Lisabonské smlouvy (účast 59%; 67.1% PRO : 32.9% PROTI). Následně dne 15. října 2009 irská prezidentka Mary McAleese Lisabonskou smlouvu ratifikovala.

V Německu Lisabonskou smlouvu posuzoval obdobně jako v České republice Ústavní soud. Ačkoliv Spolkový ústavní soud shledal Lisabonskou smlouvu v souladu s německým Základním zákonem (Ústava SRN), možnost její ratifikace podmínil změnou tzv. „doprovodného zákona“, jenž upravuje kontrolní pravomoci spolkového parlamentu ve vztahu ke spolkové vládě ve vybraných evropských záležitostech. Spolkový ústavní soud konstatoval, že tento zákon nepřiznává spolkovému parlamentu takovou míru účasti, jakou požaduje Základní zákon. Revidovaný doprovodný zákon byl přijat v září 2009, čímž odpadla překážka ratifikace a celý proces mohl být ve Spolkové republice Německo úspěšně dokončen. SRN uložila svou ratifikační listinu dne 25. října 2009.

Ratifikační proces Lisabonské smlouvy byl završen uložením ratifikačních listin všech členských států EU u vlády Italské republiky, jež je depozitářem Lisabonské smlouvy (jakož i ostatních mezinárodních smluv, které tvoří tzv. primární právo EU). Stalo se tak v Římě dne 13. listopadu 2009 uložením ratifikační listiny České republiky během návštěvy předsedy vlády ČR Jana Fischera. V souladu se svým článkem 6 odst. 2 vstoupí Lisabonská smlouva v platnost dne 1. prosince 2009. 

Data uložení ratifikačních listin k Lisabonské smlouvě:

1. Maďarsko 06.02.2008
2. Malta 06.02.2008
3. Francie 14.02.2008
4. Rumunsko 11.03.2008
5. Slovinsko 24.04.2008
6. Bulharsko 28.04.2008
7. Rakousko 13.05.2008
8. Dánsko 29.05.2008
9. Lotyšsko 16.06.2008
10. Portugalsko 17.06.2008
11. Slovensko 24.06.2008
12. Velká Británie 16.07.2008
13. Lucembursko 21.07.2008
14. Itálie 08.08.2008
15. Řecko 12.08.2008
16. Kypr 26.08.2008
17. Litva 26.08.2008
18. Nizozemsko 11.09.2008
19. Estonsko 23.09.2008
20. Finsko 30.09.2008
21. Španělsko 08.10.2008
22. Belgie 05.10.2008
23. Švédsko 10.12.2008
24. Německo 25.09.2009
25. Polsko 12.10.2009
26. Irsko
23.10.2009
27. Česká republika 13.11.2009
.