tiếng việt  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Volby

Český občan volí na zastupitelském úřadě na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo na základě voličského průkazu vydaným úřadem, kde je občan jako volič již zapsán.

Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí se čeští občané mohou účastnit následujících voleb:

  • - Volba prezidenta ČR
  • - Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Český občan volí na zastupitelském úřadě na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo na základě voličského průkazu vydaného úřadem, kde je občan jako volič již zapsán.


Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí neprobíhá konání voleb:

  • - Volby do Senátu Parlamentu ČR
  • - Volby do zastupitelstev obcí v ČR

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů u zastupitelského úřadu ČR v zahraničí může v případě zájmu o účast ve výše uvedených volbách buď požádat o vyškrtnutí z tohoto seznamu a na základě vystaveného potvrzení o vyškrtnutí následně volit ve svém volebním obvodu v ČR, nebo může požádat daný zastupitelský úřad o vystavení voličského průkazu a s tímto pak volit ve svém volebním obvodu v ČR.

Volby do Evropského parlamentu 2024

thumb

V České republice se volby do Evropského parlamentu uskuteční v pátek 7. června a v sobotu 8. června 2024. Na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí není v těchto volbách možné hlasovat. více ►

Zvláštní seznam voličů

Zvláštní seznam voličů je seznam voličů s českým státním občanstvím, kteří mají trvalé bydliště či dlouhodobě pobývají mimo území České republiky, vedený zastupitelským úřadem ČR v zahraničí. více ►