česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní doklady

Konzulární oddělení v Bruselu vydává následující cestovní doklady:

BIOMETRICKÝ CESTOVNÍ PAS

  • cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
    • občanům starším 15 let s dobou platnosti 10 let
    • občanům mladším 15 let s dobou platnosti  5 let

NÁHRADNÍ CESTOVNÍ DOKLAD

  • Tento cestovní průkaz vydává zastupitelský úřad České republiky občanovi, který nemá jiný cestovní doklad (např. po ztrátě cestovního dokladu v zahraničí), k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty.

Změna zákona o cestovních dokladech

Informujeme, že dne 1. 7. 2021 byl Parlamentem ČR schválen návrh zákona o občanských průkazech, který se vydává v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti… více ►

Platnost dokladů totožnosti a prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí vydalo Ministerstvo vnitra Stanovisko k posuzování totožnosti v době nouzového stavu. Doklady, jejichž platnost skončila po 1. březnu 2020, budou pro účely vyřízení nového občanského… více ►

Novela zákona o cestovních dokladech

Dne 1. července 2018 nabývá účinnosti zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. více ►

Žádost o prevalidaci dat

Vzhledem k tomu, že se vyskytují případy, kdy někteří žadatelé o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji nejsou uvedeni v informačním systému evidence obyvatel a není tedy možné pokračovat v žádosti o cestovní pas, nabízíme Vám možnost… více ►

DROZD - Registrace občanů při cestách do zahraničí

thumb

Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD) umožňuje českým občanům poskytovat na dobrovolném základě informace o svém plánovaném pobytu v zahraničí. více ►

Cestování se zvířaty

Podmínky pro cestování se psy, kočkami a dalšími malými zvířaty a pro návrat s těmito zvířaty z ciziny zpět do ČR více ►

Pomoc v nouzi

Velvyslanectví ČR v Bruselu nemá možnost poskytnout okradeným peněžní prostředky, ani platit léčebné výlohy. Může však např. pomoci při zprostředkování zaslání finančních prostředků z ČR do Belgie od příbuzných, známých. více ►

Novela zákona o cestovních dokladech (1. ledna 2016)

Dnem 1. ledna 2016 nabývá účinnosti zákon 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/1999 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění… více ►

Občanský průkaz

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. více ►

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí je nutné si zkontrolovat, že máte platný cestovní doklad. více ►