česky  english 

rozšířené vyhledávání

Život a práce v Belgii

Zde naleznete základní informace o získání povolení k pobytu v jiné zemi EU, a to především: jaká máte v jiné členské zemi práva, které správní náležitosti je nutné si vyřídit, zda s vámi v jiné členské zemi může pobývat váš rodinný příslušník.

Informace o životních a pracovních podmínkách naleznete na stránkách EURES (z angl. EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti), na stránkách belgického informačního systému Belgium.be, Living in Belgium a na stránkách Vaše Evropa.

Stránka určená nově příchozím diplomatům: Welcome to Belgium

Podnikání v Belgii - informace Ministerstva průmyslu a obchodu BE a Brussels Economy and Employment.

Vaše práva a povinnosti k českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě Vašeho pohybu po Evropské unii z důvodu zaměstnání, studia apod.:  Příručka pro migrující osoby ke stažení

přílohy

Prirucka_pro_migrujici_osoby 865 KB PDF (Acrobat dokument) 18.9.2015

Lékařská péče pro cizince v Belgii

Na webových stránkách níže naleznete informace o lékařské péči pro cizince v Belgii. Můžete si také vyhledat lékaře, kteří mluví česky, anglicky, nebo jinými jazyky. více ►

Povinná registrace a povolení k pobytu

Jak postupovat po příjezdu do Belgie? více ►

Ukončení trvalého pobytu v ČR

Místem trvalého pobytu (TP) dítěte narozeného v zahraničí je poslední platný TP matky na území ČR (v případě, že matka je cizí státní občankou, je to poslední TP otce); pokud má matka (otec) v době narození dítěte ukončený TP na území ČR, je… více ►

Zdravotní péče a pojištění

Před odjezdem nezapomeňte kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu!!! více ►

Zaměstnání

Od 1. května 2009 mají čeští občané přístup na belgický pracovní trh bez pracovního povolení. více ►

Vzdělávací systém

Školní rok začíná 1. září a končí 30. června. Kromě tradičních veřejných svátků školní rok zahrnuje také týdenní prázdniny v období svátku Všech svatých (listopad) a v období masopustu (únor), a také dvoutýdenní prázdniny kolem vánoc a velikonoc… více ►

Státní svátky v Belgii

Státní svátky jsou významnými dny dané země. V Belgii se můžeme setkat nejen se svátky státními, ale i se svátky regionálními. více ►

Návrat do ČR

Na co nezapomenout po ukončení zaměstnání či dlouhodobého pobytu v jiném členském státě EU a návratu do ČR více ►