Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Program UNESCO Paměť světa

 

Program UNESCO Paměť světa byl založen v roce 1992 za účelem zvýšení povědomí o dokumentárním dědictví, které je součástí světového dědictví lidstva. 

Mezi hlavní cíle programu patří: (1) usnadnit uchování dokumentárního dědictví prostřednictvím těch nejvhodnějších technik, (2) umožnit všeobecný přístup k dokumentárnímu dědictví podporou vzniku digitalizovaných kopií a katalogů přístupných na internetu, stejně tak vydávání knih, CD, DVD atd. a (3) zvýšit ve světě povědomí o existenci a významu digitálního dědictví. Více informací o programu lze nalézt na webových stránkách programu

Registr Paměť světa byl vytvořen v roce 1995 a je do něho zapisováno významné světové dokumentární dědictví. Více informací o registru lze nalézt na webových stránkách Registru.

Česká republika má v Registru zapsáno již 8 položek:

(1) Sbírka středověkých rukopisů z období české reformace (Národní knihovna) - zapsáno 2007,

(2) Sbírka periodik ruské, ukrajinské a běloruské emigrace z let 1918 až 1945 (Národní knihovna) - zapsáno 2007,

(3) Sbírka 526 tisků univerzitních doktorských tezí z let 1637 až 1754 (Národní knihovna) - zapsáno 2011,

(4) Libri Prohibiti - sbírka časopisů českého a slovenského samizdatu z let 1948 až 1989 (Libri Prohibiti) - zapsáno 2013,

(5) Světelná pantomima (originální projekční pás) Émila Reynauda (společná česko-francouzská nominace, Národní technické muzeum) - zapsáno 2015.

(6) Kynžvartská daguerrotypie (Národní technické muzeum a Národní památkový ústav) - zapsáno 2017,

(7) Archiv Leoše Janáčka (Moravské zemské muzeum) - zapsáno 2017,

(8) Camociovy mapy (společná česko-maltská nominace, Přírodovědecká fakulta UK v Praze a Heritage Malta) - zapsáno 2017.

Ve stádiu posuzování jsou další dvě české nominace - Mollova mapová sbírka a Sbírka rukopisů Antonína Dvořáka. 

V roce 2004 byla zavedena Cena UNESCO Jikji, jejímž cílem je propagovat program Paměť světa a připomenout zápis nejstarší existující knihy "Buljo jikji simche yojeol". Cena ve výši 30 tisíc USD je určena jednotlivcům nebo institucím, jež významně přispěli k uchování a zpřístupňování dokumentárního dědictví. Jako vůbec první obdržela tuto cenu Národní knihovna ČR.

Od roku 2014 působí v rámci České komise pro UNESCO pracovní skupina k programu UNESCO Paměť světa, které se účastní zástupci věcně příslušných ministerstev a významných kulturních a vzdělávacích institucí. Skupina na svých zasedáních diskutuje problematiku dokumentárního dědictví včetně nominací do Registru Paměť světa.

Generální konference UNESCO v roce 2015 přijala rezoluci (38 C/24) o Doporučení týkajícím se zachování a zpřístupnění dokumentárního dědictví včetně toho, které je v digitální podobě.

.