česky  english 

rozšířené vyhledávání

Vízové informace

V souvislosti se zřízením vízového centra Generálního konzulátu Drážďany určeného pro jednotný příjem a zpracování žádostí o víza a pobytová oprávnění v rámci schengenského prostoru informujeme, že k 30. dubnu 2023 bude ukončen výkon vízové a pobytové agendy na Velvyslanectví ČR v Bruselu.

 

Od 1. května 2023 bude v rámci schengenského prostoru přijímat a zpracovávat veškeré žádosti o víza a pobytová oprávnění pouze vízové centrum Generálního konzulátu Drážďany.
Termíny lze objednat e-mailem od 15. března 2023 na visa_dresden@mzv.cz
Podrobnou informaci naleznete zde https://www.mzv.cz/dresden/cz/viza_visas/vizove_centrum_drazdany/index.html

Žádosti, které byly do 30. dubna 2023 podány v Bruselu, budou zde v pracovním pořádku vyřízeny a pro udělená víza bude nutné přijet do Bruselu. Nelze je vyzvednout v Drážďanech.

Občané ČR, kteří žádají informace o vízové povinnosti do zahraničí, se musí spojit s velvyslanectvím nebo zastupitelstvím státu, na jehož území budou cestovat. Doporučení pro české občany cestující do zahraničí můžete nalézt na intenetových stranách Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Schengenský informační systém

Česko jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS). Vytvořením schengenského prostoru došlo ke zrušení kontrol na jeho vnitřních hranicích a tím i k odstranění překážek volného pohybu. Za účelem efektivního… více ►

Bezvízoví cizinci

Tedy občané těchto států jsou osvobozeni od vízové povinnosti na území schengenského prostoru v maximální délce 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů. Po vypršení těchto 90 dnů nepřetržitého pobytu jsou tito cizinci povinni opustit území… více ►