english  česky 

rozšířené vyhledávání

Volby

Informace pro občany České republiky, kteří pobývají trvale či přechodně v zahraničí, o možnosti volit a o podmínkách hlasování ve volbách.

Aktuální informace k volbám (stránky Ministerstva vnitra ČR)
 

Na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska lze hlasovat pouze na Velvyslanectví ČR v Londýně nebo na Generálním konzulátu v Manchesteru podle místa bydliště voliče v konzulárním obvodu konkrétního úřadu ČR. Na honorárních konzulátech ČR nelze hlasovat. Při hlasování se volič musí na úřad dostavit osobně.

Podle současné právní úpravy lze na zastupitelském úřadu v zahraničí hlasovat při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbě prezidenta republiky

Ve výše uvedených volbách může na Velvyslanectví ČR v Londýně hlasovat:

České zákony neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

Pokud se chce volič, který je zapsán do zvláštního seznamu voličů na velvyslanectví, zúčastnit na území ČR voleb do Senátu Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a voleb do zastupitelstev krajů, může požádat velvyslanectví o vydání voličského průkazu a s tím pak volit v ČR. Do zastupitelstev obcí na základě voličského průkazu volit nelze.

 

Zápis do zvláštního seznamu voličů

volby_2

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky. více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

thumb

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►

Voličský průkaz

volicsky_prukaz

Zde můžete nalézt informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta. více ►