english  česky 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady ČR

V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů ve Velké Británii doporučujeme tuto skutečnost nahlásit neprodleně na nejbližší policejní stanici, kde by Vám měli vystavit protokol o ztrátě (tzv. PROPERTY LOST IN STREETS) či odcizení. Následně doporučujeme ztrátu osobně nahlásit na Velvyslanectví ČR v Londýně, který Vám vystaví potvrzení o nahlášení ztráty/odcizení a následně vyrozumí příslušný obecní úřad.

Nepodaří-li se Vám se s námi spojit telefonicky (což je vzhledem k vytíženosti linky možné), zašlete nám laskavě e-mail: consulate.london@embassy.mzv.cz se žádostí o smluvení schůzky (Pozn.: Konzulární úsek vyřizuje denně kolem stovky emailů. Na Váš email odpovíme v co nejkratším termínu).

Cestovní pas s biometrickými prvky (E-Pas)

pas

Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s nosičem dat s biometrickými prvky (fotografie a otisky prstů) jsou vystavovány platností na 10 let, osobám mladším 15 let pak s platností na 5 let. více ►

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz je náhradním cestovním dokladem určeným k jednotlivé cestě zpět do ČR. Neobsahuje biometrické prvky. více ►

Žádost o prevalidaci dat

O prevalidaci lze požádat před podáním žádosti o cestovní pas. Účelem je ověření, zda je žadatel v evidenci obyvatel ČR. více ►

Informace o možnosti získání cestovního pasu pro dítě českých rodičů, které se nachází v péči opatrovníka v UK

Informace v anglickém jazyce jsou dostupné na následující webové stránce velvyslanectví: více ►