Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Předchozí konzultace a následná informace

 

PŘEDCHOZÍ KONZULTACE

Členský stát schengenského prostoru může požadovat, aby ústřední orgány jiných členských států konzultovaly jeho ústřední orgány při posuzo­vání žádostí o schengenská víza podaných občany určitých třetích zemí nebo určitými kategoriemi takových občanů. Tyto konzultace se netýkají žádostí o letištní průjezdní víza.

Konzultované ústřední orgány musí zaslat svou odpověď ve lhůtě sedmi kalendářních dnů od obdržení dotazu. Pokud odpověď v této lhůtě neposkytnou, má se za to, že proti udělení schengenského víza nemají námitky.

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají předchozím konzultacím.

Právní zdroj:

● Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) - čl. 22

NÁSLEDNÁ INFORMACE

Členský stát schengenského prostoru může požadovat, aby byly jeho ústřední orgány informovány o schengenských vízech, která udělily jiné členské státy občanům určitých třetích zemí nebo určitým kategoriím takových občanů. Tyto informace se netýkají žádostí o letištní průjezdní víza.

Seznam třetích zemí, jejichž občané podléhají následným informacím.

Právní zdroj:

● Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) - čl. 31

.