english  česky 

rozšířené vyhledávání

Czechpoint na Velvyslanectví ČR v Londýně

Czechpoint na Velvyslanectví ČR v Londýně

Velvyslanectví České republiky v Londýně informuje veřejnost, že je pověřeným místem informačního systému CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Czechpoint

Prostřednictvím služby CzechPOINT může každý český občan požádat o celou řadu úředních dokladů např. výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí a z živnostenského nebo obchodního rejstříku aj. 

Co poskytuje Czech POINT:

Výpis z Katastru nemovitostí

Výpis z Obchodního rejstříku

Výpis z Živnostenského rejstříku

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Výpis z insolvenčního rejstříku

Datové schránky

Autorizovaná konverze dokumentů

Centrální úložiště ověřovacích doložek

Úschovna systému Czech POINT

CzechPOINT@office

Základní registry

Výpis z Veřejných rejstříků

 

Pozn.:

1. Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

2. Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

3. Za vydání ověřeného výpisu z obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku se platí správní poplatek stanovený v sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). Poplatek je stanoven v Kč a činí 300 Kč za první stránku a 150 Kč za každou další i započatou stránku. Za vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů ČR je stanoven poplatek 200 Kč (bez ohledu na počet stran).

4. Ověřený výpis se v případě dostupnosti vydá během předem sjednané schůzky.

 

Další informace o tomto systému a službách lze nalézt na www.czechpoint.cz.