english  česky 

rozšířené vyhledávání

překladatelé

Seznam soudních tlumočníků registrovaných při Ministerstvu spravedlnosti ČR
(v případě využití jejich služeb již není potřeba dalšího ověření ze strany konzulátu pro úřední použití překládaného dokumentu)
 

Ing. Vladimír Hulpach
Official Court Interpreter & Translator
Member ACIA, ATA, NAJIT
P.O. Box 17005
Fountain Hills, AZ 85269
Cell: +1 (480) 703-1364
Web: www.hulpach-translations.com
Email: vladray@aol.com


Vladimír Šulc
B&T Importing, LLC
357 West 36th Street, 4th Floor
New York, NY 10018
Tel: 212-725-9845
Fax: 212-683-8516
Cell: 347-754-1158
Web: www.cztrans.com
Email: vladimir.sulc@cztrans.com


Skrivanek Translation Services, Inc.
Daniela Sassman, Branch Manager
8 Old Nursery Lane
Princeton, NJ 08540
Tel: 646-708-1714
Email: daniela.sassman@skrivanek.com


Generální konzulát ČR v Los Angeles neprovádí odborné překladatelské ani tlumočnické služby, pouze na žádost a po uhrazení příslušného správního poplatku ověřuje správnost předkladů, které nebyly vyhotoveny v ČR registrovaným soudním tlumočníkem.

Seznam dalších překladatelů, kteří o svých službách informovali náš konzulát

Tito překladatelé nejsou Generálním konzulátem ČR v Los Angeles žádným způsobem autorizováni, ani nejsou konzulátem k vykonávání překladatelských služeb pověřeni a nejsou v oblasti těchto služeb s konzulátem smluvně spojeni. Konzulát rovněž… více ►