english  česky 

rozšířené vyhledávání

vízové informace

Veškeré aktuální a podrobné informace k náležitostem k podání žádostí o krátkodobá (schengenská) víza, o dlouhodobá víza a o povolení k pobytu žadatelé naleznou v anglické verzi našich webových stránek. Připomínáme, že žadatelé o vízum musí mít předem sjednanou schůzku!

Pobyt občanů USA v ČR
Občané USA nepodléhají pro krátkodobé pobyty do 90 dnů v ČR/schengenském prostoru vízové povinnosti, pokud účelem cesty není výdělečná činnost. Občané USA nicméně podléhají vízové povinnosti pro dlouhodobé pobyty nad 90 dnů.

Pobyt občanů ČR v USA
Pokud se jedná o víza USA pro české občany či o podmínky pobytu na území USA, je příslušným odpovědným úřadem, na nějž se musíte obrátit se žádostí o podrobné a aktuální informace, Velvyslanectví USA v Praze, popřípadě místně příslušné oddělení imigrační služby USA na území USA.
Český konzulát Vám může poskytnout informace k žádostem, které vyřizuje tzn. k žádostem o česká víza za účelem pobytu cizinců na území ČR, nikoli však k žádostem o víza USA za účelem pobytu občanů ČR v USA.


Užitečné informace OAMP MV ČR pro žadatele o dlouhodobé vízum či pobyt:

Mapa pracovišť a kontakty odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR
Informační publikace pro cizince

poučení pro žadatele o udělení víza

přístup do Schengenského informačního systému

Informace o databázi Schengenského informačního systému (SIS). více ►