Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Aktuální novely primárního práva EU

 

Protokol, kterým se mění Protokol (č. 36) o přechodných ustanoveních připojený k zakládacím smlouvám EU

V návaznosti na závazky členských států EU učiněné na Evropské radě konané v prosinci 2008 a v červnu 2009, předložila španělská vláda Radě v závěru roku 2009 návrh Protokolu, kterým se mění… více ►

Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

Finanční krize, která vyvrcholila v roce 2010, ukázala, že současné mechanismy kontroly dodržování Paktu stability a růstu členskými státy Unie nejsou dostatečné a nástroje, pomocí nichž by Unie… více ►

.