english  česky 

rozšířené vyhledávání

Seznam překladatelů

Velvyslanectví ČR v Londýně překlady z anglického do českého jazyka (případně obráceně) nezhotovuje, pouze ověřuje případnou správnost překladu spisového materiálu.

Velvyslanectví ČR v Londýně překlady z anglického do českého jazyka (případně obráceně) nezhotovuje, pouze ověřuje případnou správnost překladu spisového materiálu.

Překlady vyhotovené samotným žadatelem se nepřijímají. Překlad musí být vypracován kvalifikovaným překladatelem, a to buď registrovaným ve Velké Británii nebo v ČR.

Upozorňujeme, že překlad spisového materiálu vyhotovený překladatelem působícím ve Veké Británii, musí být pro použití v ČR nadto ještě doověřen ověřovací doložkou (razítkem) velvyslanectví.

Toto ověření je zpoplatněno (cca 5 liber za stránku).

Překlad matričního dokladu vyhotovený českým soudním překladatelem (obsahuje české kulaté razítko se státním znakem) není ze strany velvyslanectví dále ověřován.

Překlad s českým kulatým razítkem se státním znakem lze obstarat i ve Velké Británii - viz seznam překladatelů níže. Tento seznam byl zhotoven pouze za účelem poskytnutí kontaktů na uvedené překladatele a tlumočníky. Informace o dosažené praxi, kvalifikacích, členství v různých institucích a nabízených službách byly poskytnuty uvedenými překladateli a tlumočníky.

Velvyslanectví České republiky neručí za pravdivost těchto informací ani za kvalitu provedených služeb.

 

**********************************************************************************************

Pozn. 1: Seznam překladatelů/tlumočníků není konečný. Na základě žádosti dalších osob poskytujících překladatelské/tlumočnické služby v UK bude seznam průběžně aktualizován a doplňován. V takovém případě je třeba specifikovat informace o zájemci ve formě přiložené tabulky. Žádost je třeba zaslat na consulate.london@embassy.mzv.cz. Uvítáme i informace, pokud uvedené osoby již překladatelské služby neposkytují, případně aktualizaci uvedených kontaktů.

 

Jméno a příjmení,
Společnost

Website: 
Email:
Tel.:
Fax:  
Mobil:
Adresa:

Kvalifikace, poskytované služby (oblast práva), případně další relevantní informace

 

**********************************************************************************************

Pozn. 2: V případě, že potřebujete ověřit překlad z češtiny do angličtiny, doporučujeme toto vyřídit přes britské velvyslanectví v Praze. Ověřovací doložky, které naše velvyslanectví k překladům připojuje, jsou pouze v českém jazyce a nemusí tak být akceptovány úřady v UK.
Další možností je požádat překladatele v UK (viz. seznam níže), aby ověřovací doložka, kterou k překladu připojuje, byla v anglickém jazyce. Aby byl takový překlad v UK dále akceptován je třeba, aby měl předkladatel náležitou kvalifikaci potřebnou pro UK.

 

přílohy

Prekladatele 128 KB DOC (Word dokument) 20.5.2024