english  česky 

rozšířené vyhledávání

Zápis rozvodu ve Velké Británii do české matriky

Jakým způsobem postupovat, došlo-li k rozvodu manželství ve Velké Británii, a je třeba tuto skutečnost zapsat do české matriky více ►

Žádost o zápis narození a vystavení českého rodného listu na základě britského matričního dokladu

Jak postupovat, pokud máte k dispozici pouze britský rodný list Vašeho dítěte a hodláte požádat o zápis narození do české matriky a o vystavení českého rodného listu. více ►

Žádost o zápis manželství a registrovaného partnertsví (vystavení českého oddacího listu / dokladu o uzavření registrovaného partnerství na základě britského matričního dokladu)

Jak postupovat, pokud máte k dispozici britský oddací list / doklad o registrovaném partnerství a hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého oddacího listu. více ►

Žádost o úmrtní list na základě britského matričního dokladu

Jak postupovat, pokud máte k dispozici britský úmrtní list a hodláte požádat o zápis do české matriky a o vystavení českého úmrtního listu. více ►

Žádost o duplikát matričního dokladu - rodného, oddacího či úmrtního listu

Pokud byl již matriční doklad v minulosti vydán, nyní ho však již nemáte k dispozici. Např. při ztrátě rodného, oddacího či úmrtního listu více ►

Změna jména nebo příjmení

Jak postupovat pokud si chcete změnit jméno nebo příjmení v zahraničí více ►

Uzavření sňatku ve Velké Británii

Podklady k uzavření sňatku nebo registrovaného partnerství v ČR a ve Velké Británii - Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství více ►