english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

Vízové a konzulární poplatky

Vízové a konzulární poplatky jsou aktualizovány každý měsíc (stav ke dni 01. 06. 2024).
Poplatky mohou být hrazeny hotově v JPY či kartou.
 

Schengenské vízum dospělí / děti do 12 let  - 80 / 40 EUR

 15 350 / 7 670 JPY

Vízum typu D k pobytu v ČR nad 90 dní   - 2 500 Kč

- za účelem podnikání  - 5 000 Kč

 - pro japonské občany

 17 250 JPY

 34 510 JPY

 zdarma

Žádost o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu  - 2 500 Kč

 17 250 JPY

Žádost o zaměstnaneckou kartu, vnitropodnikový převod  - 5 000 Kč

 34 510 JPY

 

 

Superlegalizace (Ověření otisků úředních razítek a úředních podpisů) - 600 Kč

 4 140 JPY

Ověření podpisu na listině (za každý podpis) - 250 Kč

  1 730 JPY

Ověření správnosti předloženého překladu (za každou stranu)  - 300 Kč

  2 070 JPY

Ověření shody předložené kopie s listinou (za každou stranu) - 300 Kč

  2 070 JPY

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z anglického jazyka)

za každou stranu - 600 Kč

Vyhotovení překladu (do českého jazyka z japonštiny) - 900 Kč

  4 140 JPY

 

  6 210 JPY

Výpis z evidence Rejstříku trestů - 200 Kč

  1 380 JPY

 

 

Vydání českého cestovního dokladu /děti mladší 15 let - 1 200 / 400 Kč

  8 280/ 2 760 JPY

Vydání náhradního cestovního dokladu (při ztrátě českého cestovního dokladu)  - 400 Kč

  2 760 JPY

 

 

Žádost o zápis matriční události do Zvláštní matriky v Brně - 200 Kč

   1 380 JPY

Vystavení rodného listu, oddacího listu, úmrtního listu a osvědčení o státním občanství - 300 Kč

  2 070 JPY

Vydání osvědčení o právní způsobilosti uzavřít manželství - 500 Kč

  3 450 JPY

 

V případě ověřovacích úkonů pro českou matriku (zvláštní matrika v Brně) je poplatek poloviční.