Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Evropská unie

 

Evropská unie je kolektivně největším světovým poskytovatelem rozvojové pomoci a významným zastáncem pozitivních principů její realizace. Na formulaci a provádění rozvojové politiky se aktivně podílí i Česká republika.

Podle Lisabonské smlouvy náleží rozvojová spolupráce do oblasti sdílených pravomocí, kdy se aktivity Unie a členských států vzájemně doplňují a posilují. Základním strategickým dokumentem EU pro oblast rozvojové spolupráce je nový Evropský konsensus o rozvoji z roku 2017, který stanovuje společný rámec pro opatření v oblasti rozvojové spolupráce na úrovni členských států i Unie a potvrzuje společné závazky spojené s plněním 2030 Agendy o udržitelném rozvoji a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které byly přijaty OSN v roce 2015.

Hlavním cílem rozvojové politiky EU je snížení a v konečném důsledku i vymýcení chudoby. Konsensus klade velký důraz na partnerství s rozvojovými zeměmi a jejich vlastní odpovědnost za proces rozvoje, ale také na větší efektivnost poskytované pomoci a na koherenci rozvojové politiky s dalšími politikami, které mají na rozvojové země vliv.

Česká republika v rámci EU dlouhodobě usiluje o úzkou vazbu své zahraniční pomoci s aktivitami a politikami Unie a zároveň o geografickou vyváženost a efektivnost rozvojové spolupráce EU. Podílí se na formulaci rozvojové politiky EU s důrazem na vlastní obsahové i teritoriální priority a účastní se programování a realizace finančních nástrojů vnější spolupráce EU. ČR podporuje iniciativu společného programování EU (tzv. EU Joint Programming), která postupně vede k zefektivnění společného působení EU v partnerských zemích.

V roce 2016 vydala Evropská komise v reakci na migrační krizi návrh na tzv. Vnější investiční plán EU. Jedním z jeho pilířů je Evropský fond pro udržitelný rozvoj (EFSD). Tento fond podporuje investice v Africe a sousedství EU formou grantů, záruk a dalších finančních nástrojů. ČR do tohoto fondu přispěla částkou 300 tis. EUR. Na implementaci EFSD se plánuje podílet Českomoravská záruční rozvojová banka (ČMZRB), která za tímto účelem požádala o akreditaci Evropskou komisi. Na národní úrovni ČMZRB spouští program Záruka ZRS, který bude podobným způsobem podporovat udržitelné české investice v rozvojových zemích.  

S EU aktivně spolupracuje také Česká rozvojová agentura. V roce 2016 obdržela akreditaci pro delegovanou spolupráci Evropské komise, která jí umožňuje  spravovat evropské finanční prostředky a implementovat z nich rozvojové projekty v zahraničí (nad rámec bilaterální pomoci). Česko se stalo první zemí ze střední a východní Evropy, která tuto akreditaci získala.

Pro více informací: https://euaidexplorer.ec.europa.eu/content/homepage_en

Evropské rozvojové dny 2021

Již od roku 2006 organizuje Evropská komise Rozvojové fórum, jehož součástí jsou Evropské rozvojové dny (EDD). Cílem je přivést dohromady aktéry z různých členských zemí a sektorů, ke sdílení… více ►

Globální index hladu na programu Evropského parlamentu

thumb

15. listopadu od 9 do 10:30 hod. proběhla v Evropském parlamentu v Bruselu panelová diskuse k představení Globálního indexu hladu 2022. Akci pořádala Alliance2015, sdružení evropských… více ►

Globální vzdělávání v přijaté Dublinské deklaraci

thumb

Ve dnech 3.-4. listopadu se v Dublinu uskutečnil Kongres ke globálnímu vzdělávání, v rámci něhož byla přijata Dublinská deklarace ke globálnímu vzdělávání do roku 2050; více zde: https://www.gene… více ►

Maastrichtská deklarace 2030+

thumb

Na začátku tohoto týdne byl zahájen 18 měsíční proces přípravy nové evropské deklarace ke vzdělávání v globálních souvislostech. Proces má za cíl podnítit hlubší politickou diskusi a závazky ke… více ►

​Příručka Zahraniční pomoc Evropské unie

Příručka Zahraniční pomoc Evropské unie, kterou vypracovala Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE) společně se Stálým zastoupením ČR při EU, uceleně představuje programy a nástroje… více ►

Svěřenecký fond EU pro Afriku - výroční zpráva 2018

Tzv. Nouzový svěřenecký fond EU pro Afriku (EU Emergency Trust Fund for Africa - EUTF) byl ustaven 12. listopadu 2015 na migračním summitu EU-Afrika ve Vallettě za účelem stabilizace zdrojových a… více ►

Team Europe a zapojení ČR do společné evropské odezvy na COVID-19

thumb

V dubnu letošního roku Evropská komise představila balíček na podporu partnerských zemí v boji proti šíření a dopadům nemoci COVID-19. Tento nově vzniklý balíček je součástí globálně orientované… více ►

V Bruselu jednají ministři pro rozvoj o uprchlické a potravinové krizi vyvolané válkou na Ukrajině

thumb

Formální zasedání ministrů pro rozvoj (FAC/DEV) se uskutečňuje zpravidla jednou za půl roku. Za předsednictví Francie proběhne 20. května (za českého se předpokládá 28. listopadu). Hlavním… více ►

V týdnu 14. – 18. února 2022 probíhá "Týden Afrika-EU" v rámci kterého Česko představuje své úspěšné rozvojové projekty v Etiopii a účastní se Summitu EU-AU v Bruselu

thumb

V pondělí 14. února proběhla prezentace úspěchů české zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). Na okraj summitu „Afrika- Europe Week 2022“, který probíhá v týdnu od 14. do 18. 2. 2022;… více ►

.