česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví ČR v Bruselu

Honorární konzulární úřady

Honorární konzulát řízený honorárním konzulárním úředníkem pomáhá českým fyzickým i právnickým osobám při řešení jejich potíží na území Belgie.

Věcná působnost honorárního konzulárního úřadu spočívá především v pomoci českým občanům při řešení jejich potíží na území daného konzulárního obvodu (ať už při poskytování informací o předpisech a místních zvyklostech či pomoci českých občanům v tísni). Dále je tento honorární konzulární úřad nápomocen při rozvoji obchodních, kulturních a vědeckých styků mezi Českou republikou a Belgií.

Mezi agendu, kterou Honorární konzulát zásadně nevykonává, spadá zejména ověřovací agenda a dále agenda vydávání cestovních dokladů či víz, s těmito žádostmi se musí žadatelé obracet přímo na Velvyslanectví České republiky v Bruselu.

Honorární generální konzulární úřad v Antverpách

Honorární konzulární úřad v Lutychu

Honorární konzulární úřad v Namuru

Honorární konzulát v Gentu