english  česky 

rozšířené vyhledávání

státní občanství ČR

Informujeme, že od 1.1.2014 občané České republiky již automaticky neztratí své české občanství při nabytí cizího občanství, k němuž došlo na základě vlastní žádosti. Pokud tedy český státní občan po tomto datu nabyde cizí státní občanství, tato skutečnost již nebude mít žádný dopad na jeho české státní občanství, které mu zůstane zachováno - bude mít občanství dvojí.

Více informací k aktuální právní úpravě týkající se státního občanství České republiky naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

vystavení osvědčení o státním občanství ČR

Pokud potřebujete vystavit osvědčení o státním občanství ČR, například v případě skončení platnosti českého cestovního pasu či v případě skončení platnosti předchozího osvědčení. více ►

nabývání státního občanství ČR prohlášením

Informace pro případ, kdy je možno nabýt státního občanství ČR prohlášením v souladu s § 31 zákona č. 186/2013 Sb. (fyzické osoby, které v minulosti pozbyly české nebo československé státní občanství). více ►

Děti a vnuci bývalých českých/československých občanů mohou nově získat občanství ČR

doklady potvrzující státní občanství ČR

Přehled akceptovatelných dokladů potvrzujících státní občanství ČR. více ►