македонски  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky ve Skopje

Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a jejich ekonomické úseky plní významnou roli při prosazování ekonomických zájmů České republiky. Náplní jejich činnosti je podpora národních orgánů a institucí a dalších subjektů při rozvíjení bilaterálních kontaktů, zajišťování skutečností významných pro přípravu národních stanovisek a podkladů, předávání a výměna informací, lobování při prosazování věcí prioritního zájmu a rozvoje hospodářské spolupráce.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí zastupitelské úřady dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

V připadě dotazů se mužete obratit na ekonomický úsek ZÚ ČR ve Skopji, tel. +389/2/3081200,  +389/2/3081102,   nebo e-mailem na commerce_skopje@mzv.cz

Další informace získáte zde:

Klientské centrum pro export

Souhrnná teritoriální informace

Mapa globálních oborových příležitostí

Web export.cz
 

Česká TSE pomáhá Severní Makedonii snížit počet úmrtí novorozenců

thumb

Českobudějovická firma TSE Medical vyrábějící špičkové inkubátory se podílela na rozvojovém projektu Zastupitelského úřadu ČR ve Skopji. Projekt na dva inkubátorové sety pro nemocnice ve Skopji a Kumanovu oficiálně předal český velvyslanec… více ►

Česká firma ENELEX posiluje energetickou bezpečnost Severní Makedonie

thumb

Po roce od získání tendru namontovala česká firma ENELEX v makedonské teplárně REK Bitola homogenizační jednotky za 2 mil. EUR. V teplárně je osobně předal Ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela spolu se svým protějškem Ministrem Ekonomiky… více ►

Rozpočet na makedonskou vědu roste

thumb

Přestože jsou vysoké školství a věda v Severní Makedonii dlouhodobě podfinancované, rozpočet na ně se v posledních letech zvyšuje. To spolu s mezinárodními projekty umožňuje vypisování projektů, kterých se mohou účastnit i české firmy. více ►

SEMINÁŘ: PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NA TRZÍCH SRBSKA, ALBÁNIE A SEVERNÍ MAKEDONIE

Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou si Vás dovolují pozvat na seminář o aktuálních podnikatelských příležitostech na trzích Srbska, Albánie a Severní Makedonie. více ►

Makedonský Bimilk nakoupil české jalovice

thumb

Makedonská mlékárna Bimilk nakoupila 496 českých jalovic za 1,2 mil. EUR. Tím se pro české jalovice, ale také české systémy pro ustájení skotu otevírají dveře do Severní Makedonie. více ►

Petrof okouzlil Severní Makedonii

thumb

Česká ambasáda ve Skopji koordinovala sbírku, která vyvrcholila 24. 10. 2023 předáním klavíru Petrof pro Národní operu a balet Republiky Severní Makedonie. Připomněla tak tradici používání výhradně českých klavírů a pian v celém regionu. Stejný… více ►

Agentura Fitch zlepšila rating Severní Makedonie

thumb

Jedna ze tří nejvýznamnějších světových agentur, agentura Fitch, přehodnotila rating Republiky Severní Makedonie z negativního na stabilní. Je to mimo jiné z důvodu stabilizující se ekonomiky a relativně levné obsluze dluhu. více ►

Energetická transformace Severní Makedonie a její dopady pro české firmy

thumb

Zelená transformace Balkánských zemí často probíhá ve stínu energetické transformace v EU. Přitom ale v některých oblastech obnovitelné energie, především pak té solární, mohou tyto země do budoucna hrát prim. Přesto je ale důležité nezanevřít… více ►

LOM Praha modernizuje makedonské vrtulníky

thumb

Česká a makedonská vláda podepsaly mezivládní dohodu, na základě které bude česká firma LOM Praha opravovat a modernizovat 2 vrtulníky ve vlastnictví makedonského ministerstva obrany. Konkrétně jde o generální opravu a dílčí modernizaci 2… více ►

Makedonská města chtějí modernizovat dopravu

thumb

Dopravní situace v makedonských městech je neúnosná. Jezdí tu staré autobusy, často nutné linky hromadné dopravy ani neexistují a řízení provozu je na dnešní dobu velmi zastaralé. Přitom zájem o zlepšení situace je ze strany starostů enormní,… více ►

Geologická konference pro Západní Balkán: české firmy slavily úspěch

thumb

Severní Makedonie skýtá v oblasti geologie mnoho příležitostí pro české firmy. Proto v návaznosti na jarní geologickou misi uspořádal zastupitelský úřad ve Skopji ve spolupráci s asociací CDT a Ministerstvem Průmyslu a obchodu ČR Regionální… více ►

Makedonské bezpečnostní složky modernizují. Pomáhají i české firmy.

thumb

Od vstupu Republiky Severní Makedonie do NATO v roce 2020 probíhá masivní modernizace armády a dalších bezpečnostních složek. Česká ekonomická diplomacie i české firmy v tomto ohledu nezahálejí a zaznamenali již řadu úspěchů. Posledním z nich… více ►

České firmy se zajímají o makedonské volné zóny

thumb

Ve dnech 27. 5. a 15.6.2022 uspořádal Zastupitelský úřad ČR ve Skopji sérii přednášek s makedonskými představiteli, na kterých české firmy seznámili s možnostmi investování v makedonských volných zónách. více ►

Severní Makedonie investuje do geologie. České firmy jsou u toho.

thumb

Díky ruské agresi na Ukrajině si země Západního Balkánu, mezi nimi i Severní Makedonie, začínají více všímat svého nerostného bohatství. Vnímají razantně rostoucí poptávku po rudných, nerudních, stavebních a palivoenergických surovinách.… více ►

Makedonské volné zóny jako alternativa k ruskému a ukrajinskému trhu

thumb

České firmy zažívají období bezprecedentní nejistoty. V důsledku ruské agrese přichází o ruský a ukrajinský trh, stejně tak jako o své výrobní a zpracovatelské závody v těchto zemích. Alternativou pro přesun výroby mohou být makedonské volné… více ►

České firmy se představily v Severní Makedonii

thumb

České firmy z oblasti zdravotnictví, energetiky a dopravy navázaly v rámci mise Hospodářské komory ČR kontakty s makedonskými zájemci o distribuci či import jejich výrobků. Zaujaly také investiční možnosti Republiky Severní Makedonie v tzv.… více ►

Energetická krize jako příležitost pro investice v Severní Makedonii

thumb

Severní Makedonii sužuje energetická krize vyvolaná vysokými cenami energií na evropském trhu, zastaralou vlastní energetickou infrastrukturou a nedostatkem funkčních zdrojů. Z toho důvodu začala vláda více podporovat investice do obnovitelných… více ►

Vyhlášení nové dotační výzvy Programu B2B pro rok 2022

Česká rozvojová agentura vyhlašuje dne 12. 10. 2021 výzvu pro předkládání žádostí o dotaci na přípravu a realizaci projektů v rámci „Programu rozvojového partnerství pro soukromý sektor (program B2B)“ pro rok 2022. více ►

I v současné situaci nadále podporujeme expanzi českých firem na rozvojové trhy!

Česká ekonomika je dlouhodobě z více než osmdesáti procent závislá na exportu do zemí Evropské unie. Na této statistice zatím nic nemění ani rostoucí počet firem, které dokáží pro své často unikátní a technicky sofistikované výrobky najít nové… více ►

Makedonská vláda vyzývá firmy: navrhněte nám projekty k realizaci

thumb

Makedonská vláda zveřejnila otevřenou výzvu pro navrhování strategických investičních projektů ze strany firem. Stačí vyplnit příslušný formulář a navrhnout kvalitní projekt a firma má solidní šanci následně získat od vlády na daný projekt… více ►

Jak založit firmu v Severní Makedonii

thumb

Založit společnost v Severní Makedonii překvapivě není náročné a nezabere více času, než stejný proces v České republice. Jelikož se v zemi v poslední době pro české firmy objevila řada příležitostí, přináší zastupitelský úřad některá základní… více ►

Makedonská vláda snižuje daně v IT sektoru

thumb

Makedonská vláda oznámila postupně snížit daně z příjmu fyzických osob v IT sektoru z 10 % na nulu. Cílem tohoto kroku je přilákat do Severní Makedonie nové investory ze zahraničí. více ►

LOM Praha zmodernizuje 4 vrtulníky v Severní Makedonii

thumb

Český ministr obrany Lubomír Metnar podepsal s makedonskou ministryní obrany a ministrem vnitra memorandum o spolupráci na opravě a modernizaci dvou armádních a dvou policejních vrtulníků Mil. Modernizace se ujme česká firma LOM Praha. více ►

Makedonce zaujala prezentace českých firem z obranného průmyslu

thumb

Celkem jedenáct českých firem se představilo na prezentační akci, kterou uspořádalo Velvyslanectví České republiky ve Skopji ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu (AOBP) dne 15. dubna 2021. Akce proběhla v rámci online… více ►

Hospodářské oživení Severní Makedonie přinese příležitosti pro české firmy

thumb

Makedonská vláda očekává po koronavirovém propadu ekonomiky v roce 2020 pro roky 2021 a 2022 hospodářské oživení. To může jít ruku v ruce s rostoucím počtem vypisovaných státních tendrů ale i příležitostí k B2B spolupráci pro české a makedonské… více ►

Severomakedonský premiér vyhlásil nový plán reforem - Akcia 21

thumb

Premiér Republiky Severní Makedonie Zoran Zaev ve svém projevu oznámil národní plán reforem pro rok 2021 s přiléhavým názvem Akcia 21. Pro české firmy je v něm nejzajímavější přestavba tepelné elektrárny TPP Negotino na plynovou elektrárnu. více ►

Nové české investice do IT sektoru

thumb

Dne 20. ledna 2021 velvyslanec České republiky Miroslav Toman společně s předsedou vlády Republiky S. Makedonie Zoranem Zaevem na tiskové konferenci zdůraznili výhody nových českých investic do sektoru IT v Severní Makedonii. více ►

KKCG udělala velkou akvizici v Severní Makedonii

thumb

IT firma Arikoma z české skupiny KKCG vlastněné pátým nejbohatším Čechem Karlem Komárkem koupila firmu Seavus, která má silné zastoupení v Severní Makedonii. Potenciálně tak zde vytvoří nová pracovní místa a současně upevní svou pozici v Evropě.… více ►

Dopady koronavirové pandemie na ekonomiku Severní Makedonie

thumb

Podle výsledků za 2Q , zveřejněných Statistickým úřadem, má Severní Makedone největší pokles hrubého domácího produktu od roku 1990. Deficit státního rozpočtu za první polovinu roku 2020 dosáhl 25.95 miliardy denárů (421 mil EUR). více ►

Pro vývoz zboží a služeb z ČR do Severní Makedonie zatim neplatí žádná omezení v souvislosti se šířením nemoci COVID - 19

thumb

V Severní Makedonie v souvislosti se šířením onemocnění COVID - 19 byla zavedena velmi podobná opatření a omezení, které dříve přijala ČR. Opatření však nemají dopad na vývoz zboží a služeb z ČR do Severní Makedonie. Makedonská vláda nyní… více ►

PROPED - Účast v zemědělské misi do Severní Makedonie

thumb

Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Skopje a Potravinářskou komorou ČR připravuje podnikatelskou misi českých firem a podnikatelů do Severní Makedonie. Misi, která se uskuteční ve dnech 14. – 16.… více ►

Severní Makedonie - Program hospodařské reformy na období 2020 - 2022

thumb

Makedonské ministerstvo financí zveřejnilo Program hospodářské reformy země na období let 2020 – 2022. Program představuje střednědobý makroekonomický a fiskální rámec rozvoje Severní Makedonie, zahrnuje odvětvové strukturální reformy na… více ►

Přepravní silniční povolení pro rok 2020

thumb

Informace - přepravní silniční povolení pro rok 2020 více ►

Česká společnost Loko Trans, s.r.o. postaví ve Skopje železniční terminál za více než půl miliardy korun

thumb

Brněnská firma Loko Trans postaví v hlavním městě Severní Makedonie, Skopje, železniční kontejnerový terminál za 20 milionů EUR (515 milionů Kč). Vyhrála tendr na dlouhodobý pronájem pozemku, který vypsala tamější vláda. Součástí terminálu bude… více ►

Výstavba železniční trati ze Severní Makedonie do Bulharska a Albánie

thumb

Odložený projekt výstavby železničních tratí nakonec bude realizován. Skvělá možnost, která nabízí českým společnostem zúčastnit se těchto projektů. Ve skutečnosti to budou dvě výběrová řízení, výstavba železnice ze Severní Makedonie do Albánie… více ►

Vláda Severní Makedonie podpoří výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

thumb

V Severní Makedonii byla přijata vyhláška obsahující opatření na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tímto krokem chce vláda poskytnout podporu investicím pro optimální využití dostupného potenciálu těchto zdrojů. více ►

Podpora investic zahraničních subjektů do IT sektoru

thumb

Severní Makedonie je plně připravena stát se regionálním centrem informačních technologií. V této oblasti bylo provedeno několik pozitivních změn, vedoucích ke zlepšení investičních podmínek. Nejnovější změnou, kterou oznámila vláda, je snížení… více ►

Makedonský textilní průmysl zažívá období obnovy, příležitost pro české firmy

thumb

Severní Makedonii textilní průmysl šije pro světové značky, jako jsou Max Mara, Wikend Max Mara, Pinko, C&A, H&M, Garry Weber, Olymp, Casa Moda, dále pro německou armádu a pracovní uniformy pro tuzemské i zahraniční firmy. více ►

ATOK a české firmy z oblasti textilního průmyslu navštívily Severní Makedonii

thumb

Ve dnech 12. až 14. listopadu 2019 se uskutečnila návštěva českých textilních firem pod hlavičkou Asociace oděvního, textilního a kožedělného průmyslu (ATOK) do Severní Makedonie, vedená jejím výkonným ředitelem, Ing. Jiřím Česalem. Podnikatelé… více ►

Makedonská delegace na MSV Brno 2019

thumb

Zástupci Severní Makedonie se zúčastnili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně (Projekt ekonomické diplomacie). V rámci realizace projektu došlo k návštěvě oficiální vládní delegace Severní Makedonie, vedené místopředsedou vlády Kočo… více ►

Firma ICS Systémy s.r.o. z Prahy vyhrála mezinárodní tendr v okrese Kumanovo

thumb

Projekt veřejného osvětlení v okrese Kumanovo na základě vyhraného tendru formou PPP (Partnerství veřejného a soukromého sektoru) Česká firma ICS Systémy s.r.o. z Prahy vyhrála mezinárodní tendr pro realizaci výše uvedeného projektu modernizace… více ►

Návštěva makedonského ministra zemědělství Nilkolovského

thumb

Delegaci ministra doprovázela také několikačlenná skupina zástupců makedonských firem z oblasti zemědělské rostlinné i živočišné výroby. více ►

Česko - makedonské obchodní fórum ve Skopje

thumb

Ve Skopji se dne 2. března 2019 konalo česko-makedonské obchodní fórum, jako součást projektů ekonomické diplomacie. Akce se zúčastnilo 19 českých firem z různých oborů a přes 90 zástupců makedonských firem. V průběhu obchodního Prezident… více ►

České firmy prezentovaly technologie pro zlepšení životního prostředí v Makedonii

thumb

Cílem projektu bylo představit technologie z oblasti ochrany životního prostředí a umožnit prezentaci českých firem, jejich vlastních technologií a postupů. V rámci workshopu měli účastníci možnost projednat jednotlivé náměty na spolupráci a v… více ►

Druhé zasedání smíšeného výboru česko – makedonské hospodářské komise

thumb

Druhé zasedání smíšeného výboru česko – makedonské hospodářské komise se konalo ve dnech 2. – 3.4.2019 ve Skopji. Česká strana byla reprezentována delegací Ministerstva průmyslu a obchodu v čele s náměstkem panem Eduardem Muřickým.… více ►

Lesní hospodáři a dovozci lesní mechanizace na pracovní návštěvě ČR

thumb

V březnu proběhla v rámci projektů ekonomické diplomacie návštěva představitelů lesních podniků z regionu Západní Balkán. Pozvání do ČR přijali tři zástupci společnosti Makedonské lesy. více ►

Výzva -incomingová mise v oboru lesnictví a lesního hospodářství

Velvyslanectví České republiky v Bělehradě ve spolupráci s velvyslanectvím ve Skopji zorganizuje ve dnech 4. až 6. března incomingovou misi do České republiky v oblasti lesnictví a lesního hospodářství. více ►

Cesta makedonské delegace do ČR

thumb

Incomingová mise Cesta makedonské delegace do ČR Zastupitelský úřad ČR v Severní Makedonii vyzývá všechny české firmy, které mají zájem navázat kontakty s makedonskými firmami z odboru zemědělství nebo chtějí získat podrobnější informace, aby… více ►

Výzva k prezentaci českých firem specializujících se na sektor životního prostředí

Zastupitelský úřad ČR v Makedonii vyzývá všechny české firmy, které mají zájem se prezentační mise zúčastnit nebo chtějí získat podrobnější informace, aby se obrátily na vedoucího obchodně-ekonomického úseku Zastupitelského úřadu ve Skopji pana… více ►

Technologické zóny průmyslového rozvoje v Makedonii se rozrůstají, investiční příležitost pro české firmy

Makedonie je řazena mezi "Nové obchodní ráje v Evropě" poskytující 100% zahraniční vlastnictví, 0% daň z příjmu právnických osob, symbolické nájmy, dotace až do výše 500 000 EUR na stavební náklady, dostupnost kvalifikované pracovní síly,… více ►

Prezentace firmy Česká zbrojovka ve Skopje

V návaznosti na prezentaci českých výrobců obranných a bezpečnostních technologií, která se konala v dubnu ve Skopji (viz informace prezentovaná na těchto webových stránkách v sekci Obchod a ekonomika) v prostorách střelnice firmy MIKEI… více ►

Makedonská ekonomika nabírá na síle, ale přesto potřebuje další reformy-potvrzuje Světová banka a viceguvernérka Národní banky Makedonie

Světová banka makedonskému hospodářství předpovídá hospodářský růst 2,5% pro tento rok, 2,9 % pro další rok a 3,2% pro rok 2020. Tyto údaje se shodují s údaji, které prezentovala 5.11.2018 viceguvernérka Národní banky Makedonie (NBM) Ana… více ►

Prezentace českých výrobců obranné a bezpečnostní technologie ve Skopje

thumb

Celkem sedm českých firem se představilo na prezentační akci, kterou uspořádalo Velvyslanectví České republiky ve Skopje dne 23. dubna 2018. Akce proběhla v rámci projektu ekonomické diplomacie MZV ČR s názvem „Prezentace výrobců českého… více ►

Informace o projektech EU v Makedonii

Níže uvádí zastupitelský úřad České republiky ve Skopje informace, na kterých webových stránkách mohou čeští podnikatelé zjistit informace o chystaných projektech v Makedonii, které jsou finacovány EU a přihlásit se do těchto veřejných soutěží:… více ►

Makedonie - investice v energetice otevírají v roce 2017 nové možnosti pro české firmy

Makedonie se potýká s velkým nedostatkem elektrické energie. Proto země plánuje začít v roce 2017 s velkými investicemi do energetického sektoru v objemu více naž 90 milionů EUR, což je mimořádná příležitost pro české firmy v energetice. více ►