english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Tokiu jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

 

Číslo jednací

Jméno, příjmení

Vyvěšeno

Svěšeno

OAM-37360-10/DP-2020 PETERS Mariah Tiesha  ( PDF file) 15.11.2023 30.11.2023
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

Ostatní informace:

  • ZÚ Tokio si dovoluje upozornit, že u dlouhodobého víza za účelem Working Holiday není nutné k žádosti přikládat výpis z rejstříku trestů. Tuto náležitost může nahradit čestné prohlášení o bezúhonnosti.

přílohy

PDF soubor PETERS 256 KB PDF (Acrobat dokument) 15.11.2023