deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání

Víza/Visas

Vítejte na stránkách vízového centra Generálního konzulátu České republiky v Drážďanech.

Vízové centrum  Generálního konzulátu ČR v Drážďanech přijímá žádosti o dlouhodobé pobytové tituly občanů států mimo EU. Žádost je prostřednictvím vízového centra v Drážďanech oprávněn podat cizinec, který je dlouhodobým / trvalým rezidentem v některém státě schengenského prostoru nebo evropském mikrostátě. Žádost je dále oprávněn podat cizinec, který je občanem státu uvedeného v seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni žádost o udělení dlouhodobého pobytového titulu podat na kterémkoli zastupitelském úřadě ČR (vyhláška č. 429/2010 Sb.).

Informace v českém jazyce

 

Welcome to the website of Visa Centre of the Consulate General of the Czech Republic in Dresden.

Visa Centre of the Consulate General of the Czech Republic in Dresden accepts applications for long-term visas and residence permits of non-EU citizens. A foreigner who is a long-term/permanent resident in a Schengen area state or a European micro-state is entitled to lodge the application through Dresden Visa Centre. In addition, a foreigner who is a citizen of a country presented in the list of countries whose nationals are entitled to submit an application for a long-term visa at any Czech Embassy, is entitled to lodge the application through Dresden Visa Centre (Decree No. 429/2010 Coll.).

Information in English