Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

UNDP - Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN

 

Smyslem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (anglicky Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals) je přenos českých zkušeností a inovativních řešení, která přispějí k dosažení Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030 (anglicky Sustainable Development Goals, SDGs) v prioritních zemích Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky.
 

Na období 2018–2022 byla připravena strategie spolupráce, která cílí svou činnost do následujících prioritních zemí a tematických oblastí:

Prioritní země

- Bosna a Hercegovina
- Etiopie
- Gruzie
- Kambodža
- Moldavsko
- Zambie

Prioritní sektory/tematické oblasti

- Dobrá správa věcí veřejných a dodržování principů právního státu
- Udržitelné nakládání s přírodními zdroji
- Ekonomická transformace a rozvoj
- Zemědělství a rozvoj venkova

V rámci Partnerství existují 3 nástroje:

1. Expertise on Demand

V rámci tohoto nástroje poskytují čeští experti praktické zkušenosti a odborné znalosti, konkrétně se jedná technickou pomoc, vedení odborných konzultací, tvorbu studií proveditelnosti nebo přípravu odborných školení.

2. Challenge Fund: Czech Solutions for SDGs

Jedná se o svěřenecký fond, z něhož jsou spolufinancována inovativní řešení, která zvýší kapacity pro rozvoj, přinesou přidanou hodnotu a uvedou nové technologie či produkty do prioritních zemí. Ve spolupráci s českým soukromým sektorem, nevládními organizacemi, institucemi veřejné správy, univerzitami i výzkumnými centry jsou tak implementovány nové postupy, produkty, řešení nebo služby, která zároveň představují přenos českého know-how a přispívají k naplnění Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.

3. Knowledge Management (KM)

Zprávy o realizaci projektu a další klíčové informace – jako jsou příklady dobré praxe, předané odborné zkušenosti nebo získané kontakty – jsou shromažďovány, klasifikovány a poskytovány k dalšímu použití mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN.

Bližší informace o aktivitách “Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN” lze získat na oficiálním webu projektu undp.cz  a také na webu UNDP in Europe and Central Asia 

Kontaktní údaje:

Factsheet_CZ-UNDP_Partnership (PDF, 8 MB)

 

Nové projekty programu partnerství ČR s UNDP pro rok 2023/2024

Česko financuje inovativní a unikátní projekty, které využívají české know-how, přinášejí zlepšení a zavádění nových metod, nápadů nebo produktů v podmínkách prioritních zemí české zahraniční… více ►

Challenge Fund 2023: Přihlášky jsou otevřené

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN s radostí oznamuje, že byla otevřena výzva pro přihlášky do Challenge Fund 2023. Zájemci se mohou… více ►

Nové projekty Challenge Fondu pro rok 2022/2023

thumb

Česko je zapojeno do řady mezinárodních organizací, jejichž součástí je rovněž financování inovativních a unikátních projektů, využívajících české know-how, přinášející zlepšení, zavádějí nové… více ►

Challenge Fund 2022: Přihlášky jsou otevřené

thumb

Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN s radostí oznamuje, že byla otevřena výzva pro přihlášky do Challenge Fund 2022. více ►

Pozvánka: Seminář k nástrojům Partnerství ČR s UNDP - 16. 6. 2022

Odbor rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV ČR a UNDP Istanbul Regional Hub si Vás dovolují pozvat na seminář k možnostem podpory projektů s využitím nástrojů Partnerství České republiky… více ►

Úspěchy českého inovativního řešení v Etiopii prezentovány na webu Rozvojového programu OSN

thumb

Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN již několik let aktivně podporuje využití českých zkušeností a inovativních řešení v prioritních zemích… více ►

Novinky z Rozvojového programu OSN

Významnou součástí společného projektu ČR s Rozvojovým programem OSN (UNDP), na který MZV ČR každoročně přispívá částkou 16 mil. Kč, je Challenge fund (CUP) for SDGs. Cílem tohoto programu je… více ►

UNDP a podpora ekoturistiky v Bosně a Hercegovině

Rok 2020, stejně jako v jiných odvětvích, byl pro turistický ruch těžký. Rozvojový program OSN (UNDP) se rozhodl přispět k posílení turistiky formou podpory Expertise on Demand. více ►

České inovace pomáhají lidem i životnímu prostředí prostřednictvím Rozvojového programu OSN

thumb

Ochrana životního prostředí, udržitelné nakládání s přírodními zdroji nebo snižování rizika a dopadů přírodních katastrof - to jsou témata, kterým se věnují projekty podpořené českým svěřeneckým… více ►

Nová výzva pro podávání návrhů projektů v rámci Challenge Fund – česká inovativní řešení pro dosažení SDGs

thumb

Letošní výzva k podávání přihlášek je spuštěna, zájemci se mohou hlásit do 12. července 2021. Cílem je realizace českých řešení a sdílení know-how v zemích prioritní rozvojové spolupráce a… více ►

Podpora zeleného turismu v Bosně a Hercegovině v době COVID-19: Smartphone jako společník na cestách v národním parku Sutjeska

thumb

Sutjeska, nejstarší a největší národní park v Bosně a Hercegovině, každoročně přiláká přes 100 000 návštěvníků, kteří si přichází prohlédnout kulturní a historické dědictví v okolí památek v… více ►

Nové projekty podpořené českým svěřeneckým fondem při UNDP: Chceme, aby česká inovativní řešení pomáhala a byla ve světě vidět

Svěřenecký fond Challenge Fund, jeden z komponentů Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (CUP), od roku 2018 funguje jako nástroj pro podporu… více ►

Český šálek čaje v Gurii: Příběh a budoucnost gruzínské čajové produkce

Jak složitá je cesta čaje z plantáže do šálku v období koronavirové pandemie? A jak dnes vypadá gruzínská čajová produkce a její budoucí potenciál na světových trzích? více ►

Nová výzva v programu Challenge Fund OSN opět podpoří česká inovativní řešení

Jak vyřešit otázku zpracování odpadu ve špatně dostupných či horských oblastech? Jakým způsobem nastartovat efektivní místní správu, na které se mohou aktivně podílet všichni občané? A jaká… více ►

.