english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

zápis do zvláštního seznamu voličů

Pokud žijete trvale či dlouhodobě v USA a máte zájem volit na našem zastupitelském úřadě ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či v přímé volbě prezidenta ČR.

Volič žijící trvale či dlouhodobě v jurisdikci Generálního konzulátu ČR v Los Angeles může požádat o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného naším zastupitelským úřadem, přičemž za tímto účelem je třeba se na náš úřad dostavit osobně, případně zaslat kompletní žádost poštou (veškeré požadované náležitosti je třeba doručit buď v originále anebo v notářem ověřené kopii!). Žádost zaslanou emailem nebo faxem je možné uznat jen v případě, že ji volič dodatečně doloží originálem, popř. ověřenou kopií veškerých požadovaných dokladů, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů pro určité volby. Žádost lze podávat celoročně, ale má-li zápis platit pro určité volby, musí být žádost podána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb.

Náležitosti k podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů:

  1. je možno použít buď přiložený formulář (form volby zapis (PDF, 182 KB)), anebo žádost napsat volnou formou s uvedením veškerých potřebných údajů
  2. platný český cestovní pas nebo platný český občanský průkaz, případně osvědčení/listina o státním občanství ČR a zároveň platný cestovní pas USA nebo platný řidičský průkaz USA
    POZOR: kopie českého pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a podpisem pod textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu"
  3. doklad potvrzující bydliště v USA (např. platný řidičský průkaz USA, pobytové povolení/vízum vystavené imigračními úřady USA). Tento doklad musí obsahovat jméno žadatele a adresu jeho bydliště v USA. Potvrzení o bydlišti nelze nahradit písemným prohlášením žadatele.

Zvláštní seznam voličů vedený zastupitelským úřadem je stálé povahy (tzn. nevytváří se pro další volby znovu). Aktualizaci seznamu (zápis/vyškrtnutí voličů) provádí zastupitelský úřad průběžně, vždy na základě příslušné žádosti voliče. Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeným příslušným zastupitelským úřadem dle místa jeho pobytu v zahraničí bude moci uplatnit své volební právo ve volební místnosti zřízené u tohoto zastupitelského úřadu ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky či v přímé volbě prezidenta ČR. V případě voleb do Senátu lze volit pouze na území České republiky.

Následně při samotných volbách je třeba, aby volič zvláštní okrskové volební komisi prokázal svoji totožnost a státní občanství České republiky platným českým cestovním dokladem nebo platným českým občanským průkazem! Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby měl volič tento doklad při volbách u sebe.

Upozorňujeme, že volič, který má trvalý pobyt na území České republiky a bude na základě své žádosti zapsán do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí, bude automaticky vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného obecním úřadem, v jehož územním obvodu má místo trvalého pobytu v ČR. Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů by měl proto při ukončení svého pobytu v zahraničí včas zastupitelský úřad požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů.