english  česky 

rozšířené vyhledávání

matrika (narození, manželství, rodný, oddací a úmrtní list, změna jména)

zápis narození (dítě narozené v USA)

Pokud potřebujete požádat o zápis dítěte narozeného v USA do české matriky a zároveň požádat o vystavení osvědčení o jeho českém státním občanství. více ►

zápis manželství (sňatek se uskutečnil v USA)

Pokud potřebujete požádat o zápis svého manželství, k němuž došlo v USA, do české matriky. více ►

zápis registrovaného partnerství (registrované partnerství uzavřeno v USA)

Pokud potřebujete požádat o zápis svého registrovaného partnerství, k němuž došlo v USA, do české matriky. více ►

zápis úmrtí (k úmrtí došlo v USA)

Pokud potřebujete požádat o zápis úmrtí, k němuž došlo v USA, do české matriky a nechat vystavit český úmrtní list. více ►

vystavení duplikátu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

Pokud potřebujete požádat o duplikát českého rodného, oddacího nebo úmrtního listu. více ►

změna jména nebo příjmení

Pokud potřebujete požádat o registraci změny svého jména nebo příjmení do české matriky. více ►

rozvod v USA

Pokud potřebujete požádat o uznání rozsudku o rozvodu manželství rozvedeného v USA za účelem předložení tohoto rozsudku v rámci řízení českým úřadům. více ►

uzavření manželství na zastupitelském úřadě

Vedoucí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou oprávněni přijímat prohlášení snoubenců o tom, že spolu chtějí vstoupit do manželství. více ►