english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vzdání se dočasné ochrany na území Česka - jak postupovat v zahraničí

Ukrajinští občané, kteří přesídlují do UK a kteří projeví zájem o zrušení dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na zastupitelský úřad v Londýně za těchto podmínek:

1/ Žadatel, držitel dočasné ochrany, se musí dostavit osobně na velvyslanectví v Londýně pouze každý pátek mezi 10 a 11 hod. (v případě nezletilých dětí stačí zákonný zástupce), bez objednání, pořadí je živé.

2/ Velvyslanectví provede ztotožnění žadatele na základě cestovního dokladu a dočasné ochrany.

3/ Žadatel vyplní 2x formulář, který obdrží na velvyslanectví.

4/ Velvyslanectví žadateli předá jeden stejnopis a druhý zasílá Ministerstvu vnitra ČR.

Důležité upozornění: Velvyslanectví „neruší“ razítko / vízum s dočasnou ochranou v cestovním dokladu žadatele ani nečiní žádné záznamy; velvyslanectví pouze potvrzuje a odesílá formulář.

5/ Dočasné ochrany v ČR se prostřednictvím tohoto formuláře lze vzdát i bez osobní přítomnosti, v tomto případě však musí být podpis žadatele na formuláři úředně ověřen. Vyplněný formulář je třeba zaslat poštou (nikoliv emailem!!) na adresu zastupitelského úřadu v Londýně. Druhý originál zůstává k vyzvednutí na velvyslanectví, žadateli se nezasílá zpět.

Velvyslanectví přijímá žádosti o vzdání se dočasné ochrany od všech občanů Ukrajiny, bez ohledu na jejich místo pobytu ve Spojeném království, tj. bez podmínky místní příslušnosti.

Zdravotní pojištění - je nezbytné splnit oznamovací povinnost u té zdravotní pojišťovny, u které se cizinec registroval v ČR. Uvedenou skutečnost může pojištěnec VZP nahlásit e-mailem na info@vzp.cz zasláním skenu dokladu Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany. Zdravotní pojištění bude ukončeno k datu, ke kterému bylo vízum zrušeno.