english  česky 

rozšířené vyhledávání

Vystavení výpisu z Rejstříku trestů ČR a UK

 

Výpis z Rejstříku trestů v ČR

 1. Agenda výpisu z rejstříku trestů České republiky je vyřizována pouze během předem sjednaných schůzek. Informace ke sjednání schůzky na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Londýně naleznete v sekci Konzulární a vízové informace - Kontakty.
 2. Je nutné předložit platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz, v němž bude uvedeno rodné číslo.
 3. Poplatek se platí v hotovosti nebo bankovní kartou při podání žádosti (položka 162 d konzulárních poplatků).
 4. Výpis z rejstříku trestů se vystavuje pouze v českém jazyce, pro české občany na počkání, pro cizince do 30 dnů.
 5. V případě, že výpis potřebujete pro britské úřady (tj. je třeba ho ověřit i apostilou), zašle velvyslanectví Vaši písemnou žádost na příslušný Rejstřík trestů, odkud bude dále zaslán na MZV k ověření apostilou. Za vystavení apostily je třeba uhradit příslušný správní poplatek.
 6. Výpis Vám můžeme následně zaslat na Vaši adresu s podmínkou, že při podání žádosti u nás necháte předplacenou, nadepsanou obálku "Special Delivery" (stříbrná obálka z umělé hmoty), ve které Vám tento výpis zašleme.

 

Možnost výpisu z evidence rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států EU

Výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou se záznamy z členských států může být nově vydáván na žádost:

 • občanu jiného členského státu EU;
 • osobě, která měla nebo má bydliště v jiném členském státě EU nebo byla státním příslušníkem jiného členského státu EU.

Příslušný podklad si Rejstřík trestů ČR opatřuje dožádáním u příslušných orgánů členských států EU.

 

Ověření autenticity vydaného výpisu/opisu (Authenticity verification of issued documents)

 

*****************************************************************************************

 

Výpis z Rejstříku trestů v UK

O výpis z Rejstříku trestů žádá v UK obvykle zaměstnavatel, či jiná právnická osoba, která má zájem zjistit informace o kriminální historii svých zaměstnanců.

 

A) Samotné fyzické osoby žijící na území UK mohou požádat o:

1)  Policejní certifikát za účelem vystěhování (tzv. POLICE CERTIFICATE For Immigration Purposes), který vydává National Police Chiefs´Council (NPCC, bývalé ACPO).

Kontakt: ACRO, PO Box 481, Fareham, Hampshire, PO14 9FS.
tel.: +44 1962 871 111,
email: customer.services@acro.pnn.police.uk,
http://www.acro.police.uk/.

Výpis, který obsahuje informace zaznamenané britskou policii o žadateli (včetně nepodmíněných trestů, napomenutí, varování apod.), stojí 45 GBP.  Platnost certifikátu, který je standardně zasílán do 10 dnů od podání žádosti, není omezena. Podle informací úřadu NPCC je vydávaný certifikát obdobou českého výpisu z Rejstříku trestů, který však může být vydáván ve 4 základních podobách (podle podrobnosti obsažených informaci). Podrobný návod postupu naleznete v části POLICE CERTIFICATE,

 

2) Základní výpis z RT (tzv. Basic Disclosure), který vydává úřad Disclosure Scotland (tj. základní výpis z RT, který obsahuje informace o dosud nezahlazených trestech pro všechny občany UK).

Kontakt: Disclosure Scotland, PO Box 250, Glasgow, G51 1YU.
Email: info@disclosurescotland.co.uk.
Tel.: +44 870 609 6006.
Fax: +44 870 609 6996.
http://www.disclosurescotland.co.uk/.

Cena za výpis: Cena výpisu je 25 GBP za všechny druhy výpisů.

 

B) V  jednotlivých územně správních celcích Spojeného království vydávají na žádost právnických osob výpisy z RT tyto úřady:

 • Pro Anglii a Wales: Disclosure and Barring Service, PO Box 110, Liverpool, L69 3JD, tel.: +44 870 909 0811, email: customerservices@dbs.gsi.gov.uk (pozn.: Žádost o výpis může požádat pouze právnická osoba (např. zaměstnavatel) registrovaná u DBS). Výpis je vydán v podobě Standard Checks, Enhanced Checks nebo Enhanced Checks with list checks podle podrobnosti požadovaných informací;
 • Pro Skotsko: Disclosure Scotland, PO Box 250, Glasgow, G51 1YU, email: info@disclosurescotland.co.uk, tel.: +44 870 609 6006, fax: +44 870 609 6996. Výpis je vydán v podobě Basic Disclosure, Standard Disclosure nebo Enhanced Disclosure.
 • Pro Severní Irsko: AccessNI, PO Box 1085, Belfast, BT5 9BD, email: accessni@ani.x.gsi.gov.uk, tel.: +44 300 200 7888, fax: +44 28 9052 2280. Výpis je vydán v podobě Basic Checks, Standard Checks nebo Enhanced Checks.

 

 

přílohy

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 2015 56 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2015