Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

SIS

 

ČR jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS).

SIS je databáze sdílená všemi státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech (zejména doklady totožnosti, osvědčení o registraci vozidla a státní poznávací značky).

Osoby, které jsou zaneseny do databáze SIS, nebudou vpuštěny na území ČR / schengenského prostoru.

Ve vízovém procesu může být údaj v SIS o jednotlivci důvodem pro zamítnutí víza – dle čl. 32 Nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex).

Osoby, kterým byl na základě záznamu v SIS odepřen vstup do ČR / schengenského prostoru, mají právo požádat o vysvětlení úřad, který je do SIS vložil. V ČR je tímto úřadem Policie ČR. Kontaktní adresa je Policejní prezidium ČR, P.O.BOX 62/K-SOU, Strojnická 27, 170 89 Praha 7.

V souladu se zásadami ochrany údajů jsou v Schengenské úmluvě uznána zvláštní práva náležející všem jednotlivcům. Mezi tato práva patří především:

  • -právo na přístup k údajům uloženým v SIS, které se ho týkají;
  • -právo na opravu fakticky chybných údajů nebo na výmaz právně chybných údajů;
  • -právo požádat vnitrostátní orgány pro ochranu údajů o ověření údajů, které se ho týkají a byly vloženy do SIS, jakož i o ověření jejich využívání;
  • -právo zahájit řízení u soudu nebo příslušného orgánu ve věci opravy nebo výmazu nesprávných údajů nebo ve věci odškodnění.

 

Právní úprava:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
  • Schengenská prováděcí úmluva (Kapitola 3) 

Užitečné odkazy:

 

 

.