македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodování s lidmi

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Oběti jsou často vystaveny krutému zacházení, dochází k porušení jejich základních lidských práv. Ne vždy musí nutně dojít k donucení za použití násilí! Pachatelé mohou k dosažení svých zájmů využívat i nenásilných forem jako např. zneužít neznalosti jazyka a místních zvyklostí u cizince v dané zemi, jeho osobní či finanční situace, závislosti či tísně, pachatelé mohou žádat neúměrně vysokou částku za zprostředkování cesty a práce, zadržovat cizinci pas, či jiné doklady apod. Oběti bývají zlákány pod falešným příslibem dobře placené práce a následně zneužity, ať už za účelem sexuálního, pracovního, či jiného vykořisťování. V ČR byl nárůst obchodu s lidmi zaznamenán ve spojitosti se specifickou migrační situací po pádu železné opony na počátku 90. let minulého století, kdy čeští občané vyjížděli za prací především na „Západ“. Se sílící ekonomikou se v průběhu 90. let ČR stala z původně země zdrojové, též významnou zemí cílovou a tranzitní.

Riziko, že se stanete obětí obchodování s lidmi nelze vždy zcela eliminovat, lze

ho však významně snížit!

Pokud se chystáte za prací do zahraničí VŽDY:

 • si okopírujte cestovní doklady a ty mějte vždy při sobě
 • informujte své blízké o místě, kde budete práci vykonávat a o jakou práci se jedná
 • poskytněte svým blízkým kontakt na zaměstnavatele
 • pokud jedete ve společnosti vždy informujte své blízké o kontaktních údajích na tuto osobu
 • nepodepisujte smlouvu v jazyce, kterému nerozumíte
 • zjistěte si obecné podmínky práce pro zaměstnance v dané zemi – obvyklý plat, způsob vyplácení mzdy, frekvenci jejího vyplácení, obvyklou délku pracovní doby atd.
 • zjistěte si detailní informace o společnosti/ zaměstnavateli, pro kterého budete pracovat
 • zajistěte si zpáteční jízdenku/letenku apod.
 • mějte při sobě finanční obnos k pokrytí základních nákladů spojených s pobytem v dané zemi na několik dní
 • zjistěte si kontakt na příslušný zastupitelský úřad ČR
 • buďte obezřetní pokud je Vám práce zajišťována přes zprostředkovatele


PROGRAM PODPORY A OCHRANY OBĚTÍ OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

V ČR

V České republice funguje od roku 2003 tzv. Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který je zaměřen na přímou pomoc a ochranu obchodovaných osob. Tento krok byl vyvolán stoupajícím počtem českých občanů, kteří se stávají oběťmi obchodování s lidmi v zahraničí. Mezi nejčastější cílové země pro české oběti patří ekonomicky vyspělé státy, kde je značná poptávka po levné pracovní síle či prostituci. Cílem Programu je poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a ochranu a motivovat je ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Obchodované osoby mohou v rámci Programu využít kompletní pomoc a asistenci v jedné ze specializovaných neziskových organizací. Obchodovaná osoba se teprve po svém návratu do ČR rozhodne pro vstup do Programu. Informace předají oběti pracovníci nevládních neziskových organizací nebo zástupci Policie ČR. Koordinací aktivit a postupů v rámci Programu se zabývá Ministerstvo vnitra.

Následující informace je určena potenciálním obětem obchodování s lidmi z České republiky v zahraničí a subjektům, které s oběťmi mohou přijít do styku:

Program nabízí českým obětem obchodování s lidmi možnost navrátit se dobrovolně, bezpečně a bezplatně zpět do ČR. Podmínkou je písemný souhlas obchodované osoby s dobrovolným návratem do ČR (v podobě Prohlášení k Programu dobrovolných návratů) a vyjádření třetího subjektu (policie, neziskové organizace nebo mise IOM v cílové zemi), že v daném případě došlo k obchodování s lidmi. Dále je obchodovaná osoba seznámena s možností vstupu do programu po svém návratu do České republiky. Program nabízí:

a) jídlo a ošacení,

b) bezpečné azylové ubytování,

c) poskytnutí 60 dnů doby na zotavenou, zda bude spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení,

d) zdravotní a psychologická péče,

e) právní poradenství,

f) sociální integrace (např. podpora při hledání práce, rekvalifikační kurzy).

Máte-li ve svém okolí, či dokonce ve své péči obchodovanou osobu českého původu KONTAKTUJTE IHNED zastupitelský úřad České republiky ve Vašem okolí či přímo národní pobočku Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v České republice v Praze, která Program dobrovolných návratů do ČR realizuje. Kontaktovat lze případně odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.


KONTAKTY

IOM Česká republika

Adresa: Čechova 23, Praha 7, 170 00

Kontaktní osoba: Petr Karban

Tel.: +420 233 370 160 mobil:+420 775 965 573

E-mail: pkarban@iom.int ; prague@iom.int

Internet: www.iom.cz

La Strada

Adresa: P.O.Box 305, Praha 1, 111 21

Kontaktní osoba: Lucie Hanzíková

Tel: +420 222 717 171, mobil: +420 603 153 465 (nonstop 24 hodin denně)

E-mail: lucie@strada.cz, pomoc@strada.cz,

Internet: www.strada.cz

Arcidiecézní charita Praha

Adresa: Londýnská 44, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba: Jindřiška Krpálková

Tel. +420 736 764 706

E-mail : krpalkova@caritas.cz, magdala@caritas.cz

Internet: www.caritas.cz

Odbor prevence kriminality MV

gestor „Programu podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi MV ČR“

Adresa: Nad Štolou 3, Praha 7 -Letná

Kontaktní osoba: Olga Šifferová, Barbora Holušová

Tel.: +420 974 832 574, +420 974 833 232, mobil: +420 603 190 465

E-mail: olga.sifferova@mvcr.cz, barbora.holusova@mvcr.cz

Internet: www.mvcr.cz

Odbor bezpečnostní politiky MV

koordinace boje proti obchodování s lidmi na národní úrovni

Adresa: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Kontaktní osoby: Šárka Möstlová, Jana Menšíková

Tel.: +420 974 832 284, +420 974 832 336

E-mail: sarka.mostlova@mvcr.cz, jana.mensikova@mvcr.cz

Internet: www.mvcr.cz