english  česky 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

V tomto článku jsou zveřejňovány písemnosti, které nelze žadatelům doručit prostřednictvím zastupitelského úřadu poštou nebo v osobním styku.

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Londýně jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení par. 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Seznam písemností, které nelze doručit: ---