tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace (cesty do ČR)

Vízum je povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR / schengenského prostoru.

Vízum se uděluje do cestovního dokladu cizince formou vízového štítku. Všem žadatelům, vč. dětí, se uděluje samostatné vízum. Pokud je dítě zapsáno v pase rodiče, vylepí se do jednoho pasu dva vízové štítky.

Základní typy víz

  • - Krátkodobé (schengenské vízum) - pro pobyt v ČR / schengenském prostoru do 90 dnů (typ „A“ – letištní průjezdní vízum, typ „C“ – krátkodobé vízum),
  • - Dlouhodobé vízum – pro pobyt v ČR nad 90 dnů (příp. k převzetí povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu), opravňuje zároveň ke krátkodobému pohybu a pobytu v jiných státech schengenského prostoru (po dobu max. 90 dnů během jakýchkoliv 180 dnů).

Vízové správní poplatky

Sazebník správních poplatků za podání vízové žádosti můžete nalézt na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Vízové poplatky jsou hrazeny v místní měně, dle aktuálního měsíčního kurzu. Pokud je žádost podávána na zastupitelském úřadě, je poplatek nutné hradit v hotovosti nebo platební kartou pomocí platebního terminálu.

Právní zdroje:

  • - Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex),
  • - Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů.

Více informace lze nalézt na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

 

V souvislosti s implementací systému ETIAS (Evropský systém pro cestovní povolení a informace) informujeme, že související informace jsou dostupné na oficiálních webových stránkách EU:

www.europa.eu/ETIAS

www.travel-europe.europa.eu/ETIAS_EN

Vyznačování víz u povolených dlouhodobých víz a udělených povolení k pobytu za účelem studia

OPRAVA - S platností od 21. 6. 2021 lze na zastupitelském úřadu ČR v Hanoji vyznačovat víza u povolených dlouhodobých víz a udělených povolení k pobytu za účelem studia podle § 64 zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České… více ►

Povinnost cizinců absolvovat adaptačně-integrační kurzy

thumb

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Osobní přítomnost zákonného zástupce u žadatelů o dlouhodobé vízum/pobyt mladších 15 let

zakonny_zastupce_nezletileho_2

Dle § 169d, odst. 1) zák. č. 326/1999 Sb, o pobytu cizinců, je žádost o udělení dlouhodobého víza a žádost o vydání povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu cizinec povinen podat osobně. Dle § 169d odst. 2) téhož zákona se povinnost… více ►

Registrace žadatelů pro podání žádosti o vízum/pobytové oprávnění

thumb

Informace o způsobu sjednání schůzky za účelem podání žádosti o krátkodobé (schengenské) vízum, dlouhodobé vízum a o dlouhodobý/trvalý pobyt. více ►

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Právní základ pro shromažďování a zpracování osobních údajů stanovují nařízení Evropské Unie (ES) č. 767/2008 (nařízení o VIS), nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex) a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV. více ►

Ohlašovací povinnost

Cizinec starší 15 let je povinen do 3 pracovních dní ode dne vstupu na území ohlásit na místně příslušné pobočce Služby cizinecké policie místo pobytu. Za osobu ubytovanou v hotelu splní ohlašovací povinnost hotel. U studentů plní tuto povinnost… více ►

Oznámení ztráty průkazu o povolení k pobytu

varovani_symbol

Ztrátu, zničení, poškození nebo odcizení průkazu o povolení k pobytu je cizinec povinen ohlásit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato událost nastala. více ►

Užitečné informace pro cizince pobývající v Česku

thumb

Kontakty na úřady, které mají na starosti pobytovou agendu cizinců, a další užitečné informace pro cizince pobývající na území České republiky. více ►

Mapa pracovišť OAMP MV ČR

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin. více ►