english  česky 

rozšířené vyhledávání

krajané a studium češtiny

Termíny povinných vstupních online testů pro uchazeče o krajanské semestrální studijní pobyty v ČR

studium_v_cr

Termíny povinných vstupních online testů úrovně českého jazyka pro uchazeče o krajanský semestrální stipendijní studijní pobyt v ČR Termíny povinných online testů jsou: 22. 3. 2024 od 11 hod (SEČ), 4. 4. 2024 od 16 hod (SEČ). více ►

Kurzy češtiny pro členy krajanské komunity konané v ČR – TERMÍN podání 15. 3. 2024

thumb

Představujeme přehled jazykových kurzů v České republice pro zájemce z řad krajanské komunity. více ►

Santa Barbara má novou českou školu

thumb

Díky nápadu českých škol bez hranic se rostoucí české komunity ve Spojených státech vrací do pozitivního období před sto lety, kdy se snižující se imigrací byla stále větší potřeba udržovat češtinu a české tradice u druhé generace… více ►

Informace pro vlastníky CZ pozemků žijících v zahraničí

thumb

Rádi bychom Vás informovali, že pokud jste vlastníky pozemků v ČR, je potřeba se k nim přihlásit, anebo zkontrolovat úplnost a správnost údajů vlastníka. V případě, že je vlastník nedostatečně identifikován a nesjedná se nápravu do konce roku… více ►

Palackého univerzita bude spolupracovat s University of Guam

thumb

Po Národním muzeu a České zemědělské univerzitě je Univerzita Palackého třetí českou institucí, která podepsala dohodu o spolupráci s jedinou vysokou školou na Guamu. Tři instituce tak začínají postupně naplňovat hlavní historické pilíře… více ►

Žádosti o peněžní dary krajanským spolkům na rok 2023

krajane_projekty

Generální konzulát České republiky v Los Angeles si dovoluje připomenout krajanským organizacím na západě USA, že nejzazší termín podání žádostí o peněžní dary krajanským spolkům v rámci programu vlády ČR na podporu českého kulturního dědictví v… více ►

Přihlaste se na semestrální pobyty či kurzy češtiny v ČR

cj_1

GK Los Angeles informuje zájemce z řad krajanské komunity o jazykové vzdělávání o nabídkách kurzů češtiny na rok 2022. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) přidělilo GK Los Angeles 1 místo na Letní škole slovanských studií 2022 v… více ►

Proslov generálního konzula u příležitosti státního svátku 28. října 2021

thumb

Pusťte si na následujícím odkaze krátký videozáznam s proslovem generálního konzula ČR v Los Angeles Jaroslava Olši, Jr. více ►

Mons. ThDr. Mons Petr Esterka

thumb

Generální konzulát České republiky v Los Angeles s hlubokou lítostí oznamuje, že dne 10. srpna 2021 nás ve věku 85 let navždy opustil Mons. ThDr. Mons Petr Esterka, emeritní pomocný biskup brněnský. Od roku 1978 se intenzivně věnoval duševní… více ►

Rozloučení s biskupem Esterkou

thumb

Dlouholetý kněz československých krajanů, o které pečoval v rámci České katolické mise, zemřel v 85 letech. Smuteční obřad se konal v „Kristově katedrále“ v kalifornském Garden Grove. více ►

Dopis předsedy Stálé komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí

ikona_dopisu

Ing. Tomáš Czernín, předseda Stále komise Senátu ČR pro krajany žijící v zahraničí, informuje k situaci ohledně korespondenčních voleb ze zahraničí více ►

Dopis ředitele OVDK o změně kompetencí v krajanské agendě na MZV

dopis

Ing. Jan Bondy, ředitel odboru veřejné diplomacie a krajanů Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje krajany o změně kompetencí v krajanské agendě na MZV. více ►

Přihlaste se na semestrální pobyty či kurzy češtiny v ČR

scholarship

Do 15. 3. 2021 přijímáme přihlášky z řad krajanské komunity na semestrální pobyty, kurz českého jazyka a kurz metodiky výuky českého jazyka v roce 2021/2022 v České republice. Upozorňujeme, že konání kurzů a podmínky vstupu do ČR se mohou z… více ►

Zdravice ministra ke dni Čechů v zahraničí 4. února

thumb

V loňském roce ministr zahraničních věcí oslovil v anketě Čechy, kteří žijí v zahraničí, s dotazem na vhodné datum pro „Den Čechů v zahraničí“. více ►

Mezinárodní dětská výtvarná soutěž Lidice 2021 - příjem přihlášek

thumb

MDVV Lidice je jednokolová soutěž pro děti od 4 do 16 let pro všechny typy škol a organizací, které pracují s dětmi, přičemž zúčastnit se mohou i jednotlivci. Uzávěrka přihlášek do 49. ročníku soutěže je 19. února 2021. Tato původně… více ►

Ke státnímu svátku 28. října v roce 2020

thumb

Vážení krajané a přátelé České republiky na americkém Západě, Havaji a Aljašce, vážení klienti a partneři generálního konzulátu v Los Angeles, více ►

Poselství a dotaz ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka pro všechny Čechy v zahraničí

vlajka_ceske_republiky

Ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček dlouhodobě vnímá zásadní roli krajanů v našich dějinách i naší současnosti. Domnívá se, že Česká republika by si význam svých krajanů měla pravidelně připomínat. Ministerstvo zahraničních… více ►

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům v souvislosti s pandemií Covid-19

dopis

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti J. Krátkého krajanům reflektující aktuální situaci způsobenou pandemií COVID-19 Dopis ZZKZ duben 2020 (PDF, 2 MB) více ►

Dopis zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti

ikona_dopisu

Zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, Mgr. Jiří Krátký, M.A., informuje o podpoře českých krajanských komunit v zahraničí, nadcházejících akcích, projektech, konferencích a kurzech v České republice a… více ►

Letní škola slovanských studií v Poděbradech 2020 – nabídka vládních stipendií.

studenti2

Generální konzulát ČR v Los Angeles vyhlašuje výběrové řízení na jedno stipendijní místo pro letní školu slovanských studií v Poděbradech ve dnech 6. července až 31. července 2020. Stipendium je udělováno Ministerstvem školství, mládeže a… více ►

Peněžní dary krajanským spolkům v roce 2019 a žádosti na rok 2020

investice_ceska_koruna

Usnesením Vlády České republiky č. 840 ze dne 12. prosince 2018 byly schváleny peněžní dary v celkové výši 21 milionů Kč na podporu projektů krajanských spolků a společností přátel České republiky v zahraničí v roce 2019. více ►

Dopis zvláštního zmocněnce krajanům

dopis

Jaroslav Kantůrek, zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí ČR, informuje o novinkách České školy bez hranic a možnostech pro naše krajany, jak být s vlastí ve spojení díky různým platformám. více ►

Užitečné informace pro Čechy žijící v zahraničí

thumb

Dne 1. června 2018 spouští česká diplomacie nové webové stránky určené českým krajanům a občanům žijícím v zahraničí. Na jednom místě tak naleznou základní informace ministerstev a úřadů ČR s cílem usnadnit jim vyřizování správních, finančních a… více ►

Časopis Krajánek pro děti krajanů

thumb

Časopis Krajánek je tu hlavně pro děti českých krajanů žijících v zahraničí. více ►

NOVÉ webové stránky a kontakt České školy Los Angeles

thumb

Czech It Out! více ►