english  česky 

rozšířené vyhledávání

Ověřovací agenda

Zastupitelský úřad ČR v Londýně (stejně jako Generální konzulát ČR v Manchesteru a honorární konzuláty ČR ve Spojeném království) provádí ověření shody opisů a kopií listin s předkládanou listinou (vidimace), ověření pravosti podpisu (legalizace), ověření správnosti překladu veřejné listiny a uznání podpisu za vlastní.

1. Vidimace (ověření shody opisů a kopií listin s předkládanou listinou)

K vidimaci je třeba předložit originál dokumentu a kopii, jejíž správnost bude následně ověřena.

Důležité upozornění: Nelze ověřit kopii občanského průkazu, vojenského průkazu, cestovního pasu ani jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu a technické kresby - dle § 2 vyhl. č. 187/2017 Sb.

2. Legalizace (ověření pravosti podpisu)

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem. Ověření podpisu na některých listinách není zpoplatněno. Bližší informace sdělí Velvyslanectví ČR v Londýně..

3. Ověření správnosti překladu veřejné listiny

se provádí v případě překladu z anglického jazyka do českého nebo naopak.

4. Uznání podpisu za vlastní

Lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu s jeho fotografií a podpisem.

Provádění ověřovací činnosti zastupitelskými úřady je upraveno vyhláškou MZV č. 187/2017 Sb.

přílohy

Czech Notaries in the UK 17 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 30.4.2018

Apostila

thumb

Informace o ověřování britských veřejných listin pro jejich použití v ČR - tzv. apostila více ►