Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Zastupování

 

Dle vízového kodexu by členské státy schengenského prostoru měly mít své diplomatické zastoupení ve všech státech, na jejichž občany se vztahuje vízová povinnost. Pokud některý schengenský stát v určité zemi vlastní konzulát nemá, může se zde ve vydávání schengenských víz nechat zastupovat jiným schengenským státem.

Zastupování umožňuje žadatelům podat žádost v zemi obvyklého pobytu, aniž by museli cestovat na příslušný konzulát v jiné zemi a zjednodušuje tak podání žádosti o schengenské vízum. 

ČR za tímto účelem uzavírá s dalšími schengenskými státy dohody o zastupování při udělování schengenských víz v zemích, kde nemá vlastní diplomatické zastoupení a na jejichž občany se vztahuje vízová povinnost. Obdobně ČR zastupuje jiné schengenské státy tam, kde je přítomna.

Žádost se podává podle pokynů zastupujícího konzulátu, který také rozhoduje o udělení víza.

I případné odvolací řízení se řídí právem státu, jehož konzulát žádost přijal a rozhodl o ní, a vedou jej  správní orgány tohoto zastupujícího státu.

V případě rodinných příslušníků občanů ČR může nastat situace, že vízum nebude uděleno z důvodu chybějícího tzv. „vnitrostátního dorovnání“ (tzn. rozšíření aplikace Směrnice Evropského parlamentu a Rady  2004/38/ES, o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států i na nemigrující rodinné pří­slušníky občanů daného členského státu) v právním řádu zastupujícího členského státu schengenského prostoru.

Žádosti o dlouhodobá víza nejsou vyřizovány v rámci zastupování a nadále je nutné podat žádost na místně příslušném konzulátu ČR

Zastupování při udělování schengenských víz – podle členských států schengenského prostoru

Přehled aktuálních dohod: více ►

Zastupování při udělování schengenských víz – podle třetích zemí

Žádosti o schengenská víza jsou na základě bilaterálních dohod o zastupování v některých třetích zemích, kde ČR nemá své diplomatické zastoupení, přijímány konzuláty schengenských států –… více ►

.