македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

Důležité upozornění

Žádáme žadatele, aby nezasílali žádné doklady na konzulární úsek, pokud o ně nebyli požádáni!  Zejména ne před podáním žádosti. Žádné doklady nebudou na KÚ ukládány!

Je nezbytné, aby každý žadatel/ka vždy doložil/la při podání žádosti úplnou dokumentaci, jinak nebude žádost přijata!


Průběh zpracování

Informace o stavu zpracování žádosti v průběhu správního řízení se nepodává!
Odpověď ve věci rozhodnutí dostane žadatel osobně nebo jeho zákonný zástupce či písemně zplnomocněná osoba.

Pro informace o stavu žádosti o dlouhodobé vízum klikněte zde

 

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu

 

Dlouhodobé vízum a povolení k dlouhodobému pobytu opravňují ke vstupu a pobytu na území ČR po dobu delší než 90 dnů. Současně opravňují ke krátkodobému pobytu (do 90 dnů) v dalších státech schengenského prostoru za nevýdělečným účelem.

Pro informace klikněte zde.

 

Schengenská (krátkodobá) víza

 

Jednotné schengenské (krátkodobé) vízum opravňuje k pobytu na území států schengenského prostoru po dobu v něm vyznačenou, nejdéle však 90 dnů. Uděluje se pro jeden vstup (jednorázové), pro dva vstupy nebo pro více vstupů (multiple) a jako letištní průjezdní. Ve výjimečných případech se schengenské (krátkodobé) vízum uděluje s omezenou územní platností pouze pro státy v něm uvedené, příp. pouze pro ČR. Žádost se podává ve státě, jehož je žadatel občanem nebo v němž má povolen pobyt.

Pro informace klikněte zde.

 

Odvolání v případě rozhodnutí o neudělení schengenského víza


Pokud bylo vízum zamítnuto, důvody jsou vždy uvedeny v rozhodnutí.
Žadatel o schengenské vízum může podat žádost o nové posouzení důvodu neudělení víza.
Případné odvolání je potřeba podat v písemné formě v následujících jazykových mutacích: ČJ, AJ, FJ, ŠP. Pokud je žádost podána v jiném jazyce, je nutno přiložit její ověřený překlad do českého jazyka.
Žádost musí být podána zastupitelskému úřadu, který o žádosti rozhodl, během 15-ti dnů od obdržení rozhodnutí o neudělení víza .
Žadatel může kdykoli podat žádost novou. Taková žádost musí obsahovat úplné a ověřitelné doklady.
Podání žádosti o nové posouzení důvodu neudělení krátkodobého víza je zpoplatněno částkou 60 €.
V případě rodinných příslušníků občanů EU/ČR je podání žádosti o nové posouzení důvodů zdarma.


Pro bližší informace klikněte zde.