Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Facilitační dohody pro schengenská víza

 

Albánie

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Arménie

Dohoda mezi mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zjednodušení vízového režimu vstoupila v platnost dne 1. 1. 2014. Dohoda stanovuje výši poplatku za vyřízení žádosti o vízum na 35 EUR a kategorie žadatelů, kteří jsou od tohoto poplatku osvobozeni, zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u stanovených skupin žadatelů a zkracuje délku řízení o žádosti o vízum. Dohoda se týká pouze krátkodobých víz k pobytu do 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů; pobyty nad 90 dnů jsou i nadále upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Ázerbájdžán

Dohoda mezi Evropskou unií a Ázerbájdžánskou republikou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 9. 2014. Dohoda stanovuje výši poplatku za vyřízení žádosti o vízum na 35 EUR a kategorie žadatelů, kteří jsou od tohoto poplatku osvobozeni, zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u stanovených skupin žadatelů a zkracuje délku řízení o žádosti o vízum. Dohoda se týká pouze krátkodobých víz k pobytu do 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů; pobyty nad 90 dnů jsou i nadále upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Bělorusko

Dohoda mezi Evropskou unií a Běloruskou republikou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 7. 2020. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody (PDF, 2 MB)

 

Bosna a Hercegovina

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Černá Hora

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Gruzie

Dohoda mezi Evropskou unií a Gruzií o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 3. 2011. Dohoda upravuje podmínky pobytu občanů Gruzie na území členských států, jehož délka nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů. U vybraných skupin držitelů cestovních dokladů občanů Gruzie dochází ke zjednodušení náležitostí nezbytných k podání žádosti o vízum. Dohoda dále upravuje délku pro vyřízení žádostí o vízum, stanoví poplatek za podání žádosti o vízum pro gruzínské občany  ve výši 35 EUR a upravuje osvobození od vízových poplatků pro určité kategorie osob. Dohoda neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Kapverdy

Dohoda mezi Evropskou unií a Kapverdskou republikou o zjednodušení vízového režimu pro krátkodobý pobyt občanů Kapverdské republiky a Evropské unie vstoupila v platnost dne 1. 12. 2014. Dohoda upravuje podmínky pobytu občanů EU v Kapverdské republice a občanů Kapverdské republiky v EU, pokud délka pobytu nepřekročí 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů. Dohoda stanovuje kategorie žadatelů, kteří jsou osvobozeni od vízového poplatku ve výši 60 EUR, zjednodušuje podmínky pro udělování víz k více vstupům  u stanovených skupin žadatelů a osvobozuje od vízové povinnosti držitele diplomatických a služebních pasů. Pobyty nad 90 dnů jsou i nadále upraveny národními právními předpisy.

VFA s Kapverdami (PDF, 921 KB)

 

Moldavsko

Od 28. 4. 2014 jsou občané Moldavské republiky, držitelé biometrických pasů, osvobozeni od vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty do 90 dnů během jakéhokoliv období 180 dnů.

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Dne 1. 7. 2013 vstoupila v platnost tzv. rozšířená dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Moldavskem („Dohoda mezi Evropskou unií a Moldavskou republikou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o usnadnění udělování víz“). Tato dohoda dále zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob.

Text dohody

 

Rusko - SUSPENDOVÁNA

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování víz občanům Evropské unie a Ruské federace vstoupila v platnost dne 1. 6. 2007. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Severní Makedonie

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Srbsko

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

 

Ukrajina

Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz vstoupila v platnost dne 1. 1. 2008. Dohoda stanovuje výši správního poplatku za vízum na 35 EUR, zkracuje délku řízení o vízové žádosti, upravuje osvobození od vízových poplatků a zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob. Dohoda však neupravuje podmínky pobytu nad 90 dnů, které zůstávají nezměněné, tj. jsou upraveny národními právními předpisy.

Text dohody

Dne 1. 7. 2013 vstoupila v platnost tzv. rozšířená dohoda o usnadnění udělování víz mezi EU a Ukrajinou  („Dohoda mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a Ukrajinou o usnadnění udělování víz“). Tato dohoda dále zjednodušuje podmínky pro vydávání víz u specifických kategorií osob.

Text dohody

přílohy

Albania_CZ_1 110 kB DOC (Word dokument) 23.2.2009

Bosna_Herzegovina_1 111 kB doc (Word dokument) 23.2.2009

Cerna_Hora_1 111 kB doc (Word dokument) 23.2.2009

Gruzie 999 kB pdf (Acrobat dokument) 25.3.2011

Makedonie_CZ_1 119 kB DOC (Word dokument) 23.2.2009

Moldova_CZ_1 109 kB doc (Word dokument) 23.2.2009

Moldova_increasedVFA 856 kB pdf (Acrobat dokument) 31.7.2013

dohoda_ES_RF_1 101 kB DOC (Word dokument) 23.2.2009

Srbsko_CZ_1 111 kB DOC (Word dokument) 23.2.2009

Ukrajina_CZ 70 kB doc (Word dokument) 23.2.2009

Ukraine_increasedVFA 864 kB pdf (Acrobat dokument) 31.7.2013

VFA_AM_CZ 1 MB pdf (Acrobat dokument) 18.12.2013

VFA_AZ_CZ 525 kB pdf (Acrobat dokument) 6.8.2014

.