english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace ke vstupu na území ČR a pobytu

Aktualizované informace k podmínkám vstupu na území ČR a pobytu (včetně seznamu požadovaných dokumentů pro žádosti o víza a povolení k pobytu) jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

 

● Prosíme všechny žadatele o vízum, aby nás kontaktovali na e-mailu Tokyo.Visa@mzv.gov.cz s žádostí o přidělení termínu co možná nejdříve, neboť čekací doba na volný termín pro podání žádosti může být někdy delší než obvykle (zejména v letních měsících, kdy může výjimečně přesáhnout až šest týdnů). Děkujeme za pochopení.

● Od 2. května 2023 se Generální konzulát ČR v Drážďanech stane jediným místem v schengenském prostoru, kde budou moci oprávnění žadatelé podat žádost o krátkodobé či dlouhodobé vízum a pobytové oprávnění. Jiné zastupitelské úřady v schengenském prostoru již nebudou vízové žádosti přijímat. Více informací zde.

● ZÚ Tokio vždy vyžaduje doložení výpisu z Rejstříku trestů z domovské země a ze zemí, kde žadatel v posledních třech letech pobýval v souhrnu po dobu delší než 6 měsíců.

Cizinci dlouhodobě pobývající v Japonsku (kteří zároveň nejsou občany Japonska) mohou podat na ZÚ Tokio žádost o dlouhodobé pobytové oprávnění pouze v případě, že v Japonsku pobývají oprávněně a nepřetržitě po dobu nejméně dvou let a zároveň jsou držiteli japonského pobytového oprávnění o délce nejméně jednoho roku

 

 

Objednávání k podání žádosti o zaměstnanecké pobytové tituly na Velvyslanectví ČR v Tokiu

Na Velvyslanectví ČR v Tokiu byl zaveden nový systém objednávání termínů pro občany třetích zemí dlouhodobě pobývající v Japonsku, kteří si přejí podat žádost o zaměstnanecké pobytové tituly (zaměstnanecká karta, sezónní zaměstnání). více ►