tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Víza

KONTAKTNÍ INFORMACE

Adresa: 13 Chu Van An, Hanoj, Vietnam

Telefon: +84 243 845 41 31, +84 243 845 41 32 (po dobu úředních hodin)

E-mail: hanoi.consulate@mzv.gov.cz

Pracovníci konzulátu:

Martina Saitlová, konzulka

Radka Baugard Volejníková, vicekonzulka

Barbora Hodková, konzulární referentka

Josef Libora, konzulární referent

Štěpán Sláma, konzulární referent

Jiří Douda, konzulární referent

 

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST (NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁNÍ)

 

8:30 – 12

14 – 15

15 – 16

PO

Příjem žádostí o dlouhodobé / trvalé pobyty

Příjem žádostí o přenos štítku do nového cestovního dokladu

Příjem žádostí o schengenská víza

ÚT

Registrace žadatelů o dlouhodobé / trvalé pobyty (9 11)

Příjem žádostí o schengenská víza

Výdej víz

Doručování listin u dlouhodobých pobytových řízení (mimo dny registrací)

Příjem žádostí o schengenská víza

ST

Příjem žádostí o dlouhodobé / trvalé pobyty

Konzulární služby (občané ČR)

Konzulární služby (občané ČR)

Příjem žádostí o schengenská víza

ČT

Konzulární služby (občané ČR)

Ověřování dokumentů

Výdej víz

Doručování listin u dlouhodobých pobytových řízení

Příjem žádostí o schengenská víza

Příjem žádostí o dlouhodobé pobyty v rámci vládních programů

Příjem žádostí o dlouhodobá víza

 

Příjem žádostí o schengenská víza

 

K podání žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt se objednejte.

K podání žádosti o schengenské vízum kontaktujte vízové centrum HanojiDa Nangu nebo Ho Či Minově Městě podle místa Vašeho bydliště.

Žádosti o schengenská víza se podávají ve vízovém centru. Přímo na konzulátu podávají žádosti pouze rodinní příslušníci občanů EU, držitelé diplomatických, služebních a úředních (administrativních) pasů, členové oficiálních delegací a osoby cestující z humanitárních důvodů. I pro tyto žadatele zůstává nicméně možnost podání ve vízovém centru zachována.

K podání žádosti o schengenské vízum přímo na konzulátu se objednejte: hanoi.consulate@mzv.gov.cz.

 

MÍSTNÍ PŘÍSLUŠNOST

Velvyslanectví ČR v Hanoji přijímá žádosti o schengenská víza a dlouhodobá víza a pobyty občanů Vietnamu a dlouhodobých/trvalých rezidentů ve Vietnamu.

Občané Vietnamu potřebují vízum pro krátkodobé (do 90 dnů) i dlouhodobé (nad 90 dnů) pobyty v ČR / schengenském prostoru.

 

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Prosíme, věnujte dobrou pozornost vízovým informacím na těchto webových stránkách a nezasílejte žádosti o obecné informace, které lze vyčíst z těchto webových stránek.

Na konkrétní e-mailové dotazy konzulát obvykle odpovídá do 7 pracovních dnů.

Telefonické dotazy konzulát přijímá pouze v době úředních hodin.

Konzulát neposkytuje informace o vízovém řízení v průběhu zákonné lhůty pro vyřízení žádosti. Jakmile je o žádosti rozhodnuto, konzulát žadatele kontaktuje. Status žádosti o dlouhodobé vízum / pobyt lze zjistit zde.

Stížnost podle čl. 47 odst. 1 písm. j), resp. podle čl. 38 odst. 5 vízového kodexu lze zaslat na e-mailovou adresu hanoi.consulate@mzv.gov.cz.

Konzulát nekomunikuje o vízech prostřednictvím sociálních sítí.

 

POPLATKY

Poplatky za podání vízové / pobytové žádosti se hradí při podání platební kartou (částka se strhne v českých korunách (CZK) nebo v eurech (EUR) v souladu s výší poplatku podle sazebníku) nebo hotově ve vietnamských donzích (VND).

Upozornění při platbách platební kartou: Pokud je účet veden v jiné měně, než v jaké je vybírán poplatek (CZK, EUR), dojde ke stržení částky z účtu dle kurzu stanoveného bankou klienta. Klientova banka může navíc platbu zpoplatnit.

Během konzulárních dnů v Ho Či Minově Městě je platba možná pouze v hotovosti.

 

JEDNACÍ JAZYK

Jednacími jazyky, kterými lze hovořit při vízovém řízení na Velvyslanectví ČR v Hanoji, jsou čeština a angličtina. V případě, že žadatel ani jedním z těchto jazyků nehovoří, je jeho povinností zajistit si na vlastní náklady tlumočníka pro řízení o žádostech o dlouhodobá víza a pobyty. Výslech se provádí vždy pouze v češtině a žadatel, který češtinu neovládá, je povinen si na vlastní náklady zajistit tlumočníka.

 

SVÁTKY 2024 (české i vietnamské) - konzulát uzavřen pro veřejnost

1. leden, 8. - 9. únor, 12. - 14. únor, 29. březen, 1. duben, 18. duben, 30. duben, 1. květen, 8. květen, 5. červenec, 2. - 3. září, 28. říjen, 24. - 26. prosinec